Dodatkowe miliony złotych dla seniorów! Kiedy będą pieniądze

2021-01-21 12:32 -ag
Emeryci
Autor: SHUTTERSTOCK Emeryci

Aż 60 mln zł trafi na program "Senior plus". Kiedy samorządy dostaną dodatkowe pieniądze dla emerytów? Sejm w środę poparł osiem ze 109 poprawek, jakie do budżetu na 2021 r. zgłosił Senat.

Sejm przyjął m.in. poprawkę, której konsekwencją będzie przesuniecie 60 mln zł na realizację programu "Senior plus" w latach 2021-2025. Program jest kontynuacją programu wieloletniego „Senior+” na lata 2015–2020. Zakłada on wspieranie finansowe jednostek samorządu terytorialnego, w zakresie realizacji zadań własnych, polegających na prowadzeniu i zapewnieniu miejsc w ośrodkach wsparcia „Senior+”. Ośrodki to głównie miejsca dziennego pobytu seniorów - osób powyżej 60. roku życia. Osoby starsze mają tam zapewnioną opiekę fizjoterapeutyczną, psychologiczną, posiłki. To pewnego rodzaju świetlice, w których spotykają się seniorzy. Mają tam zapewnione ciekawe zajęcia plastyczne, muzyczne, sportowe. Jako grupa uczestniczą też w życiu społeczno-kulturalnym lokalnej społeczności. 

Celem strategicznym Programu jest zwiększenie aktywnego uczestnictwa seniorów w życiu społecznym, poprzez dofinansowanie rozbudowy infrastruktury ośrodków wsparcia w środowisku lokalnym oraz zwiększenie miejsc w ośrodkach wsparcia „Senior+”, tj. wsparcie działań jednostek samorządu w rozwoju na ich terenie sieci Dziennych Domów „Senior+” i Klubów „Senior+”.

Średnia pensja już na poziomie 6 tys. zł. Ile naprawdę zarabia się w Polsce

Celem operacyjnym Programu jest zapewnienie wsparcia seniorom – osobom nieaktywnym zawodowo w wieku 60 lat i więcej – poprzez umożliwienie im korzystania z oferty na rzecz społecznej aktywności, a także obejmującej usługi w zakresie aktywności ruchowej lub kinezyterapii, oferty edukacyjnej, kulturalnej, rekreacyjnej i opiekuńczej – w zależności od potrzeb stwierdzonych w środowisku lokalnym. W ramach Programu udostępniana jest seniorom infrastruktura pozwalająca na aktywne spędzanie wolnego czasu, a także zaktywizowanie i zaangażowanie seniorów w działania samopomocowe i na rzecz środowiska lokalnego.

Do sądu za 5 groszy. Dramat emerytki

ZUS wysyła emerytom po kilkanaście tysięcy. To nie pomyłka. Emerycie! Nie przegap przelewu
Najnowsze