Komornik

i

Autor: Stanisław Kowalczuk

Prawa emeryta i rencisty

Ile komornik może zabrać z emerytury lub renty w 2023? Jaka jest kwota wolna od potrąceń?

2023-02-21 3:39

Nie spłacasz kredytu bankowego, zalegasz z ratami albo z opłatami za mieszkanie? W takiej sytuacji dostaniesz niższą niż zwykle emeryturę. Z twego świadczenia mogą być bowiem potrącane długi czy inne nieuregulowane należności.

Spis treści

 1. Ile komornik może zabrać z emerytury i renty?
 2. Od czego zależy wysokość potrącenia komorniczego?
 3. Kwota wolna od zajęcia komorniczego 2023. Ile komornik musi zostawić?
 4. Tego komornik na pewno nie zabierze

Ściągnięcie długu z emerytury jest bardzo proste. Kiedy seniorzy nie dają rady spłacać zobowiązań, sprawa trafia do sądu, a sąd wystawia nakaz zapłaty. Jeśli nie uregulujesz swoich zobowiązań, nakaz staje się prawomocny i do akcji wkracza komornik i wysyła do ZUS wniosek o zajęcie emerytury.

Ile komornik może zabrać z emerytury i renty?

Niezależnie od tego, ile masz kredytów i u ilu wierzycieli, komornik nie ma prawa zająć całej twojej emerytury. Przy ściąganiu pieniędzy z emerytur obowiązują dwa limity potrąceń:

 • maksymalna dopuszczalna kwota potrącenia, którą stanowi odpowiedni procent kwoty świadczenia brutto - czyli, jaki procent emerytury może zabrać,
 • kwota wolna od potrąceń – czyli, ile pieniędzy z emerytury musi ci zostać.

Ważne!

Jeżeli po odliczeniu składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz zaliczki i innych należności z tytułu podatku dochodowego wysokość świadczenia jest niższa niż kwota świadczenia wolna od potrąceń i egzekucji, komornik nie może dokonywać żadnych potrąceń i egzekucji.

Od czego zależy wysokość potrącenia komorniczego?

Wysokość potrąceń zależy od rodzaju zadłużenia:

 • przy egzekucji świadczeń niealimentacyjnych (np. kredytów) – komornik może zająć jednorazowo maksymalnie 25 proc. kwoty emerytury brutto,
 • z tytułu świadczeń alimentacyjnych (egzekwowanych na mocy tytułów wykonawczych oraz potrącanych na wniosek wierzyciela na podstawie przedłożonego przez niego tytułu wykonawczego) – komornik może zająć nawet 60 proc. kwoty emerytury brutto.

Kwota wolna od zajęcia komorniczego 2023. Ile komornik musi zostawić?

Zgodnie z prawem, komornik nie może zająć całej kwoty emerytury czy renty, może jednak zmniejszyć twoje świadczenie (w zależności od rodzaju płatności). Dokonując zajęcia, zawsze musi pozostawić na koncie dłużnika kwotę wolną od potrąceń, czyli niezbędne minimum, które pozwoli mu spełniać podstawowe potrzeby życiowe.

Kwoty emerytur i rent wolne od potrąceń i egzekucji wynoszą do 1 marca 2023 roku:

 • 980, 19 zł – w przypadku sum egzekwowanych na pokrycie należności innych niż świadczenia alimentacyjne (wraz z kosztami i opłatami);
 • 784,16 zł – w przypadku potrącania kwot nienależnie pobranych świadczeń z ubezpieczeń społecznych, funduszu alimentacyjnego, pomocy społecznej;
 • 594,05 zł – w przypadku sum egzekwowanych na pokrycie należności alimentacyjnych;
 • 237,61 zł – w przypadku potrącania należności z tytułu odpłatności za pobyt osób uprawnionych do świadczeń w domach pomocy społecznej, zakładach opiekuńczo-leczniczych lub zakładach pielęgnacyjno-opiekuńczych.

Ważne! Kwoty wolne od potrąceń są waloryzowane co roku na takich samych zasadach jak emerytury i renty. Od 1 marca 2023 roku zostaną podwyższone o wskaźnik waloryzacji, który według założeń rządu ma wynieść 13,8 proc. Obecnie komornik musi zostawić na życie 980 zł, od 1 marca 2023 r. kwota ta wzrośnie do 1115 zł.

Tego komornik na pewno nie zabierze

Komornik nie ma prawa zabrać niektórych sprzętów. Są to m.in.:

 • przedmioty niezbędne do codziennego funkcjonowania,
 • rzeczy osobiste takie jak ubrania, które nie mają ponadprzeciętnej wartości rynkowej, pościel,
 • podstawowe zapasy żywności,
 • opał,
 • sprzęty rehabilitacyjne lub inne konieczne ze względu na niepełnosprawność.

Pamiętaj! Trzynasta i czternasta emerytura są świadczeniami, które nie podlegają zajęciu komorniczemu.

Pieniądze to nie wszystko Marlena Maląg
Listen on Spreaker.
Nasi Partnerzy polecają
Najnowsze