pieniądze euro

i

Autor: Shutterstock pieniądze euro

Pieniądze z UE

Polska spełniła już większość warunków do wypłaty pieniędzy z budżetu UE. A kiedy nastąpi to z KPO?

2022-11-04 14:49

Komisja Europejska potwierdziła spełnienie przez Polskę 16 z 20 warunków niezbędnych do wypłaty środków z perspektywy finansowej UE na lata 2021-2027, czyli tradycyjnych funduszy unijnych - poinformowało w piątek Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej. Zatem czyżby wszystko wskazywało na to, że wypłaty pieniędzy dla Polski są coraz bliżej?

Pieniądze z Unii Europejskiej dla Polski

Jak podaje PAP, resort podkreślił, że warunkowość w przyznawaniu środków z budżetu UE jest normalną procedurą, której podlegają wszystkie państwa członkowskie UE. Zastrzegł, że chodzi o tradycyjne fundusze unijne, a nie nowy instrument, jakim jest Fundusz Odbudowy, który ma wesprzeć unijne gospodarki po pandemii. Jak przekazało MFiPR, Komisja Europejska zatwierdziła 16. warunek – 4.2 Krajowe ramy strategiczne na rzecz równouprawnienia płci. Do potwierdzenie pozostały ostatnie cztery warunki. "W zakresie pozostałych czterech warunków cały czas toczy się dialog techniczny" - poinformował resort. "Zarówno według KE jak i strony polskiej dotychczas zaakceptowane przez KE programy będą mogły być uruchomione. Nie ma żadnej decyzji UE w zakresie zawieszenia środków finansowych z polityki spójności i polityki rolnej dla Polski" - zapewniło ministerstwo.

Resort przypomniał, że wszystkie państwa członkowskie UE muszą, zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem PE i Rady nr 2021/1060 z dnia 24 czerwca 2021, spełnić cztery podstawowe warunki horyzontalne: Zamówienia Publiczne; Pomoc Publiczna; Stosowanie Karty Praw Podstawowych; Stosowanie Konwencji ONZ o prawach Osób Niepełnosprawnych.

Gigantyczne pieniądze dla Polski

30 czerwca 2022 r. Komisja Europejska przyjęła Umowę Partnerstwa. Na jej podstawie Polska będzie mogła przeznaczyć na realizację projektów w całym kraju łączną kwotę w wysokości 76 mld euro. Jak podkreśla MFiPR, w nowej perspektywie finansowej UE na lata 2021-2027 Polska pozostanie największym beneficjentem polityki spójności spośród wszystkich państw członkowskich UE. 

Sonda
Czy środki z KPO są nam potrzebne?
Pieniądze to nie wszystko. Marcin Ociepa
Nasi Partnerzy polecają
Najnowsze