Co dalej z 500 plus?

i

Autor: Pixabay.com

Jest zgoda na nowe 500 plus. 12 tys. zł na dziecko!

2021-09-29 12:16

Sejmowa komisja we wtorek jednogłośnie poparła projekt ustawy o Rodzinnym Kapitale Opiekuńczym. Nowe świadczenie ma przysługiwać od przyszłego roku na drugie i każde kolejne dziecko w rodzinie, w wieku od 12. do 36. miesiąca życia, w maksymalnej łącznej wysokości 12 tys. zł na dziecko. Poprawki opozycji, które wcześniej negatywnie zaopiniował rząd, ostatecznie odrzucone przez komisję. Wprowadzone zostanie też dofinansowanie pobytu dziecka w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna w wysokości do 400 zł miesięcznie

Komisja Polityki Społecznej i Rodziny na wtorkowym posiedzeniu rozpatrzyła projekt ustawy o Rodzinnym Kapitale Opiekuńczym. Poprawki do projektu zaproponowała opozycja. Katarzyna Kotula z Lewicy przekonywała, że nowe świadczenia powinny otrzymywać także dzieci w pieczy zastępczej. Inna ze zmian zgłoszonych przez posłankę przewidywała, by kapitał opiekuńczy przysługiwał także na pierwsze dziecko, gdy członkiem rodziny jest dziecko z niepełnosprawnością.

Poprawkę o podobnym brzmieniu złożyła także Hanna Gil-Piątek (koło Polska 2050). Dodatkowo posłanki Lewicy i Polski 2050 zaproponowały, by dodać możliwość papierowego składania wniosków. Jak uzasadniały, nadal wiele rodzin jest wykluczonych cyfrowo.

EKG 2021. Katarzyna Dzióba wiceprezydent Zabrza. Rozwój medycyny i start-upy to przyszłość Zabrza.

Nowe świadczenie, które jest elementem Polskiego Ładu, będzie kierowane do rodzin z dziećmi. Maksymalna kwota wypłat to 12 tys. zł na drugie i każde kolejne dziecko w wieku od 12. do 36. miesiąca życia. Świadczenie będzie wypłacane w miesięcznych częściach – po 500 zł przez 2 lata lub 1 tys. zł miesięcznie przez rok.

Wsparcie będzie niezależne od dochodów rodziny, a środki ze świadczenia nie będą opodatkowane. Rodzinny Kapitał Opiekuńczy będzie wypłacany od 2022 r.

Sonda
Czy najbogatsi powinni płacić wyższy podatek?

Wprowadzone zostanie też dofinansowanie pobytu dziecka w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna w wysokości do 400 zł miesięcznie. Dofinansowanie będzie przeznaczane na pokrycie opłaty za pobyt dziecka w instytucji opieki. Dotyczyć to będzie dzieci, które nie są objęte rodzinnym kapitałem opiekuńczym.

Wsparcie w wysokości 400 zł będzie wypłacane bezpośrednio podmiotowi prowadzącemu żłobek, klub dziecięcy lub zatrudniającemu dziennego opiekuna. To rozwiązanie będzie obowiązywać od 1 kwietnia 2022 r, z wyrównaniem od 1 stycznia 2022 r.

Ogromna waloryzacja emerytur! Budżet 2022 [TABELKA]

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

Najnowsze