Wyższe 500 plus TYLKO dla pracujących? Co z osobami bez pracy?

i

Autor: Pexels

Nie wiesz, czy dostaniesz 500 plus na dziecko? ZUS wyśle powiadomienie z decyzją o 500 plus

2022-07-08 10:39

Zakład Ubezpieczeń Społecznych w ramach obsługi świadczeń 500+ na okres świadczeniowy 2021/2022 i 2022/2023 przelał na konta rodziców ponad 5 mld złotych. Środki zostały przyznane dla 7,2 mln dzieci. Aktualnie ZUS prowadzi ostatnie postępowania we wnioskach o świadczenie wychowawcze. Przedstawiamy ważne informacje dla osób, które czekają na rozpatrzenie wniosku i wypłatę środków. Kiedy decyzja o przyznaniu 500 plus? _Osoby, które na dzieci urodzone w pierwszej połowie 2022 r. otrzymały świadczenie wychowawcze 500+ na okres świadczeniowy 2022/2023, a nie otrzymały jeszcze świadczenia na okres świadczeniowy 2021/2022, informację o przyznaniu świadczenia otrzymają do końca lipca 2022 r. - informuje Zus.pl

Wniosek 500 plus - kiedy decyzja? ZUS wysyła powiadomienie

ZUS będzie powiadamiać rodziców o przyznaniu świadczenia do końca lipca br. W przypadku dzieci urodzonych w pierwszej połowie 2022 r, na które jeszcze nie otrzymano świadczenia na okres 2021/2022, ZUS poinformuje o tym rodziców do końca lipca. Wypłaty wyrównujące (2021/2022) zostaną zrealizowane w terminie wypłaty określonych dla świadczeń na okres 2022/2023.

ZUS jako przykład podaje sytuację, kiedy w czerwcu 2022 r. złożono dwa wnioski o świadczenie 500+ na dziecko urodzone w maju br. Jeden wniosek dotyczy okresu 2021/2022, z kolei drugi 2022/2023. Wniosek o świadczenie 500+ na okres 2022/2023 został rozpatrzony w czerwcu i rodzic otrzymał pierwszą wypłatę. W przypadku wniosku o świadczenie na okres 2021/2022 został rozpatrzony 7 lipca, a świadczenie za maj zostanie wypłacone rodzicowi 22 lipca, wraz ze świadczeniem 500+ za lipiec.

Kongres 590 - Barbara Socha, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej

Wypłaty 500 plus za rok 2022/2023 - kiedy przelew?

Wnioski, które zostały złożone za okres 2022/2023, na które ZUS jeszcze nie przyznał rodzicom świadczenia, także zostaną rozpatrzone do końca lipca 2022 r. W skrajnych przypadkach instytucja wyjaśnia wątpliwości bez konieczności angażowania rodziców. Wypłaty z tych świadczeń będą realizowane w ciągu kilku dni od momentu przekazania informacji o ich przyznaniu. W przypadku, gdy wniosek dotyczy więcej niż jednego dziecka, wypłata zostanie zrealizowana w terminie przewidzianym dla pozostałych przyznanych świadczeń. Pierwsza wypłata wyrównująca będzie zrealizowana do końca czerwca.

Sonda
Czy pobierasz 500 plus?
Nasi Partnerzy polecają
Najnowsze