Farma wiatrowa

i

Autor: Shutterstock

PGE oszczędza i poprawia swoje finanse

2020-11-19 14:59

Dyscyplina w sprawie kosztów i wydatków wprowadzona przez Zarząd PGE w skali całej Grupy PGE zaczyna już przynosić widoczne efekty finansowe. Nowa Strategia zakłada zaś, że wartość Grupy będzie budowana w oparciu o segment dystrybucji oraz dynamiczny rozwój odnawialnych źródeł energii.

Zarząd PGE konsekwentnie realizuje zapowiedziane na początku roku plany.

W październiku zostało podpisane Porozumienie Generalne, w ramach powstałej w czerwcu Rady Holdingu, co wzmocniło skuteczność działań i zwiększyło korzyści ze współpracy pomiędzy spółkami w Grupie. Dzięki temu udaje się lepiej wprowadzać dyscyplinę związaną z kosztami. Zaoszczędzona kwota 3,3 mld zł na koniec III kwartału 2020 r. pozwoli Grupie PGE na regulowanie nadchodzących płatności.

- Na bieżąco analizujemy dane finansowe i operacyjne. W ten sposób jesteśmy w stanie skutecznie identyfikować potencjalne ryzyka i nimi efektywnie zarządzać – mówi Wojciech Dąbrowski, prezes zarządu PGE Polska Grupa Energetyczna.

W październiku PGE Polska Grupa Energetyczna przedstawiła nową Strategię Grupy PGE do 2030 r. z perspektywą do 2050 r. To pierwszy dokument, który kompleksowo pokazuje, jak spółka zamierza przechodzić na korzystanie z odnawialnych źródeł energii (OZE). Grupa PGE równolegle pracuje nad transformacją regionów, w których energetyka konwencjonalna nadal jest ważnym pracodawcą. Zarząd PGE właśnie tam zamierza realizować inwestycje z zakresu OZE. PGE będzie także wspierać mieszkańców tych terenów inwestując w sport, kulturę i edukację, a także w tworzenie nowych miejsc pracy i przebranżowienie mieszkańców.

- Niezależność energetyczna Polski jest dla nas priorytetem. Musi się ona odbywać w realnej perspektywie czasowej, bez przenoszenia kosztów na społeczeństwo i bez zwolnień. PGE nie pozostawi regionów, w których odbędzie się  transformacja energetyczna bez konkretnych rozwiązań - podkreśla Wojciech Dąbrowski.

Grupa PGE zamierza osiągnąć neutralność klimatyczną (czyli całkowicie przejść na korzystanie z OZE) najpóźniej w 2050 r. 

Nasi Partnerzy polecają
Najnowsze