pieniądze euro

i

Autor: Shutterstock pieniądze euro

Kiedy wprowadzą walutę euro w Polsce? Jakie wtedy będą pensje?

2021-10-11 13:37

Mimo że jest to nasz obowiązek, to w praktyce przyjęcie euro przez Polskę jest raczej odległe. Ponieważ nie jest ono w istotny sposób obarczone sankcją, dlatego procedurę można przedłużać w zasadzie w nieskończoność. Jak wynika z ostatniego raportu Eurobarometru coraz więcej Polaków chce wprowadzenia europejskiej waluty. Co więcej na początku czerwca Komisja Europejska zaprezentowała sprawozdanie określające status spełnienia warunków niezbędnych do przyjęcia euro przez państwa członkowskie, które jeszcze nie wkroczyły do strefy wspólnej waluty. Jak wypadła w nim Polska?

Eurobarometr jest badaniem opinii w krajach UE, zlecanym przez Komisję Europejską. Jak wynika z lipcowego raportu większość Polaków jest za przyjęciem euro. Edycja ta poświęcona została stosunkowi Europejczyków w krajach niebędących członkami strefy euro do przyjęcia wspólnotowej waluty. Wzięło w niej udział ponad 7 tys. osób z Polski, Bułgarii, Czech, Chorwacji, Węgier, Rumunii i Szwecji.

Większość Polaków, bo aż 56 proc. wyraziła poparcie wobec przyjęcia europejskiej waluty, wobec 41 proc. osób przeciwnych. Jest to wzrost o 8 pkt. proc. względem ubiegłego roku. Również ponad połowa, bo 51 proc. mieszkańców Polski uważa, że przyjęcie euro miałoby pozytywne skutki dla krajowej gospodarki. 42 proc. ankietowanych jest odmiennego zdania.

Zadowolenie z wyników Eurobarometru wyraził wówczas na Twitterze m. in. Jakub Borowski, główny specjalista Credit Agricole Bank Polska.

Kongres 590 2021: W pandemii woziliśmy powietrze, a w tym roku wstaliśmy z kolan - Andrzej Olszewski członek zarządu PKP S.A.

Przed lipcowym badaniem Eurobarometru Komisja Europejska opublikowała sprawozdanie określające status spełnienia warunków do przyjęcia euro przez państwa członkowskie, które jeszcze nie wkroczyły do strefy wspólnej waluty. Zgodnie z jego treścią Polska spełniła kolejne dwa warunki determinujące możliwość dołączenia do strefy euro - kryterium konwergencji długoterminowych stóp procentowych, oraz kryterium dotyczące finansów publicznych. Oznacza to, że jesteśmy formalnie coraz bliżej wprowadzenia w Polsce europejskiej waluty, jednak Polacy w Eurobarometrze wskazali jasno, że nie powinniśmy jeszcze wprowadzać wspólnej waluty.

Zaledwie 18 proc. respondentów stwierdziło, że Polska jest gotowa na przyjęcie euro, a tylko 22 proc. uważa, że należy wprowadzić je jak najszybciej. Jednocześnie 40 proc. ankietowanych uważa, że europejska waluta powinna zostać wprowadzona dopiero za jakiś czas.

Sonda
Czy Twoim zdaniem Polska powinna dalej być w Unii Europejskiej?

Wspólna waluta może przynieść wiele korzyści zarówno dla gospodarki kraju, jak i dla mieszkańców. Nie obejdzie się jednak bez kosztów. Najważniejsze jest odpowiednie przygotowanie kraju do tego procesu. Dla przykładu średnia krajowa w Polsce w porównaniu ze średnią w Niemczech jest nieporównywalnie mniejsza.

Według Federalnego Urzędu Statystycznego Niemiec średnie miesięczne wynagrodzenie brutto w Niemczech w 2020 r. w pełnym wymiarze godzin we wtórnym sektorze gospodarki wyniosło 3975 euro, czyli w przeliczeniu ponad 18 tys. zł.

Wielkie zmiany na kolei! Pociągi nie pojadą, nowe godziny odjazdu

Najnowsze