Innowacje w Polsce - plany na kolejne lata

2019-12-10 10:40 oprac. AG
Start Up Day
Autor: Tomasz Radzik

Resorty odpowiedzialne za rozwój gospodarczy stawiają na innowacje i wytyczają sobie konkretne cele na najbliższe lata. Na liście zadań znajdują się m.in. ulgi na automatyzację firm, urlopy na start up, szkolenia dla przedsiębiorców. Zobacz, z czego będziesz mógł rozliczyć polityków za 4 lata.

- Minęły 4 lata odkąd powstała Rada ds. Innowacyjności i wspólnie zaproponowaliśmy pakiet zmian ukierunkowanych na zwiększanie innowacyjności w Polsce. Teraz czas na zaplanowanie tego, co jeszcze moglibyśmy zrobić, by prowadzenie działalności innowacyjnej w Polsce było możliwie jak najprostsze, przejrzyste i objęte dostosowanym do potrzeb firm wsparciem. Dlatego dziś wyznaczamy nowe cele i obszary. To: cyfryzacja 4.0, wsparcie kompetencji Polaków, zielona gospodarka, innowacje i start-upy oraz nowe technologie. - powiedziała minister rozwoju Jadwiga Emilewicz.

Oto wybrane nowe cele przedstawicieli rządu w obszarze innowacyjności:

Cyfryzacja i transformacja w kierunku przemysłu 4.0

· Ulga na automatyzację – ulga dla firm inwestujących w cyfryzację i robotyzację procesów w tym produkcyjnych.

· Fabryki uczące – upowszechnienie praktycznych form kształcenia studentów i przedsiębiorców w tym poprzez finansowanie powstawania fabryk uczących.

· Pilotażowe wsparcie transformacji w kierunku przemysłu 4.0 – nowy instrument wspierający plany transformacji cyfrowej firm oraz realizację wybranych jego elementów.

· Cyfrowe Huby Innowacji – budowa potencjału oraz rozpoczęcie świadczenia usług przez 5 Cyfrowych Hubów Innowacji.

· Wdrażanie Polityki Sztucznej Inteligencji oraz wsparcie kompetencji uczniów w tym zakresie (AI school).

Wsparcie kompetencji Polaków

• Wsparcie na szkolenia – dla przedsiębiorców inwestujących w rozwój technologiczny swoich firm – w transformacji technologicznej na równi z nowymi maszynami czy technologiami ważny jest kapitał ludzki - pracownicy i ich umiejętności.

· Pakiet wsparcia kompetencji – zdobywanie umiejętności przez pracowników w zakresie poszczególnych technologii, równoległe ze wspieraniem samych inwestycji w technologie. Pakiet zakłada rozwój kompetencji  zarządczych – w zarządzaniu działalnością B+R oraz innowacjami oraz budowanie kompetencji proinnowacyjnych i tych niezbędnych dla sprawnego uczestniczenia w transformacji cyfrowej, niskoemisyjnej, przemysłu 4.0 oraz gospodarki o obiegu zamkniętym.

Innowacje, technologie, start – upy

• Prawo własności przemysłowej – nowa legislacja ukierunkowana na jakość ochrony i szybkość procesów ochrony własności przemysłowej. To odpowiedź na potrzebę uporządkowania przepisów, zwiększenia przejrzystości prawa dla firm oraz cyfryzacji procesów związanych z ochroną własności.

• Urlop na start up’a – przeanalizujemy możliwość wprowadzenia rozwiązania wspierającego przetestowanie pomysłu na biznes i w razie niepowodzenia zapewniającego powrót pracownika do miejsca.

• Piaskownice regulacyjne – przestrzeń do testowania nowych rozwiązań dla poszczególnych obszarów i branż.

• Wsparcie dla wynalazców, studentów, obywateli, ukierunkowane na weryfikację komercyjnej przydatności wynalazków.

• Govlab – kaskadowanie doświadczenia Govtech w celu pomocy jednostkom samorządu terytorialnego w przejściu na ścieżkę, którą pilotowo przechodziła administracja centralna w zakresie zamawiania innowacji i pobudzania rynku start up (PARP).

• Uruchomienie instrumentów skalujących popyt globalny na rodzime wynalazki.

Najnowsze