Emeryci

i

Autor: Shutterstock Emeryci

Emerytury w Polsce

Emerytura z KRUS i ZUS. Komu przysługuje? Ile wynosi emerytura rolnicza?

2022-12-29 12:27

Emeryturę można pobierać z KRUS, ale i z ZUS. Wszystko zależy od tego, gdzie zostały odprowadzane składki emerytalne. Zobacz, jakie warunki trzeba spełnić, by mieć prawo do świadczenia emerytalnego z KRUSU-u, a jakie, by mieć prawo do świadczenia emerytalnego także z ZUS-u. Co bardzo ważne, wszystko wskazuje na to, że niebawem emerytury wypłacane przez KRUS mogą wzrosnąć.

Emerytura z KRUS

Kto ma prawo do emerytury z KRUS? Prawo do emerytury rolniczej wypłacanej przez KRUS można uzyskać po osiągnięciu wieku emerytalnego, pod warunkiem podlegania wyłącznie rolniczemu ubezpieczeniu społecznemu przez okres co najmniej 25 lat. Aktualnie najniższa wysokość emerytury rolniczej wynosi 1.218,44 zł (tj. 1.338,44 zł – 120 zł / 9% składka zdrowotna/). Emeryturę rolniczą w tej kwocie pobiera około 50% emerytów. I co bardzo ważne, rezygnacja z prowadzenia gospodarstwa rolnego nie ma wpływu na prawo do emerytury rolniczej. Jest jednak szansa, że emerytury rolnicze wzrosną. Trwają prace nad projektem kolejnych zmian do ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników. Nowe przepisy mogłyby wprowadzić następujące zmiany takie jak podwyższenie kwoty emerytury podstawowej, poprzez zrównanie jej z kwotą najniższej emerytury określonej w przepisach emerytalnych, a także przyznawanie emerytom dodatku do świadczenia z tytułu opłacania wyższej składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe. 

Emerytura z KRUS i ZUS

Ale jest też możliwość pobierania emerytury zarówno z KRUS, jak i z ZUS. Jak to zrobić? Prawo do dwóch emerytur, czyli emerytury zarówno z KRUS jaki i ZUS może uzyskać tylko osoba urodzona po 31 grudnia 1948 r., po ukończeniu powszechnego wieku emerytalnego  - 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn; jeżeli będzie legitymować się co najmniej 25-letnim okresem podlegania wyłącznie rolniczemu ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu oraz spełni warunki do emerytury z ZUS.

Sonda
15. emerytura to dobry pomysł?
Pieniądze to nie wszystko - Dariusz Szymczycha
Nasi Partnerzy polecają
Najnowsze