Komputery seniorzy

i

Autor: Miasto Lublin

Rozliczenie podatkowe

PIT-0 dla seniora. Kto i na jakich zasadach jest zwolniony z podatku?

2023-02-01 8:04

Polski system podatkowy przewiduje między innymi tzw. "pit zerowy" dla seniorów, który ma na celu zachęcenie do dłuższego świadczenia pracy. Komu przysługuje, na jakich zasadach funkcjonuje i ile można zyskać?

Zerowy PIT dla seniora. Komu przysługuje?

Od 1 stycznia 2022 r. w ramach Polskiego Ładu wprowadzona została tzw. ulga dla pracujących seniorów. Z ulgi tej mogą skorzystać osoby, które spełnią następujące warunki:

  • osiągnęły wiek emerytalny, który wynosi 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn,
  • pozostają w zatrudnieniu,
  • nie mają ustalonego prawa do emerytury lub renty rodzinnej.

Z ulgi dla pracujących seniorów mogą skorzystać również osoby, które mają przyznaną emeryturę lecz jej nie pobierają, ponieważ nie rozwiązały stosunku pracy (mają zawieszone prawo do emerytury) - wyjaśnia Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

PIT-0 dla pracującego emeryta. Jakie źródła dochodu?

PIT-0 przysługuje seniorom, którzy osiągają dochody tylko z określonych przepisami źródeł:

  • pracują na etacie (np. umowa o pracę, stosunek służbowy, praca nakładcza, spółdzielczy stosunek pracy,
  • są zleceniobiorcami (umowa zlecenia),
  • są przedsiębiorcami (formy opodatkowania: skala podatkowa, podatek liniowy, ryczałt),
  • z zasiłku macierzyńskiego (senior może przyjąć na wychowanie małe dziecko i w związku z tym pobierać zasiłek macierzyński)

Praca w wieku emerytalnym bez podatku nie dla wszystkich. Komu nie przysługuje PIT-0?

Zerowy PIT nie przysługuje seniorom, którzy łączą otrzymywanie emerytury (bez względu na źródło, a mogą to być: ZUS, KRUS, mundurowy system ubezpieczeń czy uposażenie sędziego w stanie spoczynku) z dorabianiem do niej.

Nie skorzystają z niego również osoby, które nabyły uprawnienia emerytalne wcześniej niż wskazane w przepisie 60 i 65 lat, ponieważ nie spełniają kryterium wieku. Dotyczy to m.in. służb mundurowych i osób pracujących w uciążliwych warunkach – górnicy czy hutnicy. 

Jak wyjaśnia portal gazetasenior.pl PIT-0 nie przysługuje także seniorom uzyskującym przychody z umowy o dzieło, praw autorskich, najmu, zasiłku chorobowego i innych źródeł wskazanych w przepisach. Od tego rodzaju przychodów senior musi odprowadzić podatek.

Co istotne wynagrodzenie za ostatni miesiąc pracy, odprawa emerytalna, nagrody etc. także nie będą objęte zerowym PIT.

Jak skorzystać z zerowego PIT-u dla pracujących seniorów? Maksymalny limit zwolnionych przychodów

W celu skorzystania z zerowego PIT-u należy złożyć wniosek u pracodawcy. Pracujący seniorzy, którzy czasowo zrezygnują z pobierania emerytury, mogą być zwolnieni z PIT do kwoty 85 528 zł. Przychody powyżej kwoty 85 528 zł są opodatkowane na zasadach ogólnych. Maksymalny limit zwolnionych przychodów to 115 528 zł. Na tę kwotę składa się 30 tys. zł kwoty wolnej od podatku i 85 528 zł ulgi. W rezultacie pracujący seniorzy, którzy rozliczą się według skali podatkowej, zapłacą podatek dopiero po przekroczeniu 115 tys. zł - wyjaśnia portal gazetasenior.pl.

Sonda
Czy dorabiający emeryci powinni mieć potrącane z emerytury?
Pieniądze to nie wszystko Rafał Brzoska
Nasi Partnerzy polecają
Najnowsze