węgiel

i

Autor: getty images

Dodatek węglowy 2022

Dopłaty do węgla. Kiedy gminy wypłacą pieniądze?

2022-08-18 12:52

Ustawa o dodatku węglowym weszła w życie. Dodatek jest skierowany do gospodarstw domowych, które korzystają z węgla jako formy opału. Dopłata do węgla jest odpowiedzią na kryzys energetyczny i ma pomóc Polakom przed nadchodzącym sezonem grzewczym. Jak złożyć wniosek o dodatek węglowy i kiedy nastąpi wypłata?

Dodatek węglowy 2022 - ustawa weszła w życie

Ustawa o dodatku węglowym została podpisana przez prezydenta Andrzeja Dudę a następnie opublikowana w Dzienniku Ustaw - weszła w życie w piątek 12 sierpnia 2022 roku.

Gminy już przyjmują wnioski o dodatek węglowy

Ministerstwo Klimatu i Środowiska opublikowało rozporządzenie określające wzór wniosku o dodatek węglowy 17 sierpnia 2022 roku. Wejście rozporządzenia w życie oznacza, że gminy mogą rozpocząć nabór wniosków.

Wystarczy jeden wniosek o dodatek węglowy na gospodarstwo domowe

Dodatek węglowy przysługuje gospodarstwom domowym (mogą otrzymać go tylko osoby fizyczne). W przypadku gdy z danego gospodarstwa wniosek złoży więcej niż jedna osoba - dodatek zostanie przyznany wyłącznie pierwszemu wnioskodawcy.

Paulina Matysiak – Pieniądze to nie wszystko

Dodatek węglowy 2022 - dla kogo?

Istnieją dwa warunki otrzymania dodatku węglowego. Pierwszy i najważniejszy to określenie z jakiego źródła ciepła korzysta dane gospodarstwo domowe. Zgodnie z ustawą główne źródła ogrzewania uprawniające do otrzymania dodatku to:

  • kocioł na paliwa stałe
  • kominek
  • koza
  • ogrzewacz powietrza
  • trzon kuchenny
  • piecokuchnia
  • kuchnia węglowa
  • piec kaflowy

Dofinansowanie przysługuje osobom, które w piecach palą węglem kamiennym, brykietem bądź pelletem zawierającym przynajmniej 85 % węgla kamiennego.

Dodatek węglowy nie dla wszystkich

Dopłaty nie otrzymają osoby, które zdecydowały się na zakup węgla w tzw. cenie gwarantowanej. 

Chodzi o wcześniejszą ustawę, która gwarantowała dopłaty dla sprzedawców węgla, a nie jego konsumentów. Zgodnie z nią, firmy sprzedające węgiel po cenie maksymalnie 966,6 zł za tonę, miały dostawać wyrównanie od rządu. Większość rozwiązań z tej ustawy z 23 czerwca została uchylona nowym aktem o dodatku węglowym - przypomina portal 300gospodarka.pl.

Wysokość dodatku węglowego może ulec zmianie

Dodatek węglowy ma wynosić 3 000 złotych - będzie wypłacany jednorazowo. Od dodatku nie będzie odprowadzany podatek - nie będzie go można zająć w postępowaniu egzekucyjnym. 

W przypadku, gdy zapotrzebowanie na dodatek okaże się zbyt duże - jego wysokość ulegnie zmniejszeniu. Gdy wykorzystanie środków zaplanowanych na dodatek osiągnie poziom 95 proc., wysokość nowo przyznawanych dopłat będzie proporcjonalnie obniżona. Tak, aby łączna wysokość wypłacanych dodatków była równa maksymalnemu limitowi środków finansowych przeznaczanych na przyznanie dodatków, czyli 11,5 mld złotych - informuje portal 300gospodarka.pl.

Dodatek węglowy. Od kiedy gminy zaczną wypłacać pieniądze?

Wniosek o dodatek węglowy należy złożyć w gminie, w której znajduje się miejsce zamieszkania. Wniosek można złożyć pisemnie lub drogą elektroniczną za pośrednictwem systemu ePUAP. Będą mogli go złożyć mieszkańcy  budynków wpisanych lub zgłoszonych do centralnej ewidencji emisyjności budynków.

Termin ostateczny na złożenie wniosków mija 30 listopada 2022 roku. 

Wypłata pieniędzy w ramach dodatku węglowego ma nastąpić w ciągu miesiąca od złożenia wniosku. Wypłatą dodatku będą zajmować się gminy.

Sonda
Czy zamierzasz złożyć wniosek o dodatek węglowy?
Nasi Partnerzy polecają
Najnowsze