Getin Noble Bank

i

Autor: Eastnews Getin Noble Bank

Koniec Getin Noble Bank

Getin Noble Bank z przymusową restrukturyzacją! Co z pieniędzmi klientów banku Czarneckiego?

2022-09-30 8:42

Bankowy Fundusz Gwarancyjny rozpoczął przymusową restrukturyzację Getin Noble Banku; jego działalność zostanie przeniesiona do wspólnego banku BFG i Systemu Ochrony Banków Komercyjnych, utworzonego przez osiem banków komercyjnych - poinformował w piątek BFG. Co się stanie z pieniędzmi klientów banku Leszka Czarneckiego?

BFG i przymusowa restrukturyzacja Getin Noble Banku

Jak podano w komunikacie, 3 października br. działalność Getin Noble Banku zostanie przeniesiona do Banku BFG S.A., którego właścicielem od 3 października będzie obok BFG System Ochrony Banków Komercyjnych S.A. (SOBK), utworzony przez osiem największych banków komercyjnych działających w Polsce (Alior Bank S.A., Bank Millennium S.A., Bank Pekao S.A., BNP Paribas Bank Polska S.A., ING Bank Śląski S.A., mBank S.A., Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A., Santander Bank Polska S.A).

Wskazano, że przeniesienie działalności Getin Noble Banku odbywa się w ramach przymusowej restrukturyzacji, którą w piątek wszczął Bankowy Fundusz Gwarancyjny ze względu na bardzo złą sytuację kapitałową GNB. Decyzję o wszczęciu przymusowej restrukturyzacji BFG wydał w czwartek 29 września.

Na przeprowadzenie procesu przymusowej restrukturyzacji w zakresie przeniesienia działalności Getin Noble Banku i zapewnienia nieprzerwanej obsługi jego klientów i bezpieczeństwa ich środków przeznaczono 10,34 mld zł bezzwrotnego wsparcia, z czego 6,87 mld pochodzi z funduszy własnych BFG, a 3,47 mld zł to zaangażowanie środków SOBK.

Co z pieniędzmi klientów Getin Noble Banku?

BFG podkreśliło, że dla klientów Getin Noble Banku nic się nie zmienia. "Wszyscy klienci są i będą obsługiwani tak jak do tej pory, mają nieprzerwany dostęp do wszystkich swoich środków pieniężnych. Dotyczy to wszystkich osób i podmiotów, które na dzień 30 września 2022 r. są klientami Getin Noble Banku S.A., w tym klientów firmowych, z sektora publicznego, a także klientów bankowości osobistej i private banking" - zaznaczono.

Zapewniono, że klienci mogą korzystać z kart i bankomatów. Nie zmieniają się numery rachunków bankowych, strony logowania, hasła i loginy do bankowości internetowej pozostają bez zmian. Przeniesione zostaną m.in. wszystkie depozyty, a także kredyty w złotych. Kredyty należy spłacać na dotychczasowych zasadach.

Kredyty hipoteczne denominowane lub indeksowane do walut obcych (CHF, EUR, USD, JPY) są wyłączone z przeniesienia i pozostają w Getin Noble Banku, jednak sytuacja kredytobiorców mających hipoteczne kredyty walutowe w zakresie ich obsługi również nie ulega zmianie: należy je spłacać na dotychczasowych zasadach i na dotychczasowe numery rachunków. Polecenia przelewu z przeniesionych rachunków bankowych będą dalej realizowane, a klienci posiadający kredyty hipoteczne w walutach obcych będą obsługiwani bez zmian.

W związku z przymusową restrukturyzacją Getin Noble Banku klienci nie muszą podejmować żadnych działań - zaznaczono.

Specjalna infolinia dla klientów Getin Noble Bank

Działa całodobowa infolinia dla klientów indywidualnych pod numerem 48 664 919 797 lub 48 32 604 30 01. Infolinia dla klientów firmowych i sektora publicznego dostępna jest od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 20.00 pod numerami 48 608 019 700 lub 48 32 604 30 25.

Getin Noble Bank zmieni się w VeloBank S.A.

Docelowo bank, do którego zostanie przeniesiona działalność Getin Noble Banku, będzie działał pod nazwą VeloBank S.A. Trwa proces rejestracji zmiany nazwy, a klienci będą informowani o zmianach na bieżąco. Placówki będą działać pod dotychczasowymi szyldami do czasu rebrandingu na VeloBank S.A.

W komunikacie podano, że Getin Noble Bank Leszka Czarneckiego od 2016 r. notował nieprzerwanie straty roczne, 29 kwietnia br. bank poinformował publicznie o wystąpieniu przesłanki zagrożenia upadłością. Z oszacowania przygotowanego przez niezależny podmiot – Deloitte Advisory spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. wynika, że Getin Noble Bank miał ujemne kapitały własne na poziomie -3,6 mld zł, co oznacza, że aktywa nie wystarczały na pokrycie zobowiązań.

Działania konsultowane z Komisją Nadzoru Finansowego i Komisją Europejską. Oświadczenie SOBK

System Ochrony Banków Komercyjnych S.A. przedstawił oświadczenie, podpisane przez Tomasza Kubiaka, prezesa zarządu SOBK oraz Pawła Wajdę, członka zarządu SOBK:

"1. SOBK udzielił łącznego wsparcia potrzebnego do bezpiecznego przeprowadzenia przymusowej restrukturyzacji w wysokości 3,47 mld zł, w tym około 90 proc. kwoty w formie dotacji, a reszta kwoty na objęcie mniejszościowego pakietu akcji w instytucji pomostowej.

2. Udzielone wsparcie w formie dotacji i nabycia akcji instytucji pomostowej dokonywane jest zgodnie z wnioskiem otrzymanym od BFG i zgodnie z podstawowymi zadaniami Systemu Ochrony (określonymi w rozdziale 10a Prawa Bankowego).

3. Celem określonego wsparcia jest:

a) zapewnienie bezpieczeństwa depozytów klientów (zarówno gwarantowanych, jak i niegwarantowanych, pochodzących od osób fizycznych, przedsiębiorstw i podmiotów publicznych, takich jak np. jednostki samorządu terytorialnego, szkoły lub szpitale, etc. ulokowanych w podmiocie będącym przedmiotem przymusowej restrukturyzacji)

b) ograniczenie ryzyka niekontrolowanej upadłości tego podmiotu, która mogłaby spowodować trudne do przewidzenia konsekwencje dla jego deponentów, kontrahentów, a nawet dla stabilności całego sektora finansowego w Polsce.

4. Zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, SOBK nie posiada prawa głosu w organach instytucji pomostowej, a tym samym nie będzie wpływać na jej zarządzanie, przyjmując rolę inwestora pasywnego i wspierając stabilność tej instytucji.

5. SOBK nie uczestniczył ani też nie miał, a z uwagi na przepisy prawa nie mógł mieć, wpływu na decyzję podjętą przez BFG o przymusowej restrukturyzacji oraz na strukturę transakcji. Rolą SOBK jest zapewnienie dodatkowego finansowania o charakterze środków prywatnych gwarantujących bezpieczeństwo deponentów i systemu finansowego w Polsce. Odbywa się to zgodnie z przepisami prawa krajowego i unijnego. Cały proces udzielania wsparcia był konsultowany z Komisją Nadzoru Finansowego oraz z Komisją Europejską."

Sonda
Czy korzystasz z aplikacji bankowych?
Pieniądze to nie wszystko - Stanisław Szwed
Najnowsze