Przedsiębiorcy mają dość wadliwych ustaw

i

Autor: Shutterstock

Przedsiębiorcy mają dość wadliwych ustaw. Dali rządowi gotowy scenariusz jak powinna wyglądać legislacja

2021-10-12 14:04

“Diabeł tkwi w regułach. Jakość, dialog i czas kluczowymi elementami dobrej legislacji” - pod takim hasłem Rada Przedsiębiorczości przedstawiła raport „Polski Ład Legislacyjny”, który wskazuje na problemy polskiego prawodawstwa. Przedsiębiorcy nie tylko wytknęli utrudniające im działalność problemy, ale także zaproponowali szereg rozwiązań, które mają pomóc stworzyć logiczny i przyjazny obywatelom sposób wprowadzania zmian w przepisach.

Rada Przedsiębiorczości przedstawiła przygotowany wspólnie z Grant Thompson raport "Legislacyjny Polski Ład", w którym zwraca uwagę na wpływ flagowego programu PiS na działalność polskich przedsiębiorstw i pracowników. Jak piszą autorzy raportu, od strony legislacyjnej Polski Ład budzi liczne zastrzeżenia. Legislacyjny Polski Ład ma monitorować to w jaki sposób władze będą wprowadzać zapowiedziane reformy.

- Rekomendacje Rady Przedsiębiorczości dotyczące nowoczesnego, demokratycznego procesu wdrażania regulacji w Polsce przedstawione w raporcie skupiają się na czterech obszarach: jakość, dialog, czas i monitorowanie ex-post. Jakość oznacza rzetelne przeprowadzenie oceny skutków regulacji; dialog - prawdziwe konsultacje publiczne i branie pod uwagę głosu społeczeństwa - napisano w omówieniu raportu.

Zwrócono uwagę m.in. na vacatio legis ustaw podatkowych, które skrócono do 14,8 dnia. Przedsiębiorcy proponują wydłużenie go do pół roku oraz monitorowanie skutków wprowadzenia ustaw związanych z biznesem.

- W ciągu ostatnich kilku lat ok. 1/100 ustaw miała przygotowane OSR-y ex-post, co oznacza, że jedynie 1/100 ustaw przeprowadzona została w pełni zgodnie z zasadami dobrej legislacji - oceniła podczas debaty zapowiadającej inicjatywę  Wioletta Bobryk  z ABSL.

Źródła niskiej jakości stanowienia prawa Rada doszukuje się w braku dobrych ich zdaniem zasad procesu legislacyjnego oraz niestosowania się ustawodawcy do regulacji. Jak przekonuje Rada Przedsiębiorczości, wiele rekomendacji zakłada nie tyle zmiany zasad procesu legislacyjnego, co po prostu stosowanie się ustawodawcy do obowiązujących reguł stanowienia prawa.

- Już 4/5 ustaw jest przeprowadzanych bez rzetelnych konsultacji społecznych: użytkownicy wprowadzanych norm nie mają nawet szansy ich zaopiniować - powiedział Piotr Wolejko z Pracodawców RP. Dodał, że problematyczne są także konsultacje społeczne, po których zostaje zaledwie 7 dni na ich opiniowanie. 

Obecna na debacie Maria Janyska z PO zwróciła uwagę, że zmarginalizowano rolę posłów w kwestii dyskusji w trakcje prac legislacyjnych. - W pierwszych czytaniach mamy 30 sekund na wypowiedź. Wyobraźcie sobie, co można w 30 sekund powiedzieć - nic - powiedziała.

Podobną opinię przedstawiła Agnieszka Ścigaj z Polskich Spraw, która stwierdziła, że w komisjach praca polega głównie na analizie błędów legislacyjnych czy przecinków, chociaż posłowie nie są prawnikami. Jej zdaniem takie zadania powinny spłynąć na Parlamentarne Centrum Legislacji. - Jeżeli strona społeczna nie będzie wywierać większego wpływu na proces legislacyjny, to prawo, które tworzymy w Sejmie, nie stanie się lepsze - dodała.

Express Biedrzyckiej - Marek Belka: Polski Ład to program wyborczy PiS
Sonda
Popieracie Polski Ład?
Nasi Partnerzy polecają

Materiał Partnerski

Materiał sponsorowany

Materiał Partnerski

Materiał sponsorowany

Najnowsze