PGE stawia na energię ze słońca

2019-09-09 23:34 Materiał Partnerski
PGE stawia na energię ze słońca
Autor: Shutterstock

Grupa Kapitałowa PGE jest obecnie największym producentem zielonej energii Polsce. Ekologiczny prąd wytwarza dziś głównie z farm wiatrowych na lądzie oraz elektrowni wodnych. Ale to się wkrótce zmieni. Spółka zapowiedziała ambitny program budowy farm fotowoltaicznych o mocy 2,5 GW. Tyle energii wystarczy do zasilenia kilku polskich miast. PGE do realizacji tego projektu zaprosiła już inne duże polskie firmy. W trakcie Forum Ekonomicznego w Krynicy do produkcji słonecznej, ekologicznej energii włączyły się PKP Polskie Koleje Państwowe oraz KGHM Polska Miedź.

Grupa PGE jest już właścicielem 14 farm wiatrowych, 29 elektrowni wodnych, czterech elektrowni szczytowo-pompowych oraz farmy fotowoltaicznej na Górze Żar. Łączna moc zainstalowana wszystkich tych obiektów, którymi zarządza PGE Energia Odnawialna, spółka z Grupy PGE, wynosi 2188,9 MW. PGE zamierza jednak inwestować w kolejne czyste elektrownie tak, by do 2030 r. wytwarzać prąd z farm fotowoltaicznych o mocy ok. 2,5 GW. Farmy fotowoltaiczne mają powstawać na terenach niewykorzystywanych w działalności PGE oraz na gruntach, na których zakończono już działalność przemysłową. Budowa elektrowni fotowoltaicznych pozwoli tym terenom nadać nowy charakter i może stać się istotnym elementem ich rekultywacji (przywrócenia im wartości użytkowych lub przyrodniczych). – Dzięki takim inwestycjom zwiększamy udział źródeł energii, które nie emitują żadnych szkodliwych substancji do atmosfery i pomagamy zmieniać polską energetykę w kierunku nisko-emisyjnej – mówi Henryk Baranowski, prezes zarządu PGE Polskiej Grupy Energetycznej.

Pierwsza elektrownia w Osieku

Pierwszy tego typu projekt Grupa PGE będzie realizować z Grupą Azoty Kopalnie i Zakłady Chemiczne Siarki „Siarkopol”. Inwestycja o mocy zainstalowanej 5 MW i rocznej produkcji 4,97 GWh powstanie na 10 ha gruntów poeksploatacyjnych należących do GA Siarkopol w Osieku (woj. świętokrzyskie). Według planów elektrownia składająca się z ok. 16 tys. paneli fotowoltaicznych rozpocznie działalność w połowie 2022 r. Będzie to instalacja fotowoltaiczna zbudowana na potrzeby jednego odbiorcy przemysłowego. Dzięki umowie umożliwiającej dokonywanie zakupów energii bezpośrednio od Grupy PGE Grupa Azoty Siarkopol uzyska dostęp do czystej i ekologicznej energii na bardzo korzystnych warunkach.

W ramach współpracy Grupa PGE rozważa również wyposażenie elektrowni fotowoltaicznej w magazyn energii. Mógłby on być wykorzystywany jako bufor dopasowujący produkcję instalacji do zapotrzebowania GA Siarkopolu lub jako zapasowe źródło zasilania.

Zielona energia dla kolei

Grupa Kapitałowa PGE podpisała z Polskimi Kolejami Państwowymi list intencyjny w sprawie współpracy przy realizacji projektów fotowoltaicznych. Farmy z panelami staną na terenach należących do PKP. Spółka kolejowa dysponuje ok. 100 tys. ha i jest jednym z największych w kraju właścicieli nieruchomości. PGE chce wytypować spośród tych gruntów działki odpowiednie pod budowę farm fotowoltaicznych. Pierwsze takie grunty, położone w województwach śląskim, łódzkim i podkarpackim, korzystne z punktu widzenia energetyki solarnej, zostały już wstępnie wyselekcjonowane. Co ważne, PKP zadeklarowały też zainteresowanie zakupem energii elektrycznej wyprodukowanej przez realizowane w ramach porozumienia instalacje fotowoltaiczne. A to oznacza dobry biznes dla PGE. Umowa na realizację pierwszej farmy ma zostać podpisana już w pierwszym kwartale przyszłego roku.

Farmy u potentata miedziowego

KGHM Polska Miedź należy do największych w Polsce odbiorców energii elektrycznej. Każdego roku zużywa jej ponad 2,5 TWh, ustępując pod tym względem jedynie Polskim Kolejom Państwowym. Nic więc dziwnego, że KGHM również podpisał list intencyjny w sprawie współpracy przy realizacji projektów fotowoltaicznych z PGE. Farmy fotowoltaiczne mają powstać na terenach należących do potentata miedziowego. Zespół projektowy dokona przeglądu gruntów i wytypuje najlepsze spośród nich pod inwestycje. Umowa z PGE możliwi KGHM kupowanie zielonej energii bezpośrednio od Grupy PGE. Projekty fotowoltaiczne prawdopodobnie będą realizowane w formule joint venture (czyli wspólnie), obejmującą etapy przygotowania, budowy i eksploatacji instalacji PV.

EKOLOGICZNE GIGAWATY

Fotowoltaika jest niekwestionowanym liderem światowego rynku energii pod względem tempa rozwoju. Według danych prestiżowego stowarzyszenia SolarPower Europe tylko w tym roku możemy spodziewać się na całym świecie 128 GW nowych mocy z energetyki słonecznej. Ministerstwo Energii przygotowało strategię „Polityka energetyczna Polski do 2040 r.” Projekt zakłada, że do 2030 r. moc instalacji PV (pozyskujących energię ze słońca) w naszym kraju ma wynieść 10,2 GW, w 2035 r. – 15,2 GW, a w 2040 r. – 20,2 GW. Obecnie mamy zainstalowane w Polsce zaledwie 0,7 GW w fotowoltaice. Grupa Kapitałowa PGE, będąca największym w Polsce przedsiębiorstwem energetycznym, chce być liderem we wprowadzeniu tych planów i uzyskać 25 proc. udziału w segmencie OZE (energii odnawialnej) w 2030 r., a fotowoltaika ma być jednym z najważniejszych elementów realizacji tej strategii. Globalnym liderem branży PV są Chiny. W Europie najwięcej budować będą Niemcy, Hiszpanie, Francuzi, Holendrzy i Włosi.

Najnowsze