Nowe przepisy

Emerycka rewolucja, kredyt 2 proc. ze zmianą i obniżka cen prądu. To przegłosował Sejm

2023-08-18 13:23

W środę i czwartek (16 i 17 sierpnia) posłowie mieli wyjątkowo pracowite dni. Przyjęli szereg ustaw niezwykle ważnych dla zwykłych obywateli. Jedną z nich jest przyjęcie  5-procentowej obniżki cen energii dla gospodarstw domowych. Najmłodsi z kolei będą musieli pożegnać się z energetykami, które będą dozwolone od lat 18. Ale w natłoku ustaw i awantur wokół referendum, nawet uważnemu obserwatorowi, mogła umknąć jedna, niezwykle ważna antyobywatelska ustawa.

Bez pytania o zgodę mieszkańców i bez przetargów

Otóż przyjęto prawo zwane ustawą ocenową. Zgodnie z przyjętym prawem, inwestycje publiczne uważane za strategiczne (budowa dróg, linii kolejowych, lotnisk, zapór wodnych, sieci przesyłowych) będą rozpoczynane bez konsultacji z okolicznymi mieszkańcami czy właścicielami gruntów. 

Obywatele nie będą mogli odwoływać się od takiej decyzji do sądu. Dzięki ustawie ocenowej rząd będzie mógł zlecać wykonanie inwestycji wybranym przez siebie firmom – bez ogłaszania przetargów. Ustawa pozwala również, aby zbudować drogę, lotnisko czy inwestycję związaną z wydobywaniem kopalin bez decyzji środowiskowej. 

Dla takich inwestycji nie będzie wymagana zgodność z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

W naszej galerii przedstawiamy najważniejsze zmiany jakie wprowadzili parlamentarzyści.

Do katalogu inwestycji strategicznych zostały dodane: budowa elektrowni atomowych, linii tramwajowych i metra, a także inwestycje związane z wydobywaniem kopalin i węglowodorów ze złóż. Dotyczy to również obiektów szczególnie ważnych dla obronności lub bezpieczeństwa państwa. 

Prawo.pl cytuje dr Tomasza Ludwika Krawczyka, adwokat w GKR Legal, który mówi wprost, że uznanie inwestycji za „strategiczną” zależeć będzie od widzimisię Rady Ministrów, a nadanie jej takiego statusu pozwoli ominąć wszystkie istotne procedury. 

Jak czytamy na portalu - takie inwestycje będzie można realizować nie tylko wbrew woli jednostek samorządu, ale również wbrew zapisom istniejących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, co słusznie może budzić obawy ze strony obywateli czy organizacji społecznych - tłumaczy Joanna Maj, radczyni prawna w Pracowni Prawa Gospodarczego – Drogoń, Sośniak-Jagielińska, Radcy Prawni. 

Co jeszcze przegłosowali posłowie w ciągu dwóch dni posiedzenia Sejmu?

Darmowe leki

Są też dobre wieści dla seniorów i rodziców. Program darmowych leków został poszerzony o osoby do 18 roku życia. Na darmowe medykamenty będą mogli liczyć seniorzy od 65 roku życia, co niewątpliwie pomoże w spięciu skromnych emeryckich budżetów. Jakie leki znajdą się na liście tych darmowych mamy poznać do 20 sierpnia, wiemy na pewno, że będzie ich 4 tys. Wiemy tylko, że nie będą to darmowe leki bez recepty, te stosowane w programach lekowych i chemioterapii. Lista nie obejmie również leków nierefundowanych.

Nowa lista leków refundowanych

Z kolei, na mocy nowelizacji ustawy refundacyjnej reguluje na nowo rynek refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych. Zakłada m.in. podwyższenie marży hurtowej i zmiany marży aptecznej, bezpłatne leki dla kobiet w połogu, podniesienie podstawy limitu finansowania.

Obniżka cen prądu

Równie dobrą informacją jest 5-procentowa obniżka, obowiązującą wstecznie od początku 2023 r., cen energii elektrycznej dla gospodarstw domowych i odbiorców uprawnionych, korzystających - w ramach określonych limitów zużycia - z zamrożonych cen. Zgodnie z nowymi przepisami progi te wynoszą 3 MWh rocznie dla gospodarstw domowych, 3,6 MWh dla gospodarstw, w których znajduje się osoba z niepełnosprawnością, 4 MWh dla posiadaczy Karty Dużej Rodziny oraz rolników.

Budowa domu bez pozwolenia i Bezpieczny kredyt 2 procent

Dla osób , które planują budowę domu też są dobre wiadomości. Wolnostojące, nie więcej niż dwukondygnacyjne domy jednorodzinne o powierzchni zabudowy powyżej 70 m kw. będzie można wznosić bez pozwolenia na budowę. Budowę takiego domu będzie można rozpocząć niemalże natychmiast po przesłaniu do urzędu prostego zgłoszenia oraz zawiadomieniu nadzoru budowlanego o terminie rozpoczęcia robót budowlanych. Pozostanie obowiązek ustanowienia kierownika budowy i prowadzenia dziennika budowy.

W świetle nowych przepisów kredytu 2 proc. nie dostanie osoba, która zaciągnęła inny kredyt hipoteczny na budowę domu (chyba że ta inna umowa zostanie rozwiązana przed uruchomieniem środków). Zmienią się też przepisy dotyczące wydatków, jakie mogą być sfinansowane z rodzinnego kredytu mieszkaniowego.

Bez pozwolenia będzie można też stawiać m.in. przydomowe schrony do 35 m kw. i kioski o powierzchni zabudowy nie większej niż 15 m kw.

Energetyki jak używki, dozwolone od lat 18

Zgodnie z prawem przyjętym na ostatnim posiedzeniu, napoje energetyczne nie będą dostępne dla dzieci i młodzieży do lat 18-tu. Za złamanie zakazu sprzedaży energetyków nieletnim będzie grozić grzywna w wysokości do 2 tys. zł. Przepisy mają wejść w życie od 1 stycznia 2024. 

System kaucyjny czyli wzrost cen napojów

Z kolei za dwa lata ma obowiązywać zgodnie z prawem system kaucyjny, a to oznacza podwyżki napojów w sklepach. Do jednorazowych butelek z plastiku o pojemności do 3 litrów, szklanych butelek wielorazowego użytku do 1,5 litra oraz metalowych puszek o pojemności do 1 litra doliczona zostanie kaucja, której wysokość zostanie określona w rozporządzeniu. Kaucja będzie zwracana przy zwrocie opakowań w sklepie bez konieczności pokazania paragonu.

Pieniądze to nie wszystko Wojciech Dąbrowski
Sonda
Czy liczbę posłów należy:
Najnowsze