261 tys. wniosków o 800 plus złożyli już do ZUS rodzice i opiekunowie na Mazowszu

i

Autor: Monika Półbratek

Składka zdrowotna

Minister finansów chce zmian w składce zdrowotnej

2024-02-20 16:44

Minister Finansów zapowiada zmiany w składce zdrowotnej, które mają dać korzyść przedsiębiorcom od 1 stycznia 2025 r. Obecnie nie jest to etap oficjalnego projektu, jedynie sugestia w wypowiedzi dla mediów. Jednak pojawiły się realne szanse na ograniczenie uciążliwego dla przedsiębiorców „parapodatku”.

Składka zdrowotna – krytyka obecnego systemu

Składka zdrowotna przy zasadach ogólnych (skala podatkowa) jest obliczana jako 9% od dochodu z poprzedniego miesiąca, nie mniej niż 381,78 zł. W przypadku rozliczania się na zasadach ogólnych składka zdrowotna nie podlega odliczeniu.

- Proponujemy, aby zmiany zostały przeprowadzone na dwóch komplementarnych wobec siebie płaszczyznach. Po pierwsze, powinna istnieć możliwość całkowitego odliczenia składki zdrowotnej od podatku. Po drugie, musi być ustalony górny limit kwotowy tej składki. Obecnie funkcjonujący system uważamy za głęboko niesprawiedliwy, w szczególności wobec małych podmiotów prowadzących działalność gospodarczą. Składka zdrowotna stała się de facto podatkiem, który uderza w osoby podejmujące ryzyko pracy na swoim – postuluje Polskie Towarzystwo Gospodarcze.

Wśród krytyki obecnego systemu składki zdrowotnej na pierwszym planie są dwie kwestie – danina jest skonstruowana jakby była podatkiem, w dodatku nie można jej odliczyć od podatku. To składa się na uciążliwość dla drobnych przedsiębiorców.

Minister finansów chce zmian w składce zdrowotnej

- Jeśli chodzi o ryczałtową składkę zdrowotną, to prace nad tym systemem jeszcze chwilę nam zabiorą – to enigmatyczne zdanie ministra finansów wypowiedziane w wywiadzie dla Business Insider wyraża chęć zmian w systemie uznawanym za niesprawiedliwy jednak bez nakreślenia dokładnych ram.

Andrzej Domański zadeklarował, że pierwsze korzystne dla przedsiębiorców zmiany mogą się pojawić już 1 stycznia 2025 r. Składka zdrowotna w obecnym kształcie to jedna z najbardziej krytykowanych inicjatyw gospodarczych poprzedniego rządu. Zmiany w tym zakresie można określić jako prawdopodobne.

Pieniądze to nie wszystko: Leszek Balcerowicz

QUIZ PRL. Zima w czasach PRL. Pamiętasz Relaksy, Żbiki i zimę stulecia?

Pytanie 1 z 10
1.Buty Relaks były ocieplone:
Zima w PRL

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

Najnowsze