Emerytury 2021

i

Autor: Shutterstock Emerytury 2021

EMERYTURY 2021. Wyższa emerytura minimalna dla seniorów

2020-12-11 11:52

Emerytury 2021. Wraz z waloryzacją od 1 marca przyszłego roku wrośnie emerytura minimalna. Aby ją dostać, konieczne jest spełnienie dwóch warunków: odpowiedniego stażu pracy oraz zgromadzenia odpowiedniej kwoty składek na koncie emerytalnym w ZUS. Sprawdź, ile wyniesie emerytura minimalna od marca 2021 roku i kto dostanie pieniądze z ZUS

Emerytura minimalna wrasta co roku wraz z marcową waloryzacją. W 2021 emerytura minimalna zostanie podwyższona do 1250 zł. To o 50 zł więcej niż w 2020 roku, i o 150 zł więcej niż w 2019 roku, kiedy to emerytura minimalna wynosiła zaledwie 1100 zł. Takie pieniądze z ZUS emeryci otrzymują, kiedy okaże się, że mimo osiągnięcia wieku emerytalnego i opłacanych składek wyliczone świadczenie okazuje się niższe od kwoty ustawowej emerytury minimalnej. Wtedy zostaje ono wyrównane. Komu przysługuje emerytura minimalna? Przede wszystkim seniorom, którzy osiągnęli wymagany wiek emerytalny i posiadają wymagane okresy składkowe i nieskładkowe. W praktyce Zakład Ubezpieczeń Społecznych wypłaca emeryturę minimalną, gdy senior posiada 20-letni staż pracy (czyli okresy składkowe i nieskładkowe) - kobiety i 25- letni staż - mężczyźni oraz wiek – 60 lat – kobiety i 65 lat- mężczyźni. Emerytura minimalna przyznana zostanie także matkom, a w szczególnych przypadkach również ojcom, które co prawda nie wypracowały emerytury minimalnej, ale wychowały najmniej czworo dzieci. To nie wszystko. Popularna TRZYNASTKA, którą raz w roku dostają emeryci wypłacana jest w kwocie emerytury minimalnej wszystkim seniorom, którzy mają uprawnienia emerytalne i rentowe. Podobnie, wypłacana emerytom pobierających świadczenia do określonej wysokości, raz w roku CZTERNASTA EMERYTURA opiewa na kwotę emerytury minimalnej. Należy pamiętać jeszcze o tym, że podwyżka świadczenia do wysokości emerytury minimalnej dotyczy wyłącznie osób urodzonych po dniu 31 grudnia 1948 r. Starsi emeryci, ubezpieczeni na wcześniejszych zasadach, muszą obejść się smakiem, bo na podwyższenie emerytury do 1250 zł mogą liczyć tylko osoby, które w momencie wprowadzania nowych przepisów miały prawo do minimalnego świadczenia.

Nowe 500 plus. Pieniądze dostaniesz TYLKO na te produkty!
Nasi Partnerzy polecają

Materiał Partnerski

Materiał sponsorowany

Materiał Partnerski

Materiał sponsorowany

Najnowsze