Kiedy zapłacą ci za chorobę?

2008-02-12 18:43 SE

Masz prawo do wynagrodzenia za czas trwania choroby pod warunkiem, że płacisz składki na ubezpieczenie chorobowe. Zasiłek chorobowy przysługuje ci za każdy dzień niezdolności do pracy, nie wyłączając dni wolnych od pracy.

Po ilu dniach choroby dostanę mniejszą pensję?

Wystarczy już jeden dzień zwolnienia, aby potrącono ci wynagrodzenie. Na zwolnieniu lekarskim za każdy dzień dostajesz zasiłek chorobowy. Wynosi on 80 proc. wynagrodzenia przewidzianego za ten dzień.

Jeżeli trafisz do szpitala, dostaniesz zasiłek 70-procentowy.

Są jednak wyjątki. Całą pensję dostaniesz, jeżeli:

- jesteś w ciąży;

- choroba powstała wskutek wypadku w drodze do pracy lub z pracy;

- zachorowałeś wskutek wypadku przy pracy.

Zachorowałem w środę. Mam zwolnienie na 6 dni. Czy za sobotę i niedzielę dostanę 80 proc. (czyli zasiłek), czy 100 proc. wynagrodzenia?

Za wszystkie 6 dni, w tym za sobotę i niedzielę, dostaniesz zasiłek, a nie pensję (6 x 80 proc. dziennego wynagrodzenia).

Kiedy muszę dostarczyć zwolnienie pracodawcy?

W ciągu 7 dni od jego otrzymania.

Czy dostanę pieniądze, jeśli zachorowałem tydzień po rozpoczęciu pierwszej pracy?

To zależy. Jeżeli ubezpieczenie opłaca ci zakład pracy (takie ubezpieczenie jest obowiązkowe!), prawo do zasiłku masz po 30 dniach pracy (czyli nieprzerwanego ubezpieczenia). Jeśli ubezpieczenie opłacasz dobrowolnie, np. masz własną firmę, takie prawo nabywasz po 180 dniach opłacania składek.

Od pierwszego dnia pracy masz prawo do ubezpieczenia, jeśli jesteś absolwentem szkoły lub wyższej uczelni i w ciągu 90 dni od dnia ukończenia szkoły lub uzyskania dyplomu pracodawca opłacił ci ubezpieczenie lub ubezpieczyłeś się dobrowolnie.

Od razu też należą ci się pieniądze, jeśli nie możesz pracować z powodu wypadku w drodze do pracy lub z pracy.

Zmieniłem pracę i w pierwszym miesiącu zachorowałem. Czy dostanę pieniądze?

Tak, jeśli jesteś ubezpieczony obowiązkowo i twoi poprzedni pracodawcy przez 10 lat bez przerwy płacili za ciebie ubezpieczenie.

Nie mam stałej pensji. Jak będę mieć wyliczony zasiłek?

Wysokość zasiłku wylicza się na podstawie twojego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (po odliczeniu potrąconych przez pracodawcę składek na ubezpieczenie emerytalne, rentowe i chorobowe) z 12 miesięcy poprzedzających miesiąc, w którym zachorowałeś. A jeśli pracujesz mniej niż rok, obliczona zostanie średnia twojego wynagrodzenia za przepracowane miesiące.

Kto wypłacą pieniądze?

Za 33 dni choroby w roku (niespowodowanej wypadkiem przy pracy czy chorobą zawodową) dostajesz wynagrodzenie z firmy. Od 34. dnia choroby zasiłek chorobowy jest finansowany przez ZUS. Pieniądze za chorobę wypłaca ci pracodawca, jeśli zatrudnia więcej niż 20 osób. Jeśli pracujesz w mniejszej firmie, zasiłek wypłaca ZUS.

Czy na zwolnieniu chorobowym mogę pracować?

Nie. Tracisz wówczas prawo do zasiłku chorobowego za cały okres tego zwolnienia.

Ile dni mogę chorować?

Nie dłużej niż 182 dni, a jeżeli chorobę spowodowała gruźlica - nie dłużej niż 270 dni. Później możesz się starać o świadczenie rehabilitacyjne lub rentę.

Najnowsze