Kryzys, recesja

i

Autor: stevepb / CC0 / pixabay.com

Kryzys gospodarczy w Polsce? Komisja Europejska prognozuje PKB i inflację. Sprawdź, co nas czeka

2021-02-11 15:11

Komisja Europejska prognozuje, że w 2021 roku PKB Polski wzrośnie o jedynie 3,1 proc. Według danych KE recesja w Polsce w zeszłym roku była jedną z najniższych w Unii Europejskiej. Zobacz, które kraje osiągnęły lepsze wyniki i jaka będzie inflacja w Polsce.

Komisja Europejska prognozuje, że w 2021 roku PKB Polski wzrośnie o 3,1 proc., podczas gdy jeszcze jesienią szacowała wzrost o 3,3 proc. Instytucja szacuje też, że spadek PKB w Polsce, który wyniósł 2,8 proc. będzie 3 najniższym spośród państw Unii Europejskiej. Które kraje osiągną lepsze wyniki? Prognozy przewidują, że będą to Litwa i Irlandia. Jak zaznacza Polski Instytut Ekonomiczny, w przypadku zielonej wyspy możemy mówić o sztucznej księgowości.

KE pozostaje sceptyczna wobec perspektyw Polski w 2021 roku - prognozuje skromny wzrost o 3,1 proc. Gospodarka strefy euro wzrośnie w tym roku o 3,8 proc., po zeszłorocznym spadku o 6,8 proc. Prognoza dla Polski jest również niższa niż średnia dla całej wspólnoty - 3,7 pro. Szacunki KE dla Polski są zbliżone do prognoz Międzynarodowego Funduszu walutowego (2,7 proc) oraz znacznie niższe niż konsensus rynkowych prognoz Bloomberga (3,8 proc), czy prognoza PIE (4,2 proc).

Prognozy zaprezentowane przez KE zakładają niewielkie zmiany rocznej dynamiki w I kwartale – według przedstawionych szacunków kwartalnych spadek dalej oscylować będzie wokół 3 proc. Konsensus Bloomberga oraz PIE wskazują, że będzie on łagodniejszy o 1pkt proc. Tym samym ewentualne rewizje nastąpią już podczas wiosennej rundy.

Według prognoz Komisji Europejskiej inflacja HICP w Polsce będzie zbliżona do celu NBP – w 2021 oscylować powinna wokół 2,3 proc. rok do roku, w 2022 poniżej poziomu 3 proc. Prognozy KE nie wskazują większych zagrożeń ze strony inflacji dla wszystkich państw UE poza Węgrami.

pkb ke

i

Autor: materiały prasowe
Super Raport 11.02 (Goście: Jarosław Sellin - wiceminister kultury i dziedzictwa narodowego, PiS oraz Agnieszka Dziemianowicz-Bąk - Lewica)
pkb ke

i

Autor: materiały prasowe
Nasi Partnerzy polecają
Najnowsze