Podatki, seniorzy

i

Autor: Shutterstock Podatki, seniorzy

Podatki

Zerowy PIT nie dla wszystkich seniorów! Z ulgi wykluczona jest spora grupa emerytów

2023-02-06 5:28

Zmiany podatkowe wprowadziły tzw. zerowy PIT dla seniorów, który w założeniu miał zachęcić emerytów do dłuższej pracy. Pracujący seniorzy, którzy czasowo zrezygnują z pobierania emerytury, mogą być zwolnieni z PIT do kwoty 85 528 zł. Przychody powyżej kwoty 85 528 zł są opodatkowane na zasadach ogólnych. Maksymalny limit zwolnionych przychodów to 115 528 zł. Okazuje się, że z tego przywileju wyłączona jest spora grupa seniorów. Które grupy zawodowe nie skorzystają z zerowego PIT?

Zerowy PIT dla seniora. Ile zyskasz?

Osobom zarabiającym płacę minimalną (3010 zł brutto) czy pracującym tylko na część etatu, PIT-0 nie podniesie wypłaty na rękę (i tak są zwolnione z podatku), ale już przy wyższych wynagrodzeniach ulga  jest już korzystna.

Jak wylicza orientacyjnie, portal Prawo.pl, przy wynagrodzeniu 10 tysięcy brutto kwota netto z zastosowaniem zwolnienia dla seniora wyniesie 7 852,39 zł (7 117,39 zł bez ulgi), przy 12 tys. brutto kwota netto to 9 422,87 zł (bez ulgi), a przy 8 tysiącach brutto kwota netto to 6 281,91 zł (5 753,91 zł bez ulgi).

Aby podatnicy mogli skorzystać z ulgi dla seniora muszą mieć ukończony 60. rok życia w przypadku kobiet i 65. rok życia w przypadku mężczyzn i nie mogą pobierać świadczeń emerytalnych lub innych świadczeń wskazanych w ustawie o PIT. I kolejny warunek, muszą uzyskiwać przychody m.in. z pracy na etacie, z umów zlecenia (nie wszystkich) lub działalności gospodarczej, podlegające składkom ZUS. Pobierający emeryturę nie mogą skorzystać ze zwolnienia w ramach tzw. PIT-0 dla seniorów, ale nie zapłacą podatku, o ile ich łączne przychody opodatkowane na zasadach ogólnych nie przekroczą tzw. kwoty wolnej od podatku, czyli 30 tys. zł.

Nie wszystkich obejmuje PIT-0. Kto nie skorzysta z takiej ulgi?

Prawo.pl, wymienia osoby osiągające przychody na podstawie kontraktów menedżerskich i umów o podobnym charakterze, przychody z praw autorskich, artyści, architekci i programiści, pracownicy służb mundurowych, osoby, które pracowały w uciążliwych warunkach, jak górnicy, a także młodsi emeryci, nie skorzystają z zerowego PIT dla seniorów.

Na wykluczenia pewnych grup pracujących emerytów zwróciło uwagę Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich prof. Marcina Wiącka. -„Ludzie skarżą się na konstrukcję nowego zwolnienia podatkowego dla pracujących seniorów, wprowadzonego na mocy Polskiego Ładu” – pisze biuro rzecznika w wystąpieniu do Ministerstwa Finansów.

Zgodnie z wyliczeniami ustawodawcy, wprowadzona zmiana w ustawie podatkowej ma polepszyć trudną sytuację materialną ok. 8 milionów osób w Polsce, co oznacza nawet 90% emerytów. Jak obliczono, dzięki nowelizacji seniorzy mają zaoszczędzić nawet 17 mld złotych rocznie.

Jakich przychodów nie obejmuje ulga dla pracujących seniorów?

Ulga dla pracujących seniorów, nie obejmuje niektórych przychodów. Są to:

- zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego (np. zasiłki chorobowe),

- umowy o dzieło (taka umowa nie jest oskładkowana);

-  prawa autorskie (nie dotyczy tych uzyskanych w ramach umowy o pracę),

-  środki zwolnione od podatku dochodowego (w to wliczają się diety, świadczenia z tytułu podróży służbowej, otrzymane zapomogi wypłacone z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, z powodu zdarzeń losowych lub długotrwałej choroby)

- środki, od których zaniechano poboru podatku w drodze rozporządzenia.

Sonda
Obniżka PIT w czasach kryzysu to dobry pomysł?
Pieniądze to nie wszystko Rafał Brzoska
Najnowsze