Dodatkowe emerytury! Zaczną je wypłacać już od 15 października br. Kto skorzysta?

2020-10-13 16:51 PAP/ŁT
Emerytury 2021
Autor: Shutterstock Emerytury 2021

Byli opozycjoniści mogą wnioskować o świadczenie wyrównawcze. Aby je otrzymać, trzeba złożyć wniosek i dołączyć do niego m.in. dokument potwierdzający status działacza opozycji antykomunistycznej lub osoby represjonowanej z powodów politycznych – przypomniał we wtorek Zakład Ubezpieczeń Społecznych - informuje PAP.

Dodatkowe emeryturyŚwiadczenie wyrównawcze przysługuje osobie, która pobiera emeryturę, rentę inwalidzką albo rentę z tytułu niezdolności do pracy w wysokości niższej niż 2400 zł oraz ma status działacza opozycji antykomunistycznej lub osoby represjonowanej z powodów politycznych. Świadczenie to przysługuje nie wcześniej niż od 15 października 2020 r., czyli od dnia wejścia w życie przepisów o świadczeniu wyrównawczym i nie wcześniej niż od miesiąca, w którym zostanie zgłoszony wniosek.

ZOBACZ TEŻ: 1 listopada cmentarze zamknięte! Ważny apel lekarzy i decyzja Ministerstwa Zdrowia

Do wniosku o świadczenie trzeba dołączyć decyzję szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, która potwierdza status działacza opozycji antykomunistycznej lub osoby represjonowanej z powodów politycznych.

Osoba uprawniona do emerytury lub renty zagranicznej albo innego świadczenia zagranicznego o podobnym charakterze powinna także złożyć w ZUS dokument potwierdzający prawo do tych świadczeń i ich wysokość, wystawiony przez zagraniczną instytucję właściwą do spraw emerytalno-rentowych.

Wniosek o świadczenie wyrównawcze (na druku ER-SWA) można złożyć w każdej placówce ZUS lub za pośrednictwem poczty. Decyzję w sprawie świadczenia wyda placówka ZUS, która przyznała lub wypłaca świadczenie emerytalno-rentowe.

Ustalając, czy kwota pobieranych świadczeń emerytalno-rentowych jest niższa niż 2400 zł, ZUS bierze pod uwagę miesięczną kwotę brutto pobieranej emerytury lub renty (sumę tych świadczeń) oraz kwotę zagranicznych świadczeń emerytalno-rentowych. Nie uwzględnia dodatków wypłacanych z tymi świadczeniami.

Super Raport 13.10 (Goście: Sławomir Neumann - PO, Michał Woś - wiceminister sprawiedliwości, Solidarna Polska)
Najnowsze