Polska to kraj WIELKICH możliwości

2019-10-22 0:00 Materiał Partnerski
Polska to kraj WIELKICH możliwości
Autor: materiały prasowe

Rozmowa z Krzysztofem Kępińskim, członkiem zarządu GSK:

Łączenie tych dwóch obszarów wcale nie jest oczywiste. Czy medycyna to dobry biznes?

GSK jest firmą skupioną na dostarczaniu innowacji pacjentom, by pomagać im czuć się lepiej, żyć dłużej i osiągać więcej. Na co dzień to zadanie realizuje w Polsce dwa tysiące pracowników, którzy pracują zarówno w obszarze leków na receptę, produktów ochrony zdrowia, ale też w licznych centrach kompetencji, które w Polsce stworzyliśmy. Jestem dumny, że polskim pacjentom zapewniamy wiele innowacyjnych terapii. Zmyślą o najmłodszych dzieciach dostarczamy szczepionkę przeciwko meningokokom typu B, które powodują chorobę o nagłym, ostrym przebiegu i potrafią doprowadzić do zgonu zaledwie w24 godziny. Od dwóch lat dostępna w Polsce jest nowoczesna terapia biologiczna dla pacjentów cierpiących na astmę ciężką. W obszarze HIV jako pierwsi wprowadziliśmy terapie dwulekową. Z dumą mogę powiedzieć, że efekty naszej działalności nie ograniczają się jedynie do wymiaru naukowo-medycznego. Mają bardzo wyraźny wymiar gospodarczy. Tutaj w Polsce zatrudniamy pracowników, płacimy podatki, współpracujemy z polskimi firmami. Nagroda dla GSK włączonej kategorii Medycyna i Biznes ma swoje silne uzasadnienie.

Z czego jesteście najbardziej dumni w wymiarze gospodarczym? Czym możecie się pochwalić?

W Polsce obecni jesteśmy już ponad 40lat, a od ponad 20 systematycznie tu inwestujemy. Unowocześniliśmy i rozbudowaliśmy fabrykę leków w Poznaniu. Powstało pięć centrów kompetencji i dwa centra logistyczno-dystrybucyjne realizujące rocznie ok. 760 tys. dostaw leków, szczepionek i produktów ochrony zdrowia GSK na rynki europejskie i wschodnie. Prowadzimy w naszym kraju także 50 badań klinicznych. Co roku płacimy ok. 250mln zł podatków. Do tej pory zainwestowaliśmy w Polsce ponad 2mldzł.

Dlaczego Polska stała się dla dużego, międzynarodowego koncernu tak ważna?

Polska to kraj wielkich możliwości. Polska to kraj dynamicznego rozwoju. Mamy stabilny wzrost gospodarczy, warunki sprzyjające inwestowaniu, świetne położenie geograficzne i wysoko wykwalifikowanych pracowników. To są bardzo mocne atuty. Jesteśmy innowacyjną firmą działającą w obszarze ochrony zdrowia, więc te czynniki, które wymieniłem, pozwalają z powodzeniem prowadzić działalność opartą o badania i rozwój. Pomaga nam także potencjał społeczny, który dostrzegamy i doceniamy zarówno u naszych pracowników, ale też partnerów biznesowych. Na co dzień pracujemy z ok. 2,5tys. podmiotów, z czego zdecydowana większość to przedsiębiorstwa polskie. Warto też pamiętać, że o każdą inwestycję walczy kilka oddziałów GSK. Jeśli chcemy przyciągać nowe projekty inwestycyjne do Polski, musimy wygrać konkurencję z innymi krajami. W tych rozmowach zawsze możemy liczyć na ekspertyzę instytucji rządowych zajmujących się inwestycjami – jak Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii, Państwowej Agencji Inwestycji i Handlu, ale też władz samorządowych i władz Poznania. Nasza firma jest także ambasadorem Polski zagranicą. Na różnych między-narodowych forach, przekazujemy nasze doświadczenia jako wieloletniego inwestora w Polsce innym firmom zainteresowanym rozwojem swojej działalności w naszym kraju. Staramy się, aby działalność GSK była wizytówką Polski zagranicą.

A czego nowego możemy się spodziewać zarówno w wymiarze biznesowym, inwestycyjnym, jak i medycznym?

Nasza przyszłość w obszarze medycznym zależy od dziś realizowanej strategii badawczo-rozwojowej GSK. Rozwijamy terapie m.in. w obszarze immunologii i onkologii. Inwestujemy także w zdrowie cyfrowe i uczenie się maszynowe. Weszliśmy w partnerstwo ze spółką 23andMe, by rozwijać interpretację danych genetycznych jako kluczowy element nowej strategii badawczo-rozwojowej. Obecna metoda badania leków w badaniach klinicznych jest bardzo droga i długotrwała. Trwa nawet kilkanaście lat. Proces poszukiwania nowego leku może być bardziej efektywny dzięki rozwiązaniom technologicznym. Możemy wykorzystywać dane genetyczne do wyboru nowej terapii. Budowanie gigantycznych genetycznych baz danych i analizowanie ich z wykorzystaniem algorytmów uczenia maszynowego może dać badaczom lepszy wgląd w to, czy lek, nad który pracują, może być skuteczny. Wpływ wykorzystania nowych technologii na przyspieszenie procesu rozwoju leków może być olbrzymi. A jeśli chodzi o inwestycje, to nie ustajemy w staraniach, by przyciągać nowe projekty. W tym roku otworzyliśmy GSK Finance Hub, w którym zatrudnienie znajdzie 300 światowej klasy specjalistów z obszaru finansów. Jesteśmy więc dobrej myśli na przyszłość.

Materiał Partnerski