Super Poradnik. Ile można zyskać pracując na emeryturze ?

i

Autor: Shutterstock

Pieniądze emerytów

Emerytura wyższa o 20 proc.! Jeden prosty trick i emerytura wzrasta

2024-02-28 7:13

Nie rezygnowanie z pracy, mimo osiągnięcia powszechnego wieku emerytalnego, to coraz częstsza praktyka emerytów. Dalsza praca jest opłacalna, ponieważ jeden rok późniejsza emerytura oznacza kwotę przyznanego świadczenia nawet o 10-20 procent wyższą. Pracujący emeryci mogą liczyć również na ulgi podatkowe.

Spis treści

 1. Kontynuowanie pracy
 2. Zerowy PIT dla pracujących seniorów
 3. Działalność nierejestrowana na emeryturze
 4. Co zaliczyć do limitu przychodów
 5. Co zaliczyć do przychodów opodatkowanych

Dla jednych emerytura to robienie tego, na co pracując brakowało czasu. Dla innych to rozwijanie pasji. Ale czasy są takie, że na emeryturze dobrze byłoby do niej dorobić, bo jest stanowczo za mała żeby móc spokojnie sobie na niej żyć bez obawy o to, czy wystarczy na podstawowe i inne potrzeby. 

Kontynuowanie pracy

Ustawowy wiek emerytalny w Polsce to 60 lat dla kobiet i 65 dla mężczyzn. Po jego osiągnięciu możemy przejść na emeryturę i pobierać świadczenia, łącznie z dodatkowymi, takimi jak trzynasta i czternasta emerytura, ewentualnie pracować dalej, nie pobierając swojego świadczenia emerytalnego, tym samym zwiększając je. Jeżeli kontynuujesz pracę (bez rozwiązania stosunku pracy) w tym samym miejscu co przed przejściem na emeryturę, twoja emerytura zostanie zawieszona do czasu, aż rozwiążesz stosunek pracy i złożysz wniosek o podjęcie jej wypłaty. Emerytura jest zawieszana bez względu na wysokość twoich zarobków.

Emerytury z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (FUS) są obliczane na zasadzie zdefiniowanej składki. Oznacza to, że wysokość świadczenia emerytalnego jest uzależniona od dwóch głównych czynników:

 1. Wysokości składek emerytalnych. Im wyższe składki emerytalne opłacamy w trakcie swojej kariery zawodowej, tym wyższa będzie nasza emerytura. Wynika to z tego, że zgromadzone składki są kapitałem, z którego finansowane są świadczenia emerytalne.
 2. Długości okresu składkowania. Im dłużej opłacamy składki emerytalne, tym wyższa będzie nasza emerytura. Dzieje się tak, ponieważ mamy więcej czasu na zgromadzenie kapitału, z którego finansowane jest świadczenie.

Podejmując decyzję o zawieszeniu emerytury i kontynuowaniu pracy trzeba rozważyć kwotę utraconych korzyści z tytułu nie pobierania trzynastej i czternastej emerytury. 

Dla osoby, która pobiera już emeryturę i chce zwiększyć jej kwotę, innym sposobem na podwyższenie emerytury jest dalsza praca, czyli dorabianie, ale na takiej umowie, która będzie oskładkowana. To pozwoli jej raz do roku przeliczyć wysokość emerytury. W poprzednich latach można było przeliczać emeryturę kwartalnie, ale obecnie ograniczono tę możliwość do przeliczenia raz na rok.

Zerowy PIT dla pracujących seniorów

Jeżeli pozostajesz aktywny/aktywna zawodowo pomimo osiągnięcia powszechnego wieku emerytalnego, możesz skorzystać z tzw. ulgi podatkowej dla pracujących seniorów. PIT-0 jest ważnym argumentem za dłuższą pracą. Zwolnienie z podatku dochodowego do kwoty 85 000 zł rocznie może znacząco zwiększyć dochody seniorów. Dodatkowo, korzystanie z kwoty wolnej od podatku (30 000 zł, z planowanym wzrostem do 60 000 zł) może jeszcze bardziej obniżyć ich obciążenia fiskalne.

Pracujący emeryci rozliczają się na takich samych zasadach jak osoby pracujące, które nie pobierają emerytury, jednak przysługuje im ulga dla pracujących seniorów. Preferencja podatkowa polega na zwolnieniu z PIT przychodów do 85528 zł. Możesz skorzystać z ulgi, jeżeli jesteś kobietą powyżej 60. roku życia lub mężczyzną powyżej 65. roku życia, a do tego, pomimo nabycia uprawnienia, nie otrzymujesz:

 • emerytury lub renty rodzinnej z ZUS,
 • emerytury lub renty rodzinnej z KRUS,
 • emerytury lub renty rodzinnej z mundurowych systemów ubezpieczeń,-świadczeń pieniężnych w związku ze zwolnieniem ze służby stałej funkcjonariusza służby mundurowej,
 • uposażenia przysługującego sędziemu w stanie spoczynku lub uposażenia rodzinnego.

Ulga polega na zwolnieniu od podatku dochodowego przychodów, maksymalnie do kwoty 85528 zł, osiągniętych:

 1. z pracy na etacie (umowa o pracę, stosunek służbowy, praca nakładcza, spółdzielczy stosunek pracy),
 2. umowy-zlecenia (zawartej z podmiotem prowadzącym działalność gospodarczą, właścicielem/posiadaczem nieruchomości, jeżeli wykonujesz te usługi wyłącznie dla potrzeb związanych z tą nieruchomością).

Ulga nie dotyczy:

 • przychodów uzyskanych na podstawie umów zawieranych w ramach prowadzonej przez podatnika pozarolniczej działalności gospodarczej,
 • przychodów uzyskanych na podstawie umów o zarządzanie przedsiębiorstwem,
 • kontraktów menedżerskich lub umów o podobnym charakterze,
 • działalności gospodarczej opodatkowanej według skali podatkowej, podatkiem liniowym, 5-procentową stawką oraz ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych.

Uwaga! Warunkiem skorzystania z ulgi podatkowej dla emerytów jest podleganie ubezpieczeniom społecznym z tytułu uzyskania tych przychodów.

Działalność nierejestrowana na emeryturze

Niektóre przychody emerytów, jak usługi domowe, korepetycje, rękodzieło, można rozliczać jako nierejestrowaną działalność wykonywaną osobiście. 

Działalność nierejestrowana, zwana też nierejestrową lub nieewidencjonowaną, jest drobną działalnością zarobkową osób fizycznych, nie wymagającą zarejestrowania firmy. Prowadzenie takiej działalności nie wymaga wpisu do CEIDG, czyli Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, nie jest więc działalnością gospodarczą.

Limit przychodów dla działalności nieewidencjonowanej w 2024 roku;

 • do czerwca 2024 roku wynosi 3181,50 zł,
 • od lipca 2024 roku będzie wynosił 3225 zł.

Ważne! Nawet gdy działalność ma wszystkie cechy działalności gospodarczej, wyjątkowo jest traktowana jak działalność nierejestrowana, o ile uzyskane przychody nie przekroczą w żadnym miesiącu roku 75 procent minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Możesz prowadzić działalność nierejestrowaną, jeżeli:

 1. Miesięczne przychody z twojej działalności nie przekroczą 75 proc. kwoty minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w danym roku;
 2. W okresie ostatnich 60 miesięcy (5 lat) nie wykonywałeś działalności gospodarczej;
 3. Jeśli masz zarejestrowaną firmę, ale jej działalność w ostatnich 60 miesiącach była zawieszona.

W celu opodatkowania przychodu podatkiem dochodowym kwotę przychodu obliczasz inaczej niż kwotę, którą obliczasz aby sprawdzić, czy mieścisz się w limicie określonym dla działalności nierejestrowanej.

Co zaliczyć do limitu przychodów

Do limitu przychodów uprawniających do prowadzenia działalności nierejestrowanej wlicza się przychody należne, nawet jeśli nie zostały jeszcze faktycznie otrzymane (klient jeszcze nie zapłacił za towar czy usługę, np. lekcję korepetycji). Jeśli przekroczysz miesięczny limit przychodu, twoja działalność zostanie uznana za działalność gospodarczą. Od momentu przekroczenia limitu przychodu masz 7 dni na zarejestrowanie działalności gospodarczej w CEIDG.

Co zaliczyć do przychodów opodatkowanych

Twoim przychodem podatkowym z działalności nierejestrowanej są tylko kwoty zapłacone przez klienta za towar lub usługę. Kwoty należne, ale nieotrzymane w danym miesiącu staną się przychodem podatkowym dopiero w momencie, kiedy otrzymasz zapłatę od klienta. Dla celów podatkowych do przychodu nie zaliczasz też wartości towarów, które zostały ci zwrócone. W zeznaniu rocznym jako koszty uzyskania przychodu wykazuje się udokumentowane rachunkami kwoty, za które zakupiło się sprzedawane towary handlowe, czy materiały potrzebne do ich wytworzenia (glina, emalie ceramiczne, farby, podobrazia, włóczki, nici do haftowania, tkaniny itp.), ale i koszty zużytej energii elektrycznej.

Gdy na emeryturze podejmiesz działalność nierejestrowaną masz obowiązek:

 • prowadzić uproszczoną ewidencję sprzedaży,
 • rozliczać przychody z działalności nierejestrowanej (po odliczeniu kosztów) w zeznaniu rocznym PIT-36 według skali podatkowej w zeznaniu rocznym składanym do 30 kwietnia za rok poprzedni oraz zapłacić w tym terminie podatek od dochodów osiągniętych z działalności nierejestrowanej,
 • wystawiać faktury lub rachunki na żądanie kupującego.
 • przestrzegać praw konsumenta.

Ważne! Nie będziesz musiał/musiała opłacać składek społecznych ani zdrowotnych tylko jeśli w ramach działalności nierejestrowanej sprzedajesz towary (na przykład rękodzieło).

Pieniądze to nie wszystko - Artur Soboń

QUIZ PRL. Weselne hity PRL-u. Do tego tańczono w Polsce Ludowej

Pytanie 1 z 15
W weselnym hicie 2 plus 1 „Windą do nieba” Pannie Młodej niosą suknie z welonem, a kto na nią czeka?
QUIZ PRL. Weselne hity PRL-u. Do tego tańczono w Polsce Ludowej
Listen on Spreaker.

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

Najnowsze