Tarcza finansowa dla firm poszkodowanych w pandemii. Jak umorzyć subwencję?

i

Autor: Materiały Promocyjne

Tarcza finansowa dla firm poszkodowanych w pandemii. Jak umorzyć subwencję?

2021-06-22 0:00

O tym, jak wyglądała Tarcza Finansowa PFR dla firm poszkodowanych w pandemii oraz jakie są zasady umarzania subwencji, poinformował Patryk Wyczółkowski, ekspert Polskiego Funduszu Rozwoju Portal PPK.

AGNIESZKA GROTEK, dziennikarka „Super Expressu”: – Polski Fundusz Rozwoju zaoferował przedsiębiorcom wsparcie w postaci Tarczy Finansowej. Na czym dokładnie ten program polega? PATRYK WYCZÓŁKOWSKI, ekspert PFR Portal PPK: – To program wsparcia skierowany do polskich przedsiębiorców, którzy zostali poszkodowani w wyniku pandemii. Tarcza Finansowa 1.0 ruszyła 14miesięcy temu. Prawie 400tys. firm z tego wsparcia skorzystało. Ponad 3mln pracowników zostało objętych tym programem, dzięki czemu sporą część miejsc pracy udało się uratować. Dzisiaj, po upływie 12 miesięcy od momentu wypłaty wsparcia przedsiębiorcom, przechodzimy do momentu składania oświadczeń rozliczenia z tarczy. To etap końcowy programu.

Agnieszka Grotek: – Etap końcowy, ale jakże ważny, bo to od niego będzie zależało, jaka część subwencji zostanie umorzona. Kto i na jakich warunkach może skorzystać z umorzenia subwencji?

Patryk Wyczółkowski: – Przede wszystkim z umorzenia subwencji mogą skorzystać ci przedsiębiorcy, którzy przez ten okres 12miesięcy od momentu, kiedy to wsparcie otrzymali, nadal prowadzili swoją działalność gospodarczą. Czyli tej działalności nie zawiesili, nie weszli w stan likwidacji, upadłości, restrukturyzacji. Jednym z warunków ku temu, by część tej subwencji została umorzona, jest także utrzymanie stanu zatrudnienia. Co do danych dotyczących poziomu zatrudnienia, to zależy to od tego, czy przedsiębiorca skorzystał z wsparcia jako mikrofirma czy jako mała lub średnia firma.

Agnieszka Grotek: – Kto na jaki poziom umorzenia może liczyć? Od czego dokładnie zależy wysokość kwoty podlegającej umorzeniu?

Patryk Wyczółkowski: – W przypadku mirkofirmy kwota do umorzenia zależna jest od trzech czynników. Po pierwsze, 25 proc. kwoty subwencji musi zwrócić każdy (chyba że należy mu się 100 proc. umorzenia). Kolejne od 0 do 50 proc. trzeba będzie zwrócić w zależności od utrzymania bądź też redukcji stanu zatrudnienia. Na przykład przedsiębiorca, który dokonał redukcji zatrudnienia o 10 proc. i dalej prowadził firmę, zwraca 10 proc. kwoty subwencji z tytułu redukcji zatrudnienia. Zaś 25 proc. subwencji może być umorzone pod warunkiem prowadzenia działalności przez 12 miesięcy od momentu otrzymania subwencji. Natomiast w przypadku małej i średniej firmy kwotę dzieli się na cztery ćwiartki. I tu 25 proc. trzeba zwrócić zawsze, a 25 proc. będzie umorzone pod warunkiem prowadzenia działalności przez 12 miesięcy od momentu otrzymania subwencji, kolejne 25 proc. umorzenia należy się w zależności od redukcji stanu zatrudnienia. Z tym, że tutaj proporcja jest taka: redukcja zatrudnienia o 10 proc. to zwiększenie kwoty zwrotu o 5 proc. kwoty subwencji. I ostatnia ćwiartka dotyczy skumulowanej straty gotówkowej na sprzedaży.

Agnieszka Grotek: – Kiedy subwencja może być umorzona w całości, w 100 proc.?

Patryk Wyczółkowski:  – Taka opcja istnieje tylko dla części przedsiębiorców. Żeby subwencja była umorzona w 100 proc., przedsiębiorcy muszą spełnić cztery warunki. Po pierwsze, muszą dalej prowadzić działalność gospodarczą przez 12 miesięcy od dnia otrzymania subwencji. Po drugie, przedsiębiorstwo nie mogło znajdować się w trudnej sytuacji finansowej – w rozumieniu rozporządzenia pomocowego, na dzień 31 grudnia 2019 r. I dwa najważniejsze warunki: na dzień 31 grudnia 2019 r. w KRS lub CEIDG musi być widoczny jeden z 54 kodów PKD, które upoważniają do tego, by subwencja mogła zostać umorzona w 100 proc. Dodatkowo przedsiębiorca musi oświadczyć, że faktycznie prowadzi działalność gospodarczą pod jednym z tych 54 kodów (m.in. działalność związana z turystyką, gastronomią, transportem, sportem – pełna lista na stronie www.pfrsa.pl). Dodatkowo przedsiębiorca oświadcza, że spadek przychodów ze sprzedaży w jednym z dwóch okresów wskazanych w regulaminie wynosił min. 30 proc. I co bardzo ważne, firmy, które skorzystały z Tarczy Finansowej 2.0, rozliczając Tarczę Finansową 1.0, od razu otrzymają propozycję umorzenia 100 proc. subwencji.

Agnieszka Grotek: – Jak załatwić formalności, by prawidłowo rozliczyć się z programu Tarcza Finansowa 1.0?

Patryk Wyczółkowski: – Intencją Polskiego Funduszu Rozwoju było to, żeby cały proces rozliczania tej subwencji był jak najmniej skomplikowany dla przedsiębiorców. Tutaj kluczową datą dla wszystkich osób, które otrzymały wsparcie w ramach tarczy, jest rocznica otrzymania subwencji finansowej. Na chwilę przed tą rocznicą każdy przedsiębiorca otrzyma propozycję rozliczenia przygotowaną przez Polski Fundusz Rozwoju. Ta propozycja nie przyjdzie mailem czy listem poleconym, ale zostanie udostępniona w bankowości elektronicznej w tym banku, w którym to przedsiębiorca składał wniosek o subwencję finansową. Następnie przedsiębiorca ma czas, żeby się z tą propozycją zapoznać. Kiedy dokładnie wybije ta rocznica otrzymania subwencji finansowej, to przedsiębiorca ma możliwość wprowadzania zmian do tej propozycji, bo nie każdy musi się z tą propozycją zgodzić. Ta propozycja zostaje przygotowana w oparciu o dane z rejestrów publicznych, na przykład dane dotyczące zatrudnienia pochodzą z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Pamiętajmy, by wprowadzając nowe dane, mieć na nie potwierdzenie. W przypadku kwestii zatrudnienia należy skontaktować się z ZUS-em i wyjaśnić rozbieżności. Zwracam też szczególną uwagę na to, że od momentu rocznicy otrzymania subwencji finansowej przedsiębiorca ma 10 dni na to, żeby to oświadczenie o rozliczeniu subwencji finansowej złożyć. Te 10 dni roboczych jest na to, żeby wprowadzić tam ewentualnie zmiany i ten formularz zaakceptować. Ta akceptacja też jest bardzo prosta, bo odbywa się za pomocą narzędzi autoryzacyjnych, które są dostępne w bankowości elektronicznej.

Agnieszka Grotek: -  Gdzie przedsiębiorcy mający trudności z rozliczeniem się z Tarczy Finansowej mogą szukać pomocy?

Patryk Wyczółkowski: – Pomoc każdy znajdzie na stronie www.pfrsa.pl oraz pod numerem infolinii 800 800 120.

Rozmawiała Agnieszka Grotek

PARTNER DEBATY:

PFR Logotyp

i

Autor: Materiały Promocyjne
Nasi Partnerzy polecają

Materiał Partnerski

Materiał sponsorowany

Materiał Partnerski

Materiał sponsorowany

Najnowsze