Innowatorzy z KGHM

i

Autor: Materiały Prasowe

Innowatorzy z KGHM

2020-11-10 13:35

KGHM Polska Miedź to metalurgiczny gigant na skalę światową. Ma także opinię firmy innowacyjnej. Dzieje się tak nie tylko z powodu ścisłej współpracy ze światem nauki, KGHM skutecznie zachęca także swoich pracowników, by szukali nowych rozwiązań technologicznych. To właśnie oni są często wynalazcami rozwiązań, które zostają wdrożone w firmie i pracują na innowacyjny charakter firmy.

KGHM Polska Miedź przez cały rok zachęca pracowników do poszukiwania i zgłaszania rozwiązań poprawiających bezpieczeństwo i higienę pracy w firmie czy usprawnień technologicznych. Jednak jesienią, w tym roku do 5 listopada, ma miejsce szczególne, cykliczne wydarzenie – Giełda Wynalazczości.

Ma ona inspirować pracowników KGHM, by szukali innowacyjnych rozwiązań. Osoby zgłaszające projekty, po spełnieniu regulaminowych wymagań, mogą liczyć na dodatkową gratyfikację tzw. nagrodę giełdową.

KŁOPOT Z ZESTAWEM ZASILANIA KOMBAJNU SIERPOLU

Zaczęło się od kłopotu. Gdy kombajn górniczy ruszał, górnicy musieli od niego odłączać zestaw zasilania i nieść za kombajnem, a następnie znów podłączać. Trwało to długo i dezorganizowało górnikom pracę. Dwóch z nich zaczęło się zastanawiać, jak robić to szybciej i bezpieczniej. Szukali rozwiązania tak długo aż znaleźli. Wymyślili konstrukcję ochronną. Dzięki niej urządzenie jest mniej awaryjne, a pracownicy rozłączający i podłączający je są lepiej chronieni. Łatwiej też urządzenie przestawić. KGHM korzysta już od kilku lat z tego rozwiązania. Iskrą był pomysł pracowników, resztą zajęli się kierownicy działu i służby Centrali. Konstrukcja ochronna kombajnu Sierpolu przynosi firmie wymierne korzyści.

– Te zestawy występują na oddziałach, gdzie wydobywamy sól w zakładach Górniczych Polkowice- -Sieroszowice. Wcześniej awarii było co niemiara. Ten pomysł usprawnił działanie urządzenia –mówi Sebastian Mamczur, sztygar oddziału, przełożony twórców projektu.

PROSTY POMYSŁ CHRONI MASZYNĘ I ROBOTNIKA

Paweł Kardela i Paweł Radożycki to długoletni pracownicy rozdrabialni w Rejonie Lubin wZ akładach Wzbogacania Rud. To najstarsza komórka Zakładów Wzbogacania Rud w KGHM. Pracownicy posługują się tu m.in. podawaczem członowo-płytowym. Gdy ruda wysypywała się spomiędzy płyt podawacza, część urobku spadała na posadzkę. – Tzw. ściery, czyli to, co spadało z podawacza, powodowały kłopoty – tłumaczy Paweł Radożycki. Zbierać się tego urobku z posadzki nie dało. Dlatego Radożycki i Kardela zaczęli się zastanawiać jak przeciwdziałać osypywaniu się rudy.

Nasz pomysł to uszczelnienie fragmentów między płytami, które z czasem tworzyły coraz większe i większe przerwy – tłumaczy Paweł Radożycki. Pracownicy rozwiązali to zagadnienie genialnie prosto i… praktycznie bez kosztów. –Użyliśmy odcinków zużytych taśmociągów, pociętych na odpowiednie kawałki, potrzebowaliśmy do każdego podawacza 53 odcinki. Należało je dokręcić śrubami –tłumaczy Kardela.

Zrobiono testy fartuchów uszczelniających płyty i okazało się, że rozwiązanie jest tyleż proste, co genialne! W wyniku jego zastosowania poprawiła się efektywność pracy operatora kruszarki, ograniczono też zaangażowania pracownika do niebezpiecznej pracy przy oczyszczaniu okolicy podawacza. Od tamtej pory wszystkie podawacze wyposażane są w fartuchy uszczelniające.

DOBRY POMYSŁ SIĘ OPŁACA

Wystarczy, że na Giełdę Wynalazczości pracownik dostarczy arkusz zgłoszenia Projektu z opisem rozwiązania i w zależności od potrzeb, rysunkami poglądowymi, schematami. Kolejnym krokiem, zgodnie z obowiązującym w KGHM Regulaminem wynalazczości jest opiniowanie zgłoszenia Projektu w oddziałach KGHM. Jeśli opinie są pozytywne, Komisja Wynalazczości wydaje decyzję o uznaniu rozwiązania za Projekt i przyjęciu go do stosowania w KGHM. Następnie służby w oddziale, którego projekt dotyczy, zajmują się realizacją konkretnego Projektu. Bardzo często, w proces ten angażowani są twórcy – pracownicy KGHM. Za zgłoszenie zakwalifikowane jako projekt racjonalizatorski KGHM płaci przez dwa pierwsze lata korzystania i uzyskiwania korzyści przez firmę. A jeśli rozwiązanie uzyska patent na wynalazek, prawo ochronne na wzór użytkowy bądź prawo z rejestracji wzoru przemysłowego – wynagrodzenie odpowiednio podwyższa się. Jeżeli rozwiązanie generuje efekty wymierne dla KGHM, to twórca otrzymuje procent od uzyskanych efektów ekonomicznych. Dochodzą też wynagrodzenia z tytułu korzyści niewymiernych, dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy uzyskanych w KGHM.

Te Projekty już zastosowano

Znaczna część z zaproponowanych przez rozwiązań znalazła już swoje zastosowania m.in.:

  • zmniejszenie kosztów obsługi pieca hutniczego,
  • zastosowanie tańszego systemu eksploatacji złóż rud miedzi,
  • zmniejszenie kosztów eksploatacyjnych instalacji podsadzkowej,
  • poprawa niezawodności działania automatyki w instalacji elektrycznej,
  • ograniczenie zagrożenia wypadkowego przy transporcie szlamu anodowego,
  • eliminacja hałasu w układzie technologicznym wydziału metali szlachetnych,
  • poprawa organizacji pracy na wydziale pieców anodowych.
Logotyp KGHM

i

Autor: Materiały Promocyjne
Nasi Partnerzy polecają
Najnowsze