Zmiany w leczeniu uzdrowiskowym. Skorzystają emeryci i renciści KRUS

i

Autor: Shutterstock

Nowe przepisy

E-skierowania do sanatorium od 2023 roku - co to za udogodnienie?

2023-01-07 18:11

Rozporządzeniem, które zaczęło obowiązywać od nowego roku minister zdrowia wprowadził elektroniczne skierowania do sanatorium na leczenie i rehabilitację uzdrowiskową. Czy dzięki temu kolejka do sanatoriów się skróci? Na pewno ułatwi życie seniorom liczącym na leczniczy wyjazd do uzdrowiska

Spis treści

 1. Co znajduje się w e-skierowaniu?
 2. E-skierowanie nie potrzebuje poczty

Wyeliminowanie skierowań papierowych wystawianych przez lekarzy ubezpieczenia zdrowotnego na leczenie uzdrowiskowe albo rehabilitację uzdrowiskową nie będzie zupełne. Nie ma na razie całkowitej rezygnacji ze skierowań papierowych. Jak więc będzie przebiegała weryfikacja skierowań mających dwie tak różne formy: tę nowoczesną oraz nadal tę, która ma długą historię?

Minister zdrowia wprowadził e-skierowania:

 • na leczenie uzdrowiskowe,
 • na rehabilitację uzdrowiskową.

Jednak nadal skierowanie będzie mogło być wystawiane i potwierdzane w postaci papierowej.

 1. Wystawianie i potwierdzanie e-skierowania będzie odbywało się w systemie informacji medycznej. Ta droga trwa krócej, ponieważ w przypadku przetwarzania elektronicznego odpadają wszystkie czynniki spowalniające wędrówkę skierowania poprzez kolejne etapy zatwierdzane przez specjalistów. Nie przesyła się go, co trochę trwa, i nie odsyła z powrotem, a automatyka systemu sprowadza wszystko do krótkiego łańcucha decyzji. Oczywiście za weryfikacją informacji zawartych w skierowaniu oraz decyzją o jego zatwierdzeniu stoją specjaliści, a więc ludzie, a nie program napisany tak, aby oceniać i weryfikować zawarte w e-skierowaniu informacje.  
 2. Wystawianie i potwierdzanie skierowań papierowych będzie odbywało się tak jak dotąd.

Co znajduje się w e-skierowaniu?

Skierowanie wystawiane w postaci elektronicznej zawiera m.in.:

 • oznaczenie świadczeniodawcy wystawiającego skierowanie obejmujące nazwę usługodawcy, jego identyfikator, nr REGON, nazwę oraz kody identyfikujące jednostkę i komórkę organizacyjną zakładu leczniczego,
 • specjalność komórki organizacyjnej zakładu leczniczego,
 • adres miejsca wystawienia skierowania,
 • numer umowy zawartej przez świadczeniodawcę z Narodowym Funduszem Zdrowia,
 • numer identyfikujący skierowanie, datę jego wystawienia,
 • oznaczenie świadczeniobiorcy, tj. imię (imiona), nazwisko, adres zamieszkania, dane kontaktowe,
 • oznaczenie osoby wystawiającej skierowanie elektroniczne zawierające  imię (imiona) i nazwisko osoby wystawiającej skierowanie lub osoby upoważnionej do wystawienia skierowania, kwalifikacje zawodowe, identyfikator pracownika medycznego oraz podpis.

E-skierowanie nie potrzebuje poczty

Skierowanie elektroniczne będzie przekazywane, poprzez system informacji medycznej, do oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia. Nie trzeba będzie wysyłać go pocztą lub przekazywać osobiście, tak jak skierowania na papierze.

Pacjent będzie informowany o kolejnych etapach przetwarzania tego skierowania w NFZ. Te etapy to:  

 • rejestracja,
 • potwierdzenie (ewentualnie odmowa potwierdzenia),
 • termin rozpoczęcia leczenia.

Senior (pacjent) zostanie poinformowany o wymienionych etapach  w wybrany przez siebie sposób:

 • w aplikacji mobilnej Internetowego Konta Pacjenta (IKP),
 • w wiadomości przekazanej na numer telefonu (SMS na podany przez seniora numer telefonu),
 • na adres poczty elektronicznej (na podany przez seniora adres e-mail),
 • pisemnie (listem do skrzynki pocztowej na adres zamieszkania).

Elektronicznego skierowania do sanatorium nie da się zgubić ani zawieruszyć. E-Skierowanie jest zawsze czytelne. Nie można go więc źle odczytać np. dlatego, że lekarz ma nieczytelny charakter pisma. Nie da się też pomylić daty.

Skierowanie papierowe – wyjątkowo

Skierowanie na leczenie uzdrowiskowe albo rehabilitację uzdrowiskową nadal jest wystawiane przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego i prowadzone w postaci papierowej w przypadkach, gdy:

 • ma być zrealizowane za granicą,
 • nie pozwalają na to warunki techniczne (np. nie ma dostępu do  systemu teleinformatycznego).

Do 30 czerwca 2023 r. rozporządzenie dopuszcza wydawanie skierowań papierowych poza wskazanymi wyjątkami, czyli tak jak wydawano je do końca 2022 roku.

Sonda
Byłeś kiedyś w sanatorium?
Pieniądze to nie wszystko Marlena Maląg
Nasi Partnerzy polecają
Najnowsze