Pieniądze

i

Autor: Shutterstock Pieniądze

Nie pracujesz przez koronawirusa? Zobacz, jak dostać pieniądze

2020-04-16 12:51

Dla osób, które przez stan epidemii koronawirusa straciły pracę czy też po prostu dochód, ZUS zaczął wypłać pierwsze świadczenia, czyli postojowe. Zobacz, jak złożyć wniosek o pieniądze za brak wypłaty za epidemię COVID-19, kto może złożyć wniosek i ile wynosi świadczenie.

Osoby, które przez stan epidemii koronawirusa straciły dochód, od 15 kwietnia 2020 roku zaczęły otrzymywać świadczenia z ZUS (więcej informacji TUTAJ). Jest to element tarczy antykryzysowej wprowadzonej przez rządu, gdy w Polsce zaczął szaleć SARS-CoV-2.

Postojowe otrzymamy gdy:

 • Jesteśmy związani umową cywilnoprawną (np. umowa zlecenie, umowa o dzieło) zawartą przed 1 lutego 2020 r.
 • Nasz przychód z tego tytułu uzyskany w miesiącu poprzedzającym miesiąc składania wniosku nie przekroczył kwoty wyliczonej jako 300 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału, ok. 16 tys. złotych;
 • Nie posiadamy prawa do ubezpieczeń społecznych;
 • Mieszkamy na terytorium Polski i posiadamy obywatelstwo RP lub prawo czasowego/stałego pobytu na terytorium RP;
 • Nie możemy wykonywać naszej umowy w całości lub w części z powodu przestoju w prowadzeniu działalności spowodowanej epidemią COVID-19.

UWAGA! To zleceniodawca bądź zamawiający wykonanie dzieła musi złożyć odpowiedni wniosek! Pracując na umowę o dzieło czy zlecenie to ty musisz poinformować osobę zlecającą ci wykonanie pracy, że chcesz ubiegać się o wsparcie z ZUS. Do zleceniodawcy lub zamawiającego musisz złożyć oświadczenie, że nie podlegasz ubezpieczeniom społecznym z innego tytułu oraz o kwocie przychodów z innych umów. Jeżeli zawarłeś więcej niż jedną umowę, każdy zleceniodawca lub zamawiający składa wniosek odrębnie dla każdej umowy.

Wnioski o świadczenie postojowe można składać tak długo, jak będzie trwał stan epidemii oraz najpóźniej w terminie 3 miesięcy od zniesienia tego stanu.
Do wniosku musi zostać dołączona kopia umowy cywilnoprawnej, zleceniodawca lub zamawiający może wysłać wniosek drogą elektroniczną.

Jeśli suma przychodów ze wszystkich twoich umów cywilnoprawnych w miesiącu poprzedzającym miesiąc składania wniosku nie przekracza 1 299,99 zł (mniej niż 50 proc. kwoty minimalnego wynagrodzenia), to świadczenie postojowe przysługuje w wysokości sumy wynagrodzeń z tych umów.

Gwiazdy przeciwko zaostrzaniu ustawy antyaborcyjnej

Jak złożyć wniosek?

Osoby pracujące na umowę o dzieło, umowę zlecenie lub samozatrudnione odpowiedni wniosek składają do ZUS. Jak zaleca MRPiPS, najlepiej zrobić to elektronicznie, ale można też złożyć drogą tradycyjną na poczcie lub w placówce najpóźniej w terminie 3 miesięcy od miesiąca, w którym został zniesiony stan epidemii.

Ile pieniędzy dostaniemy?

2080 złotych netto dostaniemy gdy:

 • Rozpoczęliśmy działalność przed 1 lutego 2020 r., nie zawiesiliśmy działalności, a przychód uzyskany w miesiącu przed złożeniem wniosku o postojowe: był o co najmniej 15 proc. niższy od przychodu w poprzednim miesiącu;
 • Nie przekroczyliśmy kwoty wyliczonej jako 300 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłoszonego (obecnie 15 tys. 681 zł).
 • Rozpoczęliśmy działalność przed 1 lutego 2020 r., ale zawiesiliśmy ją po 31 stycznia 2020 r. i przychód, który uzyskaliśmy w miesiącu przed złożeniem wniosku, nie przekroczył kwoty wyliczonej jako 300 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału.
 • Nie mamy innego tytułu do ubezpieczeń społecznych. Konieczne jest bycie mieszkańcem Polski i obywatelem RP, ewentualnie posiadanie prawa czasowego/stałego pobytu na terytorium RP.

1300 zł netto otrzymamy gdy:

 • Rozliczamy podatek kartą podatkową oraz jesteśmy zwolnieni z opłacania podatku VAT;
 • Nie mamy innego tytułu do ubezpieczeń społecznych;
 • Mieszkamy na terytorium Polski i jesteśmy obywatelem RP lub posiadamy prawo czasowego/stałego pobytu na terytorium RP.
Grupa ZPR Media sprzeciwia się głoszeniu opinii noszących znamiona mowy nienawiści przepełnionych pogardą czy agresją. Jeśli widzisz komentarz, który jest hejtem, powiadom nas o tym, klikając zgłoś. Więcej w REGULAMINIE
Nasi Partnerzy polecają
Najnowsze