Zmiany w emeryturach 2023!

i

Autor: Shutterstock Zmiany w emeryturach 2023!

Pomostówki 2023

Emerytura pomostowa. Dla kogo jest dostępna i ile wynosi?

2023-01-02 7:26

W 2023 roku podwyższona zostanie emerytura pomostowa, co będzie skutkiem waloryzacji od 1 marca. Według rządowego wskaźnika, świadczenia będą waloryzowane o 13,8 proc. i wzrośnie wysokość najniższej emerytury, co również wpłynie na maksymalną wysokość "pomostówki". Co trzeba wiedzieć o emeryturach pomostowych w 2023 roku?

Ile wyniesie emerytura pomostowa w 2023 roku?

Emerytura pomostowa nie może być niższa niż emerytura minimalna, która obecnie wynosi 1338,44 zł. Z racji na waloryzację i gwarancje podniesienia seniorom świadczeń o minimum 250 zł, w przyszłym roku wyniesie 1588,44 zł. Jest to więc minimalna kwota emerytury pomostowej w 2023 roku.

Wysokość emerytury pomostowej zależy od stażu pracy i środków zgromadzonych na składkach, oraz kapitału początkowego. Podstawa świadczenia jest dzielona przez przewidywaną średnią długość życia osoby w wieku 60 lat (według danych GUS) - obecnie to 19,9 lat (czyli statystyczny 60-letni Polak dożywa niemal 80 lat).

Komu należy się emerytura pomostowa?

Emerytury pomostowe należą się ubezpieczonym, którzy urodzili się po 31 grudnia 1948 roku i wykonywały pracę w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, w pełnym wymiarze czasu pracy. Ponadto muszą ukończyć 55 lat (w przypadku kobiet), lub 60 lat (w przypadku mężczyzn), udowodnić 15 lat pracy w wyżej wymienionych warunkach, oraz mieć minimum 20 lat (dla kobiet) lub 25 lat (dla mężczyzn) stażu ubezpieczeń. Jedynie po spełnieniu wszystkich warunków przysługuje emerytura pomostowa. 

Do emerytury pomostowej na ogólnych zasadach ma się prawo jeśli wykonywało się przed 1 stycznia 1999 roku pracę w szczególnych warunkach wymienioną w przepisach, jak i w wykazie nowych prac. Ponadto świadczenie pomostowe może trafić do osób, które po 31 grudnia 2008 roku wykonywały ten sam rodzaj pracy, wymienionej w nowych wykazach.

Do pracy w szczególnych warunkach zaliczają się prace wykonywane pod ziemią, na wodzie, pod wodą, w powietrzu, w warunkach gorącego i zimnego mikroklimatu, jak i ciężkie prace fizyczne. Wśród nich są rzecz jasna górnicy, ale także rybacy morscy, personel pokładowy statku powietrznego, osoby pracujące fizycznie w kanałach ściekowych, czy nawet... tancerze zawodowi, którzy wykonują pracę z bardzo ciężkim wysiłkiem fizycznym. Do prac o szczególnym charakterze zalicza się także kierowców aut uprzywilejowanych, maszynistów, czy ratowników medycznych.

Zmiany w emeryturach pomostowych w 2023 roku

W 2023 roku w życie mają wejść nowe przepisy dotyczące emerytur pomostowych, które zmuszą płatników składek do powiadomienia zatrudnionych o wykazie stanowisk w szczególnych warunkach. W uproszczeniu - pracownik będzie poinformowany o odmowie wpisu do ewidencji prac szczególnych, za które jest obowiązek opłacania składek. Co więcej, w przyszłym roku mają kontrolować to inspektorzy Państwowej Inspekcji Pracy. Ponadto jeśli PIP podważy zasadność, że jakaś praca jest wykonywana w szczególnych warunkach ZUS może zawiesić wypłatę pomostówki aż do zamknięcia sprawy.

Pieniądze to nie wszystko. Waldemar Buda
Sonda
Czy dorabiasz na emeryturze?
Nasi Partnerzy polecają

Materiał Partnerski

Materiał sponsorowany

Materiał Partnerski

Materiał sponsorowany

Najnowsze