laptopy do szkół

i

Autor: pixnio.com

Pracujesz zdalnie? Obetną ci pensję! Szokujący projekt!

2021-01-14 9:23

Polacy polubili pracę zdalną. Potwierdzają to m.in. badania Głównego Urzędu Statystycznego. Praca zdalna ma tym samym zostać wpisana do Kodeksu Pracy. - Dyskutujemy ze związkami. Kwestią sporną jest ekwiwalent - mówi Super Biznesowi Katarzyna Siemienkiewicz, ekspert ds. prawa pracy Pracodawców RP.

Obecnie praca zdalna jest regulowana poprzez ustawę covidową z dnia 4 czerwca 2020 r., czyli tzw. tarczę 4.0. Przedsiębiorcy muszą sprawdzić, czy pracownik ma możliwości do pracy zdalnej. Pracownik zobowiązany jest do ewidencjonowania swojego czasu pracy. W praktyce wygląda to różnie. Projekt dotyczący pracy zdalnej krążył między ministerstwami, a obecnie utknął w Radzie Dialogu Społecznego. - Kwestią sporną jest ekwiwalent. Co się pod pojęciem kryje. Czy zwrot kosztów eksploatacji narzędzi np. laptop, prąd, Internet? – mówi Siemienkiewicz.

Ostatnie posiedzenie Rady Dialogu Społecznego na temat przepisów pracy zdalnej miało miejsce przed Bożym Narodzeniem, 18 grudnia. Porozumienia jednak nie osiągnięto. - Związki zawodowe proponują nawet część czynszu, ale jest to daleko idący postulaty – dodaje Siemienkiewicz.

Oni zdążyli przylecieć z Wielkiej Brytanii przed lockdownem

Pracodawcy RP w swoim stanowisku piszą właśnie o konieczności zmiany propozycji ekwiwalentu za pracę zdalną. Przy czym kwestię ustalania jego wysokości należy pozostawić do indywidualnego rozstrzygnięcia między stronami. - Naszym zdaniem strony powinny to ustalić w aktach wewnątrzzakładowych np. w regulaminie. Na poziomie generalnym trudno ustalić ekwiwalent dla wszystkich. Praca może być wykonywana np. hybrydowo. Akt prawny o charakterze generalnym może nie objąć wszystkich przypadków – mówi Siemienkiewicz

Ważna decyzja ws. stóp procentowych. Co z naszymi oszczędnościami?

Z badań GUS wynika, że ankietowani lubią wykonywać obowiązki z domu (74 proc.), a rozwiązanie to ma więcej zalet niż wad (53 proc.). Tylko 14 proc. osób badanych twierdziło, że praca na odległość ma więcej wad. Wśród najczęściej wymienianych trudności wskazywano przede wszystkim na brak kontaktu z ludźmi, a co drugiej osobie brakowało częstego kontaktu ze swoimi współpracownikami.

Aż 58 proc. osób zadeklarowała, że najchętniej korzystaliby z modelu hybrydowego, czyli połączenia pracy stacjonarnej i pracy zdalnej.

Najnowsze