Zasiłek opiekuńczy na zdrowe dziecko - jak się ubiegać?

i

Autor: Getty Images Zasiłek opiekuńczy na zdrowe dziecko - jak się ubiegać?

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy! Rząd przedłuża świadczenie. Sprawdź szczegóły

2020-11-26 12:33

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy, wprowadzony w związku z pandemią koronawirusa i koniecznością opieki nad dziećmi, które nie mogą chodzić do szkoły, będzie wypłacany w kolejnych tygodniach. Rząd podjął już decyzję.

Premier Mateusz Morawiecki ogłosił, że szkoły pozostaną zamknięte do 23-24 grudnia, a ferie będą skumulowane w jednym okresie między 4 – 17 stycznia.

W związku z tym rząd postanowił przedłużyć wypłatę dodatkowego zasiłku opiekuńczego do 24 grudnia - podano w wykazie prac legislacyjnych Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

„W projekcie rozporządzenia proponuje się przyznanie prawa do dodatkowego zasiłku opiekuńczego na okres 25 dni, od 30 listopada do 24 grudnia br” - napisano

Komu przysługuje

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy przysługuje ubezpieczonemu rodzicowi, który z powodu zamknięcia żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola, szkoły lub innej placówki w związku z COVID-19 opiekuje się dzieckiem:

- do lat 8

- do 16 lat, które mają orzeczenie o niepełnosprawności;

- do 18 lat, które mają orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności;

- do 24 lat, które mają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego

Dodatkowy zasiłek przysługuje również w razie braku możliwości sprawowania opieki przez nianię, z którą rodzic ma zawartą umowę uaktywniającą lub w przypadku braku możliwości sprawowania opieki przez opiekuna dziennego z powodu COVID-19, a także gdy placówka jest otwarta, ale nie może zapewnić opieki dorosłej osobie niepełnosprawnej, np. ze względu na ograniczenie liczby podopiecznych.

Ważny termin dla przedsiębiorców! Pospiesz się, bo ZUS zabierze ci pieniądze

Premier ogłosił nową tarczę antykryzysową

Jak się ubiegać

Aby otrzymać dodatkowy zasiłek opiekuńczy, należy złożyć oświadczenie o sprawowaniu opieki nad dzieckiem. Oświadczenie należy przekazać swojemu płatnikowi składek, np. pracodawcy, zleceniodawcy. "Oświadczenie to jest jednocześnie wnioskiem o dodatkowy zasiłek opiekuńczy" - wskazał ZUS.

Osoby prowadzące działalność pozarolniczą składają oświadczenie w ZUS. Oświadczenie można złożyć elektronicznie za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych ZUS.

Co ważne, bez oświadczenia ZUS albo płatnik składek nie wypłaci zasiłku.

Wysokość zasiłku

Miesięczny zasiłek opiekuńczy wynosi 80 procent wynagrodzenia. Wypłaca się go za każdy dzień, w którym sprawowana jest opieka, również za dni ustawowo wolne od pracy. Przysługuje on matce lub ojcu dziecka, a wypłacany jest temu z rodziców, który o niego wystąpi.

Zasiłek nie przysługuje, jeśli drugi z rodziców dziecka może zapewnić dziecku opiekę - na przykład jest bezrobotny, korzysta z urlopu rodzicielskiego czy urlopu wychowawczego.

Dodatkowego zasiłku nie wlicza się do limitu przyznawanego na tzw. ogólnych zasadach 60 dni zasiłku opiekuńczego w roku kalendarzowym.

Tarcza 2.0. Te branże dostaną PIENIĄDZE od rządu! SPRAWDŹ, czy też możesz składać wnioski

Nasi Partnerzy polecają

Materiał Partnerski

Materiał sponsorowany

Najnowsze