ZUS

i

Autor: ZUS

Rozliczenie podatków

Kiedy ZUS wyśle PIT emerytom i rencistom za 2022?

Zakończył się rok podatkowy 2022 i jak co roku ZUS rozpoczyna wkrótce akcję wysyłkową deklaracji PIT świadczeniobiorców. Wysyłka PIT-ów emerytów i rencistów następuje zazwyczaj po 15 stycznia nowego roku obrachunkowego. Komu ZUS wysyła PIT-y? Jakie PIT-y i dla kogo? Wyjaśniamy po kolei.

Rozliczenie PIT 2022. Kiedy ZUS wyśle deklaracje?

ZUS wyśle deklaracje rozliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych za 2022 rok, czyli PIT, w drugiej połowie stycznia 2023 roku i potrwa do końca lutego 2023 roku.

Kto i jakie deklaracje PIT otrzyma z ZUS?

ZUS na początku każdego roku rozsyła prawie 10 mln deklaracji  PIT-40A, PIT-11A i PIT-11. Każda z deklaracji przeznaczona jest dla innej grupy świadczeniobiorców zgodnie z prawem podatkowym. 

Kto otrzyma PIT-40A?

PIT-40A otrzymają emeryci i renciści, którzy pobierali świadczenia z ZUS w 2022. Deklaracja ta trafi także do osób, które korzystały ze świadczenia lub zasiłku przedemerytalnego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego czy renty socjalnej.

Dla kogo jest PIT-11A?

PIT-11A otrzymają osoby, które pobierały inne świadczenia z ZUS niż emerytalne i rentowe, a mianowicie: zasiłki chorobowe oraz macierzyńskie. PIT-11A otrzymają również osoby, które w momencie rozliczania podatku nie są już świadczeniobiorcami ZUS oraz osoby, które złożyły w ZUS oświadczenie o zamiarze wspólnego rozliczania dochodów z małżonkiem, albo też złożyły wniosek o obliczanie i pobieranie zaliczki na podatek wg wyższej skali podatkowej czy wniosek o niesporządzaniu rocznego obliczenia podatku na PIT-40A

Kto dostanie PIT-11?

PIT-11 otrzymają osoby, które pobrały w ubiegłym roku świadczenie należne po osobie zmarłej lub alimenty potrącone ze świadczenia wypłacanego przez ZUS dla osób alimentowanych na podstawie wyroku sądu lub ugody.

PIT w PUE ZUS

Świadczeniobiorcy ZUS będą mieli po 15 stycznia również dostęp do deklaracji PIT za 2022  na swoim profilu na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS. Wgląd w deklarację PIT uzyskają po zalogowaniu  na PUE ZUS i wybraniu zakładki <Świadczeniobiorca>, następnie <Formularze PIT>.  PIT dostępny będzie w formie PDF. Można go w dowolnej chwili wydrukować lub zapisać na dysku komputera. 

Sonda
Czy czekasz na zwrot podatku za 2022 rok?
Pieniądze to nie wszystko Marlena Maląg
Najnowsze