Ulga na abonament RTV

i

Autor: Shutterstock

Domowy budżet

Nie płać abonamentu RTV 2024! Poznaj zasady zwolnień

2024-04-23 6:57

Właściciele odbiorników radiowych i telewizyjnych są zobowiązani do płacenia abonamentu RTV. Zasada dotyczy wszystkich, z wyjątkiem osób ustawowo zwolnionych od opłat

Spis treści

 1. Ile wynosi abonament RTV w 2024 roku?
 2. Kto nie płaci abonamentu RTV?
 3. Jak uzyskać zwolnienie z opłaty abonamentu RTV?
 4. Dokumenty niezbędne do uzyskania zwolnienia z abonamentu RTV
 5. Koniec abonamentu RTV w Polsce? Będzie nowa opłata

Ile wynosi abonament RTV w 2024 roku?

Abonament powinien płacić każdy posiadający telewizor czy odbiornik radiowy (również ten w samochodzie), nawet jeśli nie korzysta z tradycyjnej telewizji ani nie słucha stacji radiowych. Odbiornik telewizyjny należy zarejestrować, nawet jeśli jego głównym przeznaczeniem jest korzystanie z platform streamingowych typu Netflix czy HBO.

Stawki opłat abonamentowych są określane przez Krajową Radę Radiofonii i Telewizji i w tym roku wynoszą miesięcznie za radioodbiornik 8,70 zł, a za odbiornik telewizyjny lub telewizyjny i radiofoniczny 27,30 zł. Opłaty należy wnosić do 25. dnia miesiąca. Wszyscy, którzy zapłacą z góry na więcej miesięcy, mogą skorzystać ze zniżki. Najsurowsza kara za brak rejestracji odbiornika i niepłacenie abonamentu RTV to 30-krotność jego miesięcznej wysokości.

Kto nie płaci abonamentu RTV?

Obowiązujące w Polsce przepisy prawne ściśle określają, jakim osobom przysługuje zwolnienie od uiszczania opłat abonamentowych. Lista obejmuje m.in.:

 • osoby, co do których orzeczono I grupę inwalidztwa,
 • osoby, które otrzymują świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy lub rentę socjalną,
 • osoby niesłyszące i niewidome przy spełnieniu określonych kryteriów,
 • osoby, które ukończyły 60 lat oraz mają prawo do emerytury, której wysokość nie przekracza miesięcznie kwoty 50 proc. przeciętnego wynagrodzenia
 • osoby spełniające kryteria dochodowe określone w ustawie o świadczeniach rodzinnych,
 • osoby, które mają prawo do korzystania ze świadczeń pieniężnych z tytułu ustawy o pomocy społecznej,
 • osoby bezrobotne,
 • osoby posiadające prawo do zasiłku i świadczenia przedemerytalnego,
 • osoby będące kombatantami (inwalidzi wojenni lub wojskowi) oraz ich rodziny;
 • osoby, które ukończyły 75 lat.

Jak uzyskać zwolnienie z opłaty abonamentu RTV?

Seniorzy, którzy ukończyli 75 lat, nie są zobowiązani do zgłaszania w placówkach pocztowych uprawnień do zwolnienia od opłat. Warunkiem jest dokonanie formalnej rejestracji odbiornika oraz posiadanie przez Pocztę Polską danych PESEL, stanowiących podstawę do udzielenia zwolnienia od opłat. Pozostałe osoby, którym przysługują uprawnienia do zwolnienia od opłat, powinny się zgłosić dowolnej placówce pocztowej.

Dokumenty niezbędne do uzyskania zwolnienia z abonamentu RTV

W przypadku osób z niepełnosprawnością konieczne jest orzeczenie właściwego organu. Z opłat abonamentu zwolnieni są również inwalidzi wojenni i wojskowi. Do uzyskania zwolnienia od opłat wystarczy książka inwalidy wojennego lub wojskowego wystawiona przez organ emerytalno-rentowy. W przypadku kombatantów, będących inwalidami wojennymi lub wojskowymi jest to legitymacja osoby represjonowanej.

Emeryci powinni natomiast okazać dowód osobisty, potwierdzający ukończenie 60 lat oraz decyzję organu emerytalno-rentowego o wysokości emerytury w danym roku. Natomiast osoby w wieku przedemerytalnym powinny posiadać decyzję ZUS o przyznaniu świadczenia przedemerytalnego albo zaświadczenie o pobieraniu świadczenia przedemerytalnego. Bezrobotni muszą przedstawić w placówce pocztowej zaświadczenie z urzędu pracy o posiadaniu statusu bezrobotnego.

Koniec abonamentu RTV w Polsce? Będzie nowa opłata

W planach rządu jest rezygnacja z abonamentu i wprowadzenie nowej opłaty audiowizualnej. Jej wysokość określono na 100 zł rocznie, niezależnie od posiadanych urządzeń. Opłatę trzeba będzie jednak uiszczać od każdego domownika w wieku 26-75 lat. Z opłaty audiowizualnej zostaną zwolnieni: osoby należące do I grupy inwalidzkiej, kombatanci i emeryci ze świadczeniem poniżej 50 proc. przeciętnego wynagrodzenia. Danina będzie pobierana podczas rocznego rozliczenia PIT.

QUIZ PRL. Jak dobrze znasz seriale PRL? Komplet punktów jest nieosiągalny

Pytanie 1 z 15
Jak miał na imię porucznik Borewicz:
Bronisław Cieślak nie żyje. Bohater 07 zgłoś się zmagał się z chorobą

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

Najnowsze