pieniądze/banknoty

i

Autor: Materiały prasowe

Świadczenia socjalne

Nowe świadczenie dla osób z niepełnosprawnością. Do wzięcia nawet kilka tys. złotych

2024-01-05 9:21

Od 1 stycznia 2024 r. weszły w życie przepisy wprowadzające świadczenie wspierające dla osób z niepełnosprawnością. Środki mają trafiać bezpośrednio do dorosłych osób z niepełnosprawnościami. Jego wysokość powiązana została z wymiarem renty socjalnej, a wypłatami zajmie się ZUS. Na jakich zasadach będzie wypłacane świadczenie i od kiedy?

Świadczenie wspierające – na jakich zasadach będzie wypłata?

Przy ustalaniu potrzeby wsparcia w formie punktów pod uwagę będzie brana m.in. zdolność danej osoby do samodzielnego wykonywania określonych czynności lub zadań związanych z codziennym funkcjonowaniem, jej wiek. Poziom potrzeby wsparcia ustalany będzie na podstawie obserwacji, wywiadu bezpośredniego oraz oceny funkcjonowania osoby ubiegającej się o to wsparcie. Świadczenie wspierające będzie wypłacał Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Kto otrzyma świadczenie wspierające dla osób z niepełnosprawnościami?

Świadczenie wspierające będą mogły otrzymać osoby, które:

 • ukończyły 18 lat;
 • są obywatelami Polski albo Unii Europejskiej (UE) lub Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA), a jeśli nie – przebywają legalnie w Polsce i mają dostęp do rynku pracy;
 • mieszkają w Polsce;
 • otrzymały decyzję WZON, w której poziom potrzeby wsparcia został ustalony na uprawniającym poziomie punktów.

Jak zaznacza ZUS, terminy umożliwiające złożenie wniosku o świadczenie wspierające do ZUS będą zależeć od liczby punktów w decyzji WZON (wojewódzki zespół ds. orzekania o niepełnosprawności) oraz od tego czy opiekunowi osoby z niepełnosprawnością przysługuje inne świadczenie.

Kiedy wypłata świadczenia wspierającego?

ZUS przygotował harmonogram, zgodnie z którym można wnioskować o świadczenie wspierające:

 • osoby, które mają od 87 do 100 pkt, mogą ubiegać się o świadczenie od 2024 r.,
 • osoby, które mają od 78 do 86 pkt, mogą ubiegać się o świadczenie od 2025 r.,
 • osoby, które mają od 70 do 77 pkt, mogą ubiegać się o świadczenie od 2026 r.

ZUS zaznacza, że osoby, które mają co najmniej 70 pkt, będą mogły uzyskać świadczenie wspierające od 2024 r., pod warunkiem że po 31 grudnia 2023 r. opiekunom tych osób będzie przysługiwało prawo do świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego albo zasiłku dla opiekuna wypłacanego przez organ gminy.

Progi świadczenia wspierającego. Ile wyniesie?

Jak zapewnia ZUS, świadczenie wspierające będzie wynosić od 40 do 220 proc. aktualnej wysokości renty socjalnej (dziś wynosi ona 1588,44 zł), w zależności od poziomu potrzeby wsparcia:

 • 220 proc. renty socjalnej, jeżeli potrzebę wsparcia określono na poziomie od 95 do 100 punktów
 • 180 proc. renty socjalnej określono na poziomie od 90 do 94 punktów,
 • 120 proc. renty socjalnej - na poziomie od 85 do 89 punktów,
 • 80 proc. renty socjalnej - na poziomie od 80 do 84 punktów,
 • 60 proc. renty socjalnej - na poziomie od 75 do 79 punktów,
 • 40 proc. renty socjalnej - na poziomie od 70 do 74 punktów

Świadczenie wspierające - kwota

Najniższa wysokość świadczenia zgodnie z progami i aktualną wysokością renty socjalnej wyniesie ok. 635 zł miesięcznie. Najwyższa to blisko 3495 zł. W 2023 r. renta socjalna wynosi 1588,44 zł miesięcznie brutto. To się może jednak niebawem zmienić. W Sejmie procedowany jest obecnie projekt ustawy zrównujący wysokość renty socjalnej z wysokością płacy minimalnej, która od 1 stycznia 2024 roku wynosi 4242 zł brutto. To natomiast oznaczałoby olbrzymie wzrosty świadczenia wspierającego, które mogłoby wynosić nawet 9460 zł.

Sonda
Czy niepełnosprawni powinni otrzymywać większą pomoc od państwa?
Pieniądze to nie wszystko - Kazimierz Krupa
Listen on Spreaker.
Najnowsze