Testament wzajemny

i

Autor: Shutterstock

Prawo spadkowe

Testament wzajemny. Na czym polega i kiedy warto go sporządzić?

2023-03-02 1:18

Testament wzajemny nie jest popularną formą testamentową. Okazuje się jednak, że może on być bardzo korzystny i stanowić znaczne ułatwienie dla obu stron. Na czym polega i w jaki sposób można go zawrzeć?

Testament wzajemny. Na czym polega?

Testament wzajemny jest sporządzany przez dwie osoby, które nie muszą być ze sobą spokrewnione ani spowinowacone. Rozrządzenie majątkowe dokonywane jest odrębnie przez każdego z nich na dwóch osobnych dokumentach - testatorzy powołują do spadku drugą osobę na zasadzie wyłączności.

W jaki sposób sporządza się testament wzajemny?

Jak informuje portal bezprawnik.pl z punktu widzenia prawa tego typu dokumenty nie są ze sobą w żaden sposób połączone i stanowią dwa samodzielne testamenty - dlatego testament wzajemny jest w Polsce dopuszczalny. Warto podkreślić, że testament wzajemny nie jest tożsamy z testamentem wspólnym czy testamentem małżeńskim.

Z racji tego, że w kodeksie cywilnym brak jest odrębnych regulacji dotyczących testamentu wzajemnego, ustawodawca nie przewidział też szczególnej formy dla takiego rozrządzenia - można go więc sporządzić samodzielnie bądź z udziałem notariusza.

Testament wzajemny. Kto powinien się na niego zdecydować?

Kiedy warto zdecydować się na sporządzenie testamentu wzajemnego? Jest to dobre rozwiązanie dla bezdzietnych małżonków - powołując siebie nawzajem ewentualny udział rodziców zmarłego lub rodzeństwa w masie spadkowej zostaje wykluczony.

Drugim przypadkiem opisywanym przez portal bezprawnik.pl jest małżeństwo posiadające małoletnie dzieci - ze względu na brak pełnej zdolności do czynności prawnych małoletnich sporządzenie testamentu wzajemnego ułatwia kwestie formalne jak np. ewentualna sprzedaż domu czy samochodu.

Testament wzajemny może być też sporządzony przez osoby w żaden sposób nie powiązane ze sobą więzami krwi, powinowactwa czy małżeństwa.

Sonda
Czy spisałaś/łeś już testament?
Pieniądze to nie wszystko Sławomir Dudek
Nasi Partnerzy polecają
Najnowsze