ZUS Zakład Ubezpieczeń Społecznych

i

Autor: SHUTTERSTOCK

Świadczenia socjalne

Renta rodzinna może przepaść. Zbliża się ważny termin w ZUS. Co zrobić, by nie stracić pieniędzy

2022-09-21 12:00

Uczniowie szkół ponadpodstawowych pobierający rentę rodzinną z ZUS muszą złożyć wniosek o dalszą wypłatę renty. Termin upływa wraz z końcem września. ZUS podkreśla, że w przypadku wpłynięcia dokumentów z opóźnieniem - renta rodzinna za wrzesień przepadnie. Jakie dokumenty należy dołączyć do wniosku?

Renta rodzinna. Co zrobić, by nie stracić świadczenia?

Istotna kwestią jest dołączenie do wniosku zaświadczenie ze szkoły potwierdzające dalszą naukę. W szczególnej sytuacji są maturzyści przyjęci na pierwszy rok studiów, którzy pobierają rentę rodzinną. Do końca września muszą złożyć wniosek o kontynuację wypłaty świadczenia wraz z zaświadczeniem z uczelni potwierdzającym przyjęcie na studia.

Do końca października muszą uzupełnić dokumentację o zaświadczenie z uczelni o rozpoczęciu studiów. Pozostali studenci mogą złożyć wniosek i zaświadczenie o kontynuowaniu nauki do końca października - czytamy w komunikacie opublikowanym na stronie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Forum w Karpaczu 2022: Gertruda Uścińska

Uczniowie i studenci - ZUS może was sprawdzić!

Osoby, które rozpoczną naukę w innym miesiącu niż wrzesień lub październik, muszą dostarczyć zaświadczenie do końca miesiąca, w którym zostały przyjęte do placówki edukacyjnej. Zaświadczenia nie trzeba składać ponownie, jeśli uczelnia czy szkoła wydała je na cały okres trwania nauki (np. studia 5-letnie). Wówczas ZUS będzie wypłacał rentę rodzinną przez cały ten okres, ale w każdej chwili możne sprawdzić, czy uczeń lub student faktycznie nadal się uczy - informuje Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Przerwanie nauki. Co w takiej sytuacji?

Uczeń lub student, który przewie naukę, musi jak najszybciej zawiadomić o tym ZUS. Jeśli tego nie zrobi, to nienależne świadczenie trzeba będzie potem zwrócić z odsetkami. Renta rodzinna przysługuje dzieciom do ukończenia 16 roku życia, a jeśli kontynuują naukę – nawet do 25 roku życia. Studenci, którzy skończą 25 lat na ostatnim roku studiów, mogą otrzymywać rentę aż do jego zakończenia.

Bez ograniczeń wiekowych rentę rodzinną mogą pobierać dzieci, które do ukończenia 16 roku życia lub w trakcie nauki, a przed 25 rokiem życia, stały się całkowicie niezdolne do pracy. W ich przypadku nie ma znaczenia to, czy się uczą.

Sonda
Czy korzystasz z renty rodzinnej?
Nasi Partnerzy polecają
Najnowsze