LISTA rzeczy, których NIE MOŻE zająć komornik

i

Autor: Pixabay

Rozliczenie PIT

Komornik może zająć zwrot podatku małżonków ze wspólnego rozliczenia? Nowe przepisy

2024-03-12 6:56

Wspólne rozliczenie małżonków w podatku PIT zwykle jest opłacalne ale są wyjątki. Jeden z takich wyjątków dotyczy możliwości zajęcia zwrotu podatku PIT. Wspólne rozliczenie PIT-u małżonków oznacza, że zwrot podatku podlega zajęciu przez komornika w całości. Nowe zasady obowiązują od 2022 r.

Zajęcie zwrotu podatku przez komornika. Co w przypadku wspólnego rozliczenia małżonków?

Zgodnie z art.  92. Ordynacji podatkowej:

„(…) Małżonkowie opodatkowani łącznie od sumy swoich dochodów na podstawie odrębnych przepisów ponoszą solidarną odpowiedzialność za zobowiązania podatkowe oraz solidarna jest ich wierzytelność o zwrot nadpłaty podatku od sumy dochodów małżonków(…) Zajęcie wierzytelności z tytułu nadpłaty dokonane przez organ egzekucyjny wobec jednego z małżonków obejmuje również wierzytelność o zwrot nadpłaty (…)”.

Wspólne rozliczenia małżonków – w jakich przypadkach daje największe korzyści?

Jeśli małżonkowie pozostawali w związku małżeńskim przez cały rok podatkowy, w którym istniała wspólność majątkowa małżeńska, można  złożyć  wspólne zeznanie podatkowe.

Wspólne rozliczenie małżonków w podatku PIT jest zwykle szczególnie opłacalne, gdy jedno z małżonków osiąga znacznie większe dochody niż drugi współmałżonek.

Pieniądze to nie wszystko - Artur Soboń

QUIZ PRL. Zakupy i handel w Polsce Ludowej

Pytanie 1 z 15
Aby w 1976 roku kupić cukier należało posiadać:
QUIZ PRL. Zakupy i handel w PRL

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

Najnowsze