Rząd PiS ściągnął do Polski ćwierć miliona imigrantów! I zachęca kolejnych

2018-09-13 14:01
Imigranci w Polsce łatwiej dostaną pracę
Autor: Shutterstock

Rząd Prawa i Sprawiedliwości od trzech latach głosi antyimigracyjną retorykę. Nierzadko politycy PiS krytykowali też poprzedników za chęć przyjęcia 7 tys. uchodźców w ramach unijnego programu relokacji. W praktyce okazuje się, że rząd Beaty Szydło i obecny Mateusza Morawieckiego coraz szerzej uchyla drzwi do Polski dla cudzoziemców. Potwierdzają to dane Głównego Urzędu Statystycznego.  

Imigranci w Polsce
Politycy PiS na każdym kroku podkreślają swój negatywny stosunek do imigrantów i uchodźców. Z drugiej strony rekordowo niskie bezrobocie i rosnący problem zatrudnienia wymusza na pracodawcach szukania pracowników za granicą. Polacy nie palą się do powrotu z Zachodu, a liczba pracujących Ukraińców w Polsce zbliża się do 2 mln osób (według danych NBP, w 2016 r. legalnie pracowało w Polsce 1,2 mln Ukraińców).

Mimo antyimigracyjnej retoryki PiS, wojewodowie podlegający rządowi, od lat wydają coraz więcej pozwoleń na pracę dla cudzoziemców. A ich liczba rośnie lawinowo.

Jak informuje GUS, w 2017 r. wydano ich 235,6 tys. Było to niemal dwukrotnie więcej niż w 2016 r. i prawie 4-krotnie więcej niż w 2015 r. W tych latach liczba wydanych pozwoleń wzrosła we wszystkich województwach. Wydawane są one najczęściej dla obywateli Ukrainy. Najwięcej zezwoleń na pracę cudzoziemców wydawanych jest w województwie mazowieckim.

Dodatkowo rząd PiS chce zachęcić nowych obcokrajowców do pracy w Polsce. Na nową politykę migracyjną planuje przeznaczyć aż 2,9 mld zł - informuje "Rzeczpospolita". To plany resortu rozwoju na lata 2018-2025.

W ten sposób mają być finansowane programy stypendialne dla studentów z zagranicy, pakiet zachęt dla Polaków, którzy chcieliby wrócić z emigracji. Z pieniędzy mogliby też skorzystać cudzoziemcy skłonni przyjechać osiedlić się i pracować w Polsce.

Cytowany w "Rz" Paweł Chorąży, wiceminister w resorcie inwestycji i rozwoju, nie wyklucza, że poszerzona zostanie też lista sześciu państw naszego regionu objętych uproszczoną procedurą zatrudniania cudzoziemców na podstawie oświadczenia. Być może pojawią się na niej Wietnam i Filipiny.

Z kolei jak przypomina "Forbes Polska", od 1 stycznia 2018 r. obowiązują nowe przepisy zatrudniania cudzoziemców. Główną zmianą jest wprowadzenie zezwolenia na pracę sezonową, które jest wydawane przez starostę na czas nie dłuższy niż 9 miesięcy i dotyczy zatrudnienia w rolnictwie, ogrodnictwie i turystyce. Ukraińcy mogą otrzymać tzw. wpis wielosezonowy, czyli pozwolenie na pracę na kolejne trzy lata.

Najnowsze