Ile komornik może zająć z konta bankowego

2020-06-22 5:25 WSB
zadłużenie/długi
Autor: materiały prasowe zadłużenie/długi

W przypadku zajęcia rachunku bankowego nie ma czegoś takiego jak maksymalny procent zajęcia. Komornik ma prawo zająć dłużnikowi nie tylko bieżące wpływy na konto, ale i całe jego oszczędności. Do dyspozycji musi zostawić mu jedynie równowartość 75% minimalnego wynagrodzenia, czyli w roku 2020 jest to kwota 1950 zł brutto (1441 zł na rękę). O tym, że konto zostało zajęte przez komornika, dłużnik dowiaduje się z banku. Nie może wtedy sam dysponować swoimi środkami – musi czekać, aż odpowiednią ich część wydzieli mu komornik.

Ile komornik może zabrać z emerytury i renty
Prawo chroni seniorów przed utratą całego świadczenia z powodu długów i różnych zobowiązań. Niezależnie od wielkości zadłużenia, emeryt czy rencista nie zostanie bez środków do życia. Mimo, że nie spłacają zadłużenia, zawsze część emerytury lub renty jest wolna od egzekucji i potrąceń.

Ważne!
Jeżeli po odliczeniu składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz zaliczki i innych należności z tytułu podatku dochodowego wysokość świadczenia jest niższa niż kwota świadczenia wolna od potrąceń i egzekucji, nie można dokonywać wtedy żadnych potrąceń i egzekucji.

Dwa limity
Przy egzekucji obowiązują dwa limity potrąceń w postaci:

  • maksymalnej dopuszczalnej kwoty potrącenia, którą stanowi 25 procent kwoty świadczenia brutto oraz
  • kwoty wolnej od potrąceń.

Limit pierwszy: maksymalna dopuszczalna kwota potrącenia

Z emerytury lub renty mogą być potrącane długi:

  • z tytułu alimentów– do wysokości 60 proc. kwoty zasiłku brutto,
  • długi inne niż alimentacyjne – do wysokości 25 proc. świadczenia.

Uwaga: W razie zbiegu egzekucji długów alimentacyjnych z egzekucją innych należności, są one potrącane zgodnie z podaną wyżej kolejnością, przy czym egzekucja tych należności nie może łącznie przekraczać 60 proc. świadczenia.
Jeśli potrącenia obejmują tylko inne należności niż alimentacyjne, kwota potrącenia nie może przekroczyć 25 proc. świadczenia.

Limit drugi: kwota wolna od potrąceń
Dokonując zajęcia, komornik zawsze musi pozostawić na koncie dłużnika kwotę wolną od potrąceń, czyli niezbędne minimum, które pozwoli mu w miarę normalnie egzystować i spełniać podstawowe potrzeby bytowe. Kwota emerytury i renty wolna od potrąceń i egzekucji wynosi od 1 marca 2020 roku:

  • 878,81 zł – w przypadku sum egzekwowanych na pokrycie należności innych niż świadczenia alimentacyjne (wraz z kosztami i opłatami),
  • 703,05 zł – w przypadku potrącania kwot nienależnie pobranych świadczeń z ubezpieczeń społecznych, funduszu alimentacyjnego, pomocy społecznej,
  • 532,61 zł – w przypadku sum egzekwowanych na pokrycie należności alimentacyjnych,
  • 213,04 zł – w przypadku potrącania należności z tytułu odpłatności za pobyt osób uprawnionych do świadczeń w domach pomocy społecznej, zakładach opiekuńczo-leczniczych lub zakładach pielęgnacyjno-opiekuńczych.

Uwaga!
Kwoty wolne od potrąceń są corocznej waloryzowane od 1 marca na takich samych zasadach jak emerytury i renty.

Ważne!

Kwota wolna jest traktowana jako dodatkowe ograniczenie. W pierwszej kolejności, komornik bierze pod uwagę limit zajęć.

Egzekucja z 500+, rodzinnego, alimentów na dzieci
Ustawowo wszystkie świadczenia o charakterze socjalnym są w całości zwolnione z egzekucji komorniczych. Jednakże wiele osób nieświadomie traci swoje świadczenia na rzecz komornika. Dzieje się tak, gdyż trafiają one na zwykłe konto bankowe, które komornik zajmuje traktując znajdujące się tam pieniądze ze świadczeń socjalnych jak każde inne. Aby uchronić je przed zajęciem komorniczym, musisz założyć specjalne konto, którego nie zajmie komornik.

Super Biznes 18 VI

Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam.

Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści.

Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.