PIT

i

Autor: gettyimages

PIT 2022

Najlepsze ulgi podatkowe. Tak najwięcej zyskasz rozliczając się z urzędem skarbowym

2023-02-09 6:13

Wraz z początkiem nowego roku jednym z głównych tematów jest rozliczenie podatkowe. W tym okresie warto pomyśleć o ulgach, które były w stanie obniżyć kwotę naszego podatku. Jakie ulgi obowiązują w polskim prawie i kto może z nich skorzystać?

Rozliczenie PIT za 2022 rok zbliża się wielkimi krokami. W związku z tym pojawia się już temat związanych z nim ulg podatkowych. Jakie ulgi obowiązują na mocy polskiego prawa podatkowego?

Ulga na dziecko

Ulga na dziecko zwana prorodzinną jest jedną z najczęściej stosowanych ulg podatkowych. Jakie są jej stawki?

 • jedno dziecko - 1112,04 zł
 • dwoje dzieci - 2224,08 zł
 • troje dzieci - 4224,12 zł

W przypadku rodzin wychowujących czwórkę dzieci lub więcej prawo przewiduje następujący przelicznik:

 • ulga za dwoje dzieci wynosi po 1112,04 zł, za trzecie jest już to 2000,04 zł

 • za czwarte i każde kolejne kwota wzrasta do 2700 zł

Jakie są warunki skorzystania z ulgi prorodzinnej?

 • pełnoletnie dziecko nie może ukończyć 25 roku życia
 • musi wciąż uczęszczać do szkoły
 • ewentualne dochody dziecka nie mogą przekroczyć kwoty 16 061,28 zł w ciągu roku

Ulga internetowa i ulga dla pracujących seniorów

Ulga internetowa jest kolejną, z której wybrane osoby mogą skorzystać. Ulga internetowa przysługuje każdej osobie, która podpisała umowę na dostarczenie internetu z dostawcą lub widnieje na fakturach za internet. Jest ona dostępna wyłącznie przez dwa następujące po sobie lata. Maksymalna kwota od odliczenia w 2022 r. wynosi 760 zł na osobę.

Ulgi podatkowe dotyczą również seniorów - a konkretnie seniorów pracujących. Z ulgi skorzystać mogą emeryci - mężczyźni po 65. roku życia, kobiety po 60. roku życia - którzy nadal są czynni zawodowo, a którzy zrezygnowali z pobierania emerytury do czasu zakończenia pracy. Takie osoby mają prawo do odliczenia od podatku PIT do 85,5 tys. zł. jak tłumaczy portal Interia dotyczy to podatników zatrudnionych w oparciu o umowę o pracę oraz o umowę zlecenie. Wyłączeni z tego grona zostali seniorzy, którzy pracują w oparciu o umowę o dzieło czy świadczenie usług zarządzania, w tym menadżerowie czy członkowie rad nadzorczych spółek.

Ulga termomodernizacyjna

Kolejną ulgą, która może obniżyć kwotę naszego podatku, jest ulga termomodernizacyjna. Jest ona skierowana właścicieli nieruchomości, którzy przeprowadzili termomodernizację budynku. Aby skorzystać z tej ulgi należy kompletować faktury, potwierdzające poniesione wydatki (faktura powinna być tożsama z rokiem, w którym chce się skorzystać z ulgi). W ramach ulgi można odliczyć koszty zarówno poniesione przy modernizacji domu jak i przy jego budowie.

Jak informuje portal Interia Biznes prawo przewiduje zwrot za instalację fotowoltaiki wraz z osprzętem, montaż pompy ciepła, wymianę okien, drzwi oraz bram garażowych, przyłączenie do sieci gazowej i ciepłowniczej, instalację ogrzewania elektrycznego, gazowego i olejowego czy ocieplenie i modernizację budynku.  

Z ulgi mogą skorzystać wszyscy właściciele nieruchomości (w przypadku jednego właściciela kwota maksymalnego zwrotu to 53 tys. zł - w przypadku kilku właścicieli każdy z nich ma prawo do złożenia wniosku o zwrot).

Pozostałe ulgi podatkowe

Pośród pozostałych ulg podatkowych, z których można skorzystać podczas rozliczenia podatkowego można wymienić:

 • Ulga za robociznę
 • "Pałacyk Plus", czyli ulga na zabytki
 • Ulga na marketing produktu (ulga na ekspansję)
 • Ulga na stworzenie nowego produktu
 • Ulga sponsoringowa przeznaczona na sport/kulturę/szkolnictwo wyższe
 • Ulga na inwestycję w spółkę alternatywną
 • Ulga na terminal płatniczy oraz na wydatki związane z jego obsługą
 • Ulgi na związki zawodowe
Sonda
Czy korzystasz z ulgi na internet?
Pieniądze to nie wszystko- Rafał Bochenek
Nasi Partnerzy polecają
Najnowsze