Onboarding w banku - jak wdrażać nowego pracownika nowe zdjęcie otwierające

i

Autor: Shutterstock

Onboarding w banku - jak wdrażać nowego pracownika

2022-06-24 14:02

Onboarding ma kluczowe znaczenie w kształtowaniu idealnego miejsca pracy. Proces wdrażania nowych pracowników wcale nie musi być obciążeniem. Odpowiedni plan działania, tj. podział zadań, wyznaczenie ról, zaangażowanie wszystkich działów i określonych osób oraz możliwość monitorowania realizacji poszczególnych etapów onboardingu sprawiają, że wdrażana osoba szybciej zaaklimatyzuje się w nowym miejscu pracy i stanie się ekspertem w swojej dziedzinie.

Dołączając do struktur Banku Pekao, pracownicy przechodzą przez ustrukturyzowany proces onboardingu. Kompleksowy proces wdrożenia ma bezpośredni wpływ na satysfakcję i zadowolenie z pracy oraz szybkie wejście do organizacji. W strukturach Pekao nowi pracownicy otrzymają wsparcie opiekuna i przełożonego, poznają zasady panujące w miejscu pracy i mają jasność, co do swoich obowiązków. Zadowolony pracownik to zadowoleni klienci, a to przekłada się na rozwój firmy i zyski.

Preboarding - czyli zanim zasilisz struktury firmy

Boimy się zmian, to całkiem naturalne. Jednak zdecydowanie łatwiej jest odnaleźć się w nowym miejscu, jeśli lepiej je poznamy. W tym celu Pekao przygotowało dla nowych pracowników specjalny przewodnik  oraz dostęp do aplikacji preboardingowej. Aplikacja przez 4 tygodnie przed zatrudnieniem  przygotowuje potencjalnych pracowników Banku Pekao S.A. do onboardingu u przyszłego pracodawcy. Aplikacja zaznajamia przyszłych pracowników z najważniejszymi informacjami na temat Banku Pekao tj. z historią jego powstania i działalnością, z wartościami, jakimi kieruje się bank, ze strategią, z władzami banku, zasadami świadczenia opieki medycznej i obsługą medycyny pracy, produktami Pekao, ofertami bankowymi i benefitami dla pracowników, informacjami na temat Programu Rekomendacji Kandydatów czy z listą dokumentów niezbędnych do zatrudnienia. A wszystko w przyjaznej i ciekawej formie, która opiera się na zasadach grywalizacji. Ponadto najlepsi i najbardziej zaangażowani uczestnicy mogą liczyć na nagrody! Dodatkowo zadaniem dla pracowników Pionu Bankowości Detalicznej jest także regularne, cotygodniowe wypełnianie Elektronicznej Karty Wdrożenia, która obok zaliczonych szkoleń jest warunkiem ukończenia programu wdrożeniowego.

Aplikacja preboardingowa dla nowych pracowników jest świetnym rozwiązaniem. Jeszcze przed wejściem nowej osoby do organizacji pozwala zmniejszyć jej dyskomfort i stres, ponieważ już ma pewną wiedzę na temat firmy. Poza tym stopniowe udostępnianie wiedzy nowemu pracownikowi sprawia, że uczy się on i działa efektywniej, gdyż nie jest na samym początku zasypywany informacjami, których jest tak wiele, że nie sposób ich przyswoić w pierwszych dniach pracy – mówi Kornelia Mical, Główny Specjalista w Biurze Projektów HR i Modelowania Organizacji w Banku Pekao.  

Nie tylko praca

Bank Pekao oferuje nowym pracownikom nie tylko dobre warunki pracy i stabilne zatrudnienie, ale też możliwość wzięcia udziału w cyklicznych imprezach. Pracownicy mogą uczestniczyć m.in. w Olimpiadzie Banku Pekao, gdzie każdy ma szansę poczuć sportowe emocje na własnej skórze! Osoby tworzące firmę mogą wziąć udział w programie „Bierz zdrowie za rogi”, w ramach którego odbywają się spotkania (m.in. z dietetykami i trenerami) dotyczące profilaktyki i zdrowego trybu życia. Oprócz tego osoby zatrudnione w Banku Pekao mają szansę sprawdzić się w wolontariacie pracowniczym, realizując chęć pomocy słabszym i tym, w imieniu których przemawiają wolontariusze. Nie bez znaczenia jest też kwestia ekologii, toteż Pekao mocno angażuje się proekologiczne inicjatywy.

Twój opiekun - „buddy”

Po rozpoczęciu pracy pracownicy są  zapraszani na sesję powitalną, w której oprócz omawiania teraźniejszych działań realizowanych przez bank, dowiadują się, jakie są plany na przyszłość, jaki jest kierunek rozwoju i jakie obszary mają potencjał do zmiany na lepsze. Pracownicy, którzy znaleźli się w szeregach Banku Pekao, mają zapewnionego opiekuna (buddy) w pracy, którego przypisują przełożeni. Opiekun to osoba, która od pierwszych tygodni pracy zatrudnionej osoby, pomaga jej zaaklimatyzować się w nowym miejscu, odpowiada na jej pytania, dzieli się wiedzą i doświadczeniem oraz towarzyszy jej w szkoleniach.

„W ramach programu adaptacji nowy pracownik najpierw obserwuje, w jaki sposób poszczególne zadania wykonuje jego mentor, aby następnie pod jego czujnym okiem powtórzyć je równie dobrze. Uczy się, jak skutecznie przeprowadzić rozmowę sprzedażową, spotkanie z klientem, jak obsługiwać systemy i aplikacje bankowe oraz zdobywa wiedzę o produktach i usługach oferowanych klientom.- podkreśla Marta Domańska, ekspert w Departamencie Strategii HR w Banku Pekao S.A. W procesie bardzo pomocnym narzędziem jest harmonogram wdrożenia, w którym uwzględniono ważne szkolenia, aktywności i zadania – rozpisane na dni i tygodnie oraz szacowany czas, jaki należy przeznaczyć na ich realizację.

Oprócz obowiązku terminowego uczestniczenia w szkoleniach czy zapoznania się z produktami i usługami Banku Pekao, pracownicy mają  też prawo wyrażać swoją opinię na temat pracy. Wypełniając odpowiednią ankietę, mają realny wpływ na wdrażanie nowych pracowników. Poza tym z programu można dowiedzieć  się, gdzie uzyskać odpowiednią pomoc np. techniczną czy gdzie załatwić sprawy płacowe.

Onboarding w banku - jak wdrażać nowego pracownika banerek

i

Autor: Materiały prasowe

Onboarding to praca całego zespołu

Każdy doskonale zdaje sobie sprawę z tego, że rozpoczęcie pracy w nowym środowisku wiąże się z dużym stresem i niepewnością. Dotyczy to zarówno nowo zatrudnianych osób, jak i przełożonych. Aby ułatwić proces wdrażania obu grupom, Bank Pekao udostępnił onboardingowy podręcznik, w którym nowi pracownicy znajdą kluczowe informacje nt. pracy w Pekao. Z kolei menedżer może skorzystać z opracowanej check-listy wraz z zadaniami do wykonania w określonych ramach czasowych. Pomocny w tym zakresie jest też podręcznik do wdrożenia.

Dołączając do struktur Pekao, pracownicy przechodzą przez ustrukturyzowany proces onboardingu. Program pozwala realizować poszczególne zadania w określonym czasie, rozwijać się, a przede wszystkim szybko wdrożyć się w pracę i zasady w niej obowiązujące. Kompleksowy program wdrażania jest spójny z nową strategią skutecznej komunikacji employer brandingowej (EB) Banku Pekao. Dołączasz bowiem do zespołu ekspertów, którzy w każdej sytuacji będą wspierać Cię swoją wiedzą i doświadczeniem. Odkrywasz, że każde działanie jest efektem wspólnej pracy wielu osób, które wzajemnie się doceniają, szanują, dbają o dobre relacje i atmosferę w pracy oraz aktywnie realizują poszczególne zadania.

Rekrutacja nowych pracowników wymaga spójnego podejścia, zaangażowania wielu działów i nowoczesnych rozwiązań. Osoba, która już dostała się w szeregi banku, ma określone zadania do wykonania m.in. dostarczenie niezbędnych dokumentów oraz przejście cyklu szkoleń. - Dzięki programowi wdrożeniowemu możemy efektywniej realizować swoje zadania, łatwiej wygląda też komunikacja i współpraca z działem IT. Dział HR ma możliwość monitorowania postępów nowo zatrudnionej osoby w kwestii szkoleń , a nowi pracownicy czują się bezpieczniej, bo oprócz wykonywania własnych obowiązków, są pod opieką całego zespołu, nie tylko mentora – mówi Ada Wrzosek, Specjalista w Zespole Rekrutacji i Pozyskiwania Talentów w Banku Pekao.

Atrakcyjne oferty pracy

Wszystkie obecnie otwarte rekrutacje Banku Pekao można zobaczyć na stronie Kariera na bank.

Najnowsze