Ogrzewanie 2023

i

Autor: Shutterstock Ogrzewanie 2023

Finanse emeryta

Dopłaty do ogrzewania 2024. Dla kogo dodatek osłonowy?

2024-03-21 8:54

Dodatek osłonowy jest wsparciem finansowym dla mniej zamożnych gospodarstw domowych w związku z wysokimi cenami energii, gazu oraz żywności. Kto i jak może otrzymać dopłatę do ogrzewania? Jak złożyć wniosek?

Spis treści

 1. Dodatek osłonowy w 2024 roku
 2. Komu przysługuje dodatek osłonowy
 3. Ile wynosi dodatek osłonowy?
 4. Zasada złotówka za złotówkę
 5. Gdzie złożyć wniosek?
 6. Dodatek gazowy 2024
 7. Dodatek do węgla i pelletu już nie obowiązuje

Dodatek osłonowy w 2024 roku

Dodatek osłonowy to świadczenie pieniężne wypłacane jednorazowo. Przyznawany był po raz pierwszy w 2022 roku, ale pod koniec grudnia ubiegłego roku weszły w życie przepisy przedłużające jego przyznawanie także w 2024. O dodatek osłonowy mogą się starać osoby, które spełniają wskazane przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska kryteria. Świadczenie przysługuje za okres od 1 stycznia 2024 do 30 czerwca 2024. Co istotne, o wsparcie finansowe mogą się ubiegać zarówno osoby będące właścicielami lokalu, jak i ci, którzy go wynajmują.

Komu przysługuje dodatek osłonowy

O pomoc mogą się ubiegać osoby spełniające kryterium dochodowe. Wsparcie przysługuje:

 • Osobie w gospodarstwie domowym jednoosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 2100 zł,
 • Osobie w gospodarstwie domowym wieloosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 1500 zł na osobę.

Podstawą obliczania kryterium dochodowego jest rok 2022. Do obliczenia dochodu nie uwzględnia się trzynastej i czternastej emerytury.

Ile wynosi dodatek osłonowy?

 • 228,80/286,00 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego;
 • 343,20/429,00 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób;
 • 486,20/607,75 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób;
 • 657,80/822,25 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 6 i więcej osób.

Ważne! Kwota dodatku jest uzależniona od źródła ogrzewania. Wyższe świadczenie można otrzymać, gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane węglem lub paliwami węglopochodnymi. Warunkiem jest zgłoszenie do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.

Podwyższony dodatek osłonowy dotyczy również gospodarstw domowych znajdujących się w blokach, w których mieszkania opalane są przez kotłownię węglem.

Zasada złotówka za złotówkę

W przypadku wypłaty dodatku osłonowego obowiązuje tzw. zasada złotówka za złotówkę. Oznacza to, że dodatek ten będzie przyznawany nawet po przekroczeniu kryterium dochodowego, a kwota dodatku będzie pomniejszana o kwotę tego przekroczenia. Minimalna kwota wypłacanych dodatków osłonowych wynosi 20 zł.

Gdzie złożyć wniosek?

Aby otrzymać dodatek osłonowy złóż wniosek do 30 kwietnia 2024 roku. Wniosek możesz złożyć na 2 sposoby:

 • ze strony internetowej pobrać czysty formularz, wydrukować go, wypełnić, a potem złożyć go w gminie właściwej ze względu na miejsce zamieszkania. Będzie to najczęściej Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej lub Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej,
 • wypełniony wniosek wysłać drogą elektroniczną za pośrednictwem platformy ePUAP.

Wypłaty pieniędzy będą realizowane jednorazowo do 30 czerwca 2024 roku. Dodatek osłonowy będzie wypłacany przez gminy, które otrzymają dotacje z budżetu państwa.

Dodatek gazowy 2024

Dodatek gazowy przysługuje w ramach kryterium dochodowego - 2100 zł dla gospodarstwa jednoosobowego albo 1500 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym. Dodatek gazowy ma formę zwrotu równowartości VAT za gaz. Wniosek o refundację podatku VAT składasz w gminie właściwej ze względu na miejsce zamieszkania.

Dodatek do węgla i pelletu już nie obowiązuje

Dodatek węglowy i dodatek do pelletu zostały ustanowione w czasie szalejących cen nośników energii. Obecnie ceny są bardziej korzystne dla odbiorców indywidualnych. Z tego powodu w 2024 roku nie obowiązują już regulacje przyznające dodatki do węgla i pelletu.

QUIZ PRL. Tym się leczył PRL

Pytanie 1 z 16
Popularna maść o intensywnym mentolowym zapachu wcierana w skronie, by zredukować ból głowy to:
QUIZ PRL. Tym się leczył PRL
Pieniądze to nie wszystko: Leszek Balcerowicz
Listen on Spreaker.

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

Najnowsze