Kiedy złożyć nowy PIT-2? Czy trzeba to zrobić jeszcze w grudniu?

i

Autor: pixabay.com Zdjęcie ilustracyjne

Nowy PIT-2

Nowy PIT-2. Co muszą wiedzieć pracodawcy i pracownicy?

2022-12-07 13:15

PIT-2 to nic innego jak nowy formularz, który obejmuje oświadczenia, jak i wnioski składane przez pracownika. Na jego podstawie jest rozliczany przez swojego pracodawcę. W poprzednich latach PIT-2 ograniczał się do upoważnienia firmy do odliczania zaliczki części kwoty zmniejszającej podatek. Dziś wygląda to nieco inaczej, jednak wielu pracowników może mieć kłopot z wypełnieniem formularzu. Co zatem trzeba wiedzieć, by usprawnić cały proces, oraz by pracodawca dobrze wyliczył zaliczki na podatek?

Co firma i pracownik muszą wiedzieć o nowym PIT-2?

Ministerstwo Finansów opublikowało nowy wzór PIT-2. Okazuje się jednak, że wielu pracujących Polaków może mieć problemy z jego wypełnieniem. Osoba, która zrobi to źle, musi liczyć się z konsekwencjami, tzn. będzie to rzutować na kwotę, jaką finalnie otrzyma. Nowa wersja formularzu jest bardziej rozbudowana, co czyni ją bardziej skomplikowaną i nieczytelną. 

Ci, którzy pracują w dwóch lub trzech zakładach pracy, muszą wiedzieć, że wraz z 1 stycznia 2023 r. będą mogli podzielić kwotę zmniejszającą podatek. W formularzu bowiem znajduje się wniosek w sprawie stosowania tej kwoty, która wynosi 3,6 tys. zł rocznie. 

Pracodawca będzie mógł pomniejszać zaliczki o 1/12 (300 zł), 1/24 (150 zł) lub 1/36 (100zł). Kwotę 300 zł będzie można podzielić maksymalnie na trzy zakłady pracy. 

Inną zmianą wprowadzoną do formularza jest możliwość złożenia wniosku o stosowanie kwoty zmniejszającej podatek przez osoby, które zatrudnione są na podstawie umowy o dzieło. 

Dodatkowo pojawi się możliwość wspólnego rozliczania ze swoim małżonkiem lub samotnie wychowywanym dzieckiem.

Kto będzie mógł skorzystać?

PIT-2 składają m.in. pracownicy, zleceniodawcy czy członkowie rolniczych spółdzielni produkcyjnych. Z kolei z druku PIT-2A korzystają w szczególności osoby otrzymujące emeryturę lub rentę z zagranicy, stypendium, świadczenie z tytułu odbywania praktyk absolwenckich lub staży uczniowskich, a także osoby pobierające zasiłek dla bezrobotnych.

Podatnik może m.in. złożyć oświadczenie lub wniosek w sprawie pomniejszania zaliczki na podatek, zamiaru preferencyjnego opodatkowania swoich dochodów z małżonkiem lub jako osoba samotnie wychowująca dzieci, stosowania podwyższonych kosztów uzyskania przychodów dla pracowników zamiejscowych, stosowania ulgi dla młodych, ulgi na powrót, ulgi dla pracujących seniorów lub ulgi dla rodzin 4+, niestosowania podstawowych kosztów uzyskania przychodów dla pracownika - w wysokości 250 zł miesięcznie - lub 50 proc. kosztów uzyskania przychodów czy też niepobierania zaliczek na podatek z uwagi na niskie dochody nieprzekraczające w roku podatkowym kwoty wolnej od podatku.

Ministerstwo Finansów podaje, że „W PIT-2 składanym zakładowi pracy podatnik ujmuje oświadczenia i wnioski dla celów poboru zaliczek na podatek od przychodów z umowy o pracę, odpowiednio w PIT-2 składanym zleceniodawcy – oświadczenia i wnioski dla celów poboru zaliczek od umowy zlecenia. Wynika to z faktu, że przychody ze stosunku pracy stanowią odrębne źródło przychodów od świadczeń z umowy zlecenia. Przychodów tych nie łączy się dla celów obliczania zaliczki na podatek. Oblicza się odrębne zaliczki według odrębnych zasad”.

Sonda
Złożysz PIT-2?
Pieniądze to nie wszystko - Dariusz Szymczycha

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki