W Krakowie stanie mała elektrownia jądrowa. Ogłosił to Daniel Obajtek i Mateusz Morawiecki

i

Autor: MartinLisner/easyfotostock/Eastnews W Krakowie stanie mała elektrownia jądrowa. Ogłosił to Daniel Obajtek i Mateusz Morawiecki

Atom w Polsce

Jest decyzja środowiskowa dla pierwszej elektrowni jądrowej w Polsce. Minister potwierdza

2023-09-22 13:06

Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska wydał decyzję środowiskową dla budowy i eksploatacji pierwszej w Polsce elektrowni jądrowej - poinformowała PAP minister klimatu i Anna Moskwa.

Elektrownia jądrowa w Polsce

Anna Moskwa poinformowała za pośrednictwem PAP, że GDOŚ zakończył postępowanie i wydał decyzję środowiskową dla budowy i eksploatacji pierwszej elektrowni jądrowej w Polsce. - Jest to milowy krok dla realizacji kluczowej z punktu widzenia bezpieczeństwa energetycznego inwestycji - zaznaczyła. Decyzja środowiskowa dotycząca budowy elektrowni jądrowej w Polsce wraz z załącznikami ma ponad 550 stron.

Jedną z głównych konkluzji przeprowadzonej przez GDOŚ oceny jest to, że realizacja i eksploatacja elektrowni - przy zachowaniu wskazanych w raporcie o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko rozwiązań technicznych, technologicznych i organizacyjnych, a także przy spełnieniu środowiskowych uwarunkowań realizacji przedsięwzięcia określonych w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - nie będzie wiązała się z wystąpieniem znaczącego negatywnego oddziaływania na środowisko.

Okazuje się, że inwestycja nie będzie też znacząco negatywnie oddziaływać na obszary Natura 2000. Dodano, że nie pogorszy stan siedlisk przyrodniczych, siedlisk gatunków roślin i zwierząt oraz nie pogorszy integralności obszarów Natura 2000 lub ich powiązań z innymi obszarami. Generalna Dyrekcja wskazała również, iż przedsięwzięcie nie wpłynie znacząco negatywnie na wody podziemne i powierzchniowe, w tym wody Morza Bałtyckiego.

Eksploatacja elektrowni nie spowoduje także ponadnormatywnych emisji gazów i pyłów do środowiska, ani nie będzie wiązała się z wprowadzaniem ponadnormatywnych dawek substancji promieniotwórczych do gleby i ziemi, wód oraz powietrza.

Elektrownia monitorowana

Zapewniono ponadto, że budowa jak i późniejsza praca elektrowni będzie monitorowana m.in. pod względem oddziaływania na środowisko. Prowadzony będzie również monitoring radiologiczny.

Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w decyzji zawarła też informację o postępowaniu ws. transgranicznego oddziaływania elektrowni na środowisko oraz o złożonych w toku postępowań uwagach i wnioskach .Postępowanie ws. wydania decyzji środowiskowe zostało wszczęte 5 sierpnia 2015 r., a postanowieniem z 21 maja 2016 roku GDOŚ określił zakres raportu o odziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. 

21 września 2023 r. Westinghouse i Bechtel zawiązały konsorcjum na potrzeby projektowania i budowy pierwszej polskiej elektrowni jądrowej. W ocenie amerykańskich firm, umowa na zaprojektowanie elektrowni zostanie podpisana w przyszłym tygodniu.

QUIZ PRL. Kultowe logotypy z PRL.

Pytanie 1 z 9
Logo PZPR wpisane jest w obrys:
QUIZ PRL
Pieniądze to nie wszystko Michał Szczerb
Nasi Partnerzy polecają

Materiał Partnerski

Materiał sponsorowany

Najnowsze