Szef ci nie płaci? Jak rozwiązać umowę bez okresu wypowiedzenia i dostać odszkodowanie od pracodawcy!

2020-09-11 12:10 Danuta Rawicka
Pracownik na budowie
Autor: CC Pixabay.com 24-letni Ukrainiec przyjechał do Polski po lepsze życie. Zginął na budowie rażony prądem / Zdjęcie poglądowe

Warto pamiętać, że pracownik ma takie samo prawo do rozwiązania umowy o pracę jak pracodawca. Sprawdź, w jakich sytuacjach możesz skorzystać z tej możliwości, jakie przysługuje ci wtedy odszkodowanie i w jakiej wysokości.

Możesz rozstać się z pracodawcą w trybie zwykłym, czyli po prostu składając wypowiedzenie i odejść z firmy po zakończeniu okresu wypowiedzenia. Wówczas pracujesz do zakończenia tego okresu, o ile oczywiście pracodawca nie zwolni go wcześniej z tego obowiązku lub nie zobowiąże do wykorzystania urlopu wypoczynkowego. Możesz jednak szybciej pożegnać się z pracodawcą, bez zachowania okresu wypowiedzenia.

ZOBACZ KONIECZNIE: Dopłaty za koronawirusa! Rząd znowu rozdaje pieniądze

Kiedy taka forma wchodzi w grę?

Art. 55 kodeksu pracy przewiduje dwie sytuacje, w których może mieć zastosowanie rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia przez pracownika.

Po pierwsze, jeżeli pracownik uzyska zaświadczenie od profesjonalnego organu (np. lekarza), w którym stwierdzono szkodliwy wpływ wykonywanej pracy na jego zdrowie oraz w którym określono termin przeniesienia pracownika do innego rodzaju pracy. Jeśli pracodawca nie zrealizuje wyznaczonego terminu i nie przeniesie pracownika do wykonywania innej pracy, otwiera to drogę do rozwiązania umowy o pracę przez pracownika bez zachowania okresu wypowiedzenia. 

Drugą przesłanką jest dopuszczenie się przez pracodawcę do ,,ciężkiego naruszenia podstawowych obowiązków wobec pracownika” określonych w art. 94 kodeksu pracy - m.in. obowiązek poszanowania godności i innych dóbr osobistych pracownika, zakaz dyskryminacji w zatrudnieniu, obowiązki z zakresu BHP, terminowa wypłata wynagrodzenia w należnej wysokości. Ta przyczyna zastosowania opisywanego trybu rozwiązania umowy o pracę jest trudniejsza i bardziej skomplikowana, ponieważ jest ocenna - to pracownik musi wykazać uchybienie obowiązku przez pracodawcę np. brak wypłaty wynagrodzenia za pracę - tłumaczy Piotr Kuźmiński, prawnik DAS Towarzystwa Ubezpieczeń Ochrony Prawnej. 

Tak więc jeżeli pracodawca nie wypłaca wynagrodzenia, to nawet jeżeli nie wynika to z jego złej woli, a z braku środków finansowych spowodowanych czynnikami od niego niezależnymi, pracownik może zastosować tryb rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia. - W aktualnym stanie zagrożenia epidemiologicznego spowodowanego wirusem COVID-19 może się pojawić nowy, ciekawy przypadek - zarzucenie pracodawcy naruszenia obowiązku zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy. Zapewne w przyszłości orzecznictwo sądowe w tej materii będzie bogate – dodaje prawnik.

Jakie odszkodowanie

Pracownik, który rozwiąże umowę o pracę bez wypowiedzenia ma prawo do odszkodowania od pracodawcy, ale tylko wtedy, gdy jako przyczynę poda ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków wobec niego, a nie szkodliwe warunki pracy. Wysokość odszkodowania powinna odpowiadać wysokości wynagrodzenia za okres wypowiedzenia. W przypadku rozwiązania umowy o pracę na czas określony odszkodowanie przysługuje w wysokości wynagrodzenia za czas, do którego umowa miała trwać, nie więcej jednak niż za okres wypowiedzenia.

Super Biznes - wywiad Daniel Obajtek

Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam.

Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści.

Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Najnowsze