Sprawdź czy chcą Ci zabrać 500+

i

Autor: SHUTTERSTOCK Sprawdź czy chcą Ci zabrać 500+

Duże zmiany w programie 500 PLUS! Które przepisy uległy zmianie?

2021-01-24 6:00

500 plus to jeden z najważniejszych programów wyborczych Prawa i Sprawiedliwości, wprowadzony w 2016 roku. Na początku świadczenie udzielane było jedynie na drugie i kolejne dziecko w rodzinie, kilka lat później również na pierwsze. Od lutego 2021 roku szykują się kolejne zmiany, m.in. w terminie składania wniosków oraz kryteriach przydzielania świadczenia.

Jedną z najważniejszych zmian, które zaczną obowiązywać już od lutego 2021 roku, będzie zmiana terminu składania wniosków upoważniających do pobierania świadczenia. Jak przypomina Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej, 500 plus będzie rozliczane w terminie 1 czerwca - 31 maja.

Według najnowszych przepisów wnioski o świadczenie 500 plus będzie można składać w następujących terminach:

 • do 30 kwietnia 2021, wypłata nastąpi do 30 czerwca 2021
 • od 1 maja do 31 maja 2021, wypłata nastąpi do 31 lipca 2021
 • od 1 czerwca do 30 czerwca 2021, wypłata nastąpi do 31 sierpnia 2021
 • od 1 lipca do 31 lipca 2021, wypłata nastąpi do 30 września 2021
 • od 1 sierpnia do 31 sierpnia 2021, wypłata nastąpi do 31 października 2021
Tomasz Walczak VIDEOBLOG: 500+ dla emerytów. Program będzie kosztować miliardy.

Wnioski o 500 plus będzie można złożyć już 1 lutego 2021 roku drogą elektroniczną (za pośrednictwem bankowości elektronicznej, platformy ePUAP oraz emp@tia) lub od 1 kwietnia 2021 roku drogą tradycyjną (za pośrednictwem poczty lub urzędu). Im wcześniej wniosek zostanie złożony, tym szybciej świadczeniobiorcy otrzymają pieniądze.

Ruszają darmowe szczepienia dla osób powyżej 70. roku życia. Sprawdź najważniejsze informacje

Oprócz zbyt późnego złożenia wniosku o świadczenie, 500 plus może również zostać odebrane osobom, które:

 • podały we wniosku fałszywe dochody
 • nie zgłosiły zmiany pracy
 • nie zgłosiły zmiany dochodu rodziny
 • pobierają świadczenie 500 plus, lecz mieszkają poza granicami Polski
 • których dziecko trafiło do instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie (np. młodzieżowego ośrodka wychowawczego) lub pieczy zastępczej (rodzina zastępcza lub placówka opiekuńcza)
 • których rzeczywista sytuacja rodziny uległa zmianie (np. rodzice rozwiedli się i rodzic otrzymujący dotychczas świadczenie nie sprawuje opieki nad dziećmi)
 • fałszywie zdeklarowały utratę dochodów - ci, którzy deklarują utratę dochodów w ostatnim czasie, będą dokładniej sprawdzani
 • rodzicom, którzy nie są już razem nie mogą osobno pobierać pełnego zasiłku 500 złotych. Jeśli sąd orzekł opiekę naprzemienną i oboje rodziców w porównywalnych i powtarzających się okresach opiekuje się dzieckiem, świadczenie 500 będzie między nich dzielone po równo na pół
Nasi Partnerzy polecają

Materiał Partnerski

Materiał sponsorowany

Najnowsze