emeryt pusty portfel

i

Autor: SHUTTERSTOCK

Emerytury zagrożone! ZUS może je zawiesić. Jak tego uniknąć?

2021-09-06 9:11

1 września zmieniły się limity, do których można dorobić do renty i emerytury. W przypadku przekroczenia limitu ZUS zmniejszy lub nawet zawiesi wypłatę świadczeń. Renciści i emeryci, którzy nie osiągnęli powszechnego wieku emerytalnego, mogą dorabiać, lecz muszą pamiętać o granicznych kwotach przychodu. Po przekroczeniu określonego limitu, renty i emerytury są odpowiednio zmniejszane, a w określonych przypadkach ZUS może nawet całkowicie zawiesić wypłatę świadczeń. Ile zatem można dorobić do emerytury i renty?

Ostatnia zmiana miała miejsce 1 września, a limit dorabiania uległ obniżeniu. Od tego dnia renciści oraz emeryci, którzy nie osiągnęli 60 lat (kobiety) lub 65 lat (mężczyźni) mogą dorabiać do 3853,20 zł brutto, czyli 70 proc. przeciętnego wynagrodzenia.

Jest to pierwsza kwota graniczna. W poprzednim kwartale wynosiła 3977,10 zł. Jeśli zarobek przekroczy pierwszy próg, emerytura lub renta zostanie pomniejszona o kwotę przekroczenia.

Debata e-Polska. Rewolucja Cyfrowa III edycja. Sprzedaż bezpośrednia

Drugi próg graniczny wynosi 130 proc. przeciętnego wynagrodzenia. Od 1 września jest to 7155,90 zł brutto. Po przekroczeniu tego progu nastąpi zawieszenie wypłaty świadczenia za dany miesiąc.

Inaczej jest w przypadku rent socjalnych. Jeśli dodatkowy przychód przekroczy już pierwszy próg, czyli kwotę 3853,20 zł to od razu nastąpi zawieszenie wypłaty renty socjalnej za dany miesiąc.

Sonda
Czy najbogatsi powinni płacić wyższy podatek?

Opisane limity dorabiania nie obejmują osób, które osiągnęły już wiek emerytalny. Ponadto przepisy w Polsce przewidują maksymalną kwotę zmniejszenia świadczenia. Ustalana jest ona raz do roku dla poszczególnych świadczeń. Od 1 marca 2021 roku wynosi ona: 

646,67 zł - emerytura, renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy

485,04 zł - renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy

549,71 zł - renta rodzinna dla jednej osoby

Nasi Partnerzy polecają

Materiał Partnerski

Materiał sponsorowany

Najnowsze