Komornik

i

Autor: Stanisław Kowalczuk

Komornik zabierze ci 60 procent emerytury. Sprawdź, jak się bronić?

2020-11-26 10:55

Egzekucja komornicza z rent i emerytur zdarza się wielu seniorom. Nierzadko nie stać ich na spłatę kredytów, które zaciągnęli, kupując drogą pościel na pokazach. Zdarza się też, że mają obowiązki alimentacyjne, których nie dają rady spłacać. Kiedy pojawiają się problemy do akcji wkracza komornik i wysyła do ZUS wnioski o zajęcie emerytur i rent. W niektórych przypadkach komornik może zabrać nawet 60 procent emerytury lub renty. Sprawdź, kiedy tak się dzieje i czy można się przed tym bronić.

Wysokość potrąceń z rent i emerytur zależy od rodzaju zadłużenia. W sytuacji nie spłacania kredytów (lub innych świadczeń niealimentacyjnych) komornik ma prawo potrącić z emerytury jednorazowo nie więcej niż 25 proc. kwoty emerytury brutto. Gorzej, gdy długi powstały w wyniku nie spłacania świadczeń alimentacyjnych. Wtedy komornik może zająć aż 60 proc. kwoty emerytury brutto. Pamiętaj, że dokonując zajęcia, komornik zawsze musi pozostawić na koncie kwotę wolną od potrąceń, która pozwoli ci realizować podstawowe potrzeby życiowe.

Kwoty emerytur i rent wolne od potrąceń i egzekucji wynoszą: 878,81 zł – w przypadku sum egzekwowanych na pokrycie należności innych niż świadczenia alimentacyjne (wraz z kosztami i opłatami), 703,05 zł – w przypadku potrącania kwot nienależnie pobranych świadczeń z ubezpieczeń społecznych, funduszu alimentacyjnego, pomocy społecznej, 532,61 zł – w przypadku sum egzekwowanych na pokrycie należności alimentacyjnych, 213,04 zł – w przypadku potrącania należności z tytułu odpłatności za pobyt osób uprawnionych do świadczeń w domach pomocy społecznej, zakładach opiekuńczo-leczniczych lub zakładach pielęgnacyjno - opiekuńczych.

Jeśli komornik działa niezgodne z prawem możesz złożyć skargę. Masz na to 7 dni. W treści skargi powinieneś wymienić konkretną zaskarżaną czynność np. (zajęcie całej emerytury), zwięźle ją uzasadnić i podpisać. Wnosisz ją do sądu za pośrednictwem zaskarżanego komornika. Komornik ma 3 dni od dnia otrzymania skargi na sporządzenie uzasadnienia zaskarżonej czynności albo przyczyn jej zaniechania i przekazanie ich wraz ze skargą i aktami sprawy do właściwego sądu. Może też przyznać ci rację i uwzględnić skargę. Wtedy sąd nie będzie rozpoznawał skargi, a ty nie poniesiesz żadnych kosztów.

Więcej pieniędzy za zwolnienie lekarskie! Nowe zasady L4 już w Sejmie
Nasi Partnerzy polecają
Najnowsze