Liczba dni, za które przysługuje zasiłek zależy od wieku i niepełnosprawności dziecka

i

Autor: Getty Images Liczba dni, za które przysługuje zasiłek zależy od wieku i niepełnosprawności dziecka

Gdy dziecko choruje. Sprawdź kiedy przysługuje zasiłek za opiekę

2021-10-28 11:48

Zasiłek opiekuńczy w skali miesiąca wynosi 80 proc. podstawy wymiaru zasiłku. Wypłaca się go za każdy dzień, w którym sprawujesz opiekę, również za dni ustawowo wolne od pracy.

Prawo do zasiłku mają wszyscy rodzice, którzy płacą składki na ubezpieczenie chorobowe. Maksymalny czas, za który pracownik może otrzymać wypłatę z tytułu zasiłku opiekuńczego to 60 dni, niezależnie od liczby osób, które są uprawnione od zasiłku, jak i liczby dzieci oraz osób wymagających opieki.

Czytaj także: Chcesz dostać się do lekarza? Idź do więzienia. Absurd w przepisach

Jak informuje ZUS, z zasiłku opiekuńczego może również skorzystać rodzic, który musi zaopiekować się zdrowym dzieckiem w wieku do 8 lat z powodu niespodziewanego zamknięcia placówki, do której dziecko uczęszcza. Ze świadczenia można również korzystać w przypadku konieczności opieki nad dzieckiem, które zostało poddane kwarantannie lub izolacji domowej  (na podstawie ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi). 

Sprawdź, jak działa program Domowa Opieka Medyczna

Konieczność izolacji lub kwarantanny dziecka jest traktowana jak choroba dziecka. Zasiłek opiekuńczy w razie konieczności izolacji lub kwarantanny dziecka przysługuje w  takim samym wymiarze jak w przypadku opieki nad chorym dzieckiem (zależy od wieku i niepełnosprawności dziecka). 

Prawo do zasiłku opiekuńczego ustala się na podstawie zaświadczenia lekarskiego. Musi w nim być zawarta informacja, że osoba chora wymaga opieki członka rodziny.  Długość wypłacania zasiłku zależy od tego, nad kim pracownik będzie sprawował opiekę. 

Przy opiece nad zdrowym dzieckiem do 8 lat lub chorym do 14 lat (w tym również dzieckiem niepełnosprawnym) – 60 dni;przy opiece nad chorym dzieckiem powyżej 14 lat lub innym chorym członkiem rodziny – 14 dni; przy opiece nad chorym dzieckiem niepełnosprawnym, które ukończyło 14 lat, ale nie ukończyło 18 lat lub w wieku od 8 do 18 lat, ale rodzic, który na stałe opiekuje się dzieckiem, nie może jej sprawować z powodu porodu, choroby lub pobytu w szpitalu – 30 dni - czytamy na stronie ZUS.

Zasiłek jest wypłacany raz w miesiącu (w ciągu 30 dni kalendarzowych od dnia złożenia wszystkich dokumentów) i wynosi 80 proc. podstawy wymiaru zasiłku. Gdy jesteś pracownikiem, to jest to Twoje przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto z ostatnich 12 miesięcy przed miesiącem, w którym opiekujesz się chorym, po odjęciu składek na ubezpieczenia społeczne. Jeśli prowadzisz działalność gospodarczą, to podstawą wymiaru zasiłku jest przeciętny miesięczny przychód z ostatnich 12 miesięcy (przed miesiącem, w którym opiekujesz się chorym), pomniejszony o 13,7 proc.

Zasiłek wypłacany jest przez ZUS albo bezpośrednio pracownikowi, albo za pośrednictwem płatnika składek (np. pracodawcy). Jako czas otrzymywania zasiłku bierze się pod uwagę całkowity czas, w którym pracownik jest niezdolny do pracy, w tym także dni wolne od pracy.

Sonda
Korzystasz z usług cyfrowych ZUS?
Nasi Partnerzy polecają

Materiał Partnerski

Materiał sponsorowany

Materiał Partnerski

Materiał sponsorowany

Najnowsze