Prezes NBP Adam Glapiński

i

Autor: ARTUR HOJNY / SUPER EXPRESS Prezes NBP Adam Glapiński

Tragiczny kurs złotego. Jak NBP może uratować sytuację?

2022-03-08 11:37

Można śmiało stwierdzić, że kurs złotego sięgnął dna. Momentami euro kosztowało 5 zł, polska waluta już od lat nie była tak słaba. Od dłuższego czasu kurs podkopywała wysoka inflacja, więc RPP zaczęło z nią walczyć, zacieśniając politykę pieniężną. Wojna na Ukrainie pokrzyżowała jednak plany instytucji i jeszcze bardziej pogorszyła sytuacja złotego. Bank centralny dysponuje jednak pewnymi środkami zaradczymi.

Kurs złotego na dnie. Jakimi rezerwami dysponuje NBP?

Na początku marca NBP zareagowało na spadek kursu złotego, sprzedając część rezerw w zamian za złotówki. Nie wiadomo jednak o skali interwencji, a jej skuteczność nie była raczej zbyt wysoka, gdyż polska waluta i tak spadała (choć możliwe, że interwencja lekko zamortyzowała upadek). Uwalnianie rezerw może więc odstraszyć spekulantów, ale na dłuższą metę nie umocni złotego.

Według informacji NBP, obecne aktywa rezerwowe wynoszą 160,6 miliardów dolarów, z czego 139 miliardów dolarów to rezerwy walutowe. Do tego bank centralny dysponuje 230 tonami złota (ok. 14 mld dolarów) oraz transzą rachunkową 7,3 mld dolarów w Międzynarodowym Funduszu Walutowym.

Kazimierz Krupa: Glapiński to komediant a nie prezes [Super Raport]

- Narodowy Bank Polski zarządza rezerwami dewizowymi, dbając o maksymalizowanie ich zyskowności, jednak priorytetem jest ich bezpieczeństwo i zachowanie niezbędnego poziomu płynności. NBP inwestuje rezerwy w typowe instrumenty stosowane przez banki centralne. Zdecydowana ich większość (ponad 76 proc.) inwestowana jest głównie w rządowe papiery wartościowe, w papiery emitowane przez instytucje międzynarodowe oraz agencje rządowe. Pozostała kwota utrzymywana jest w formie lokat w bankach o wysokiej ocenie wiarygodności oraz w złocie monetarnym - czytamy w komunikacie NBP.

Jak NBP może zaradzić na niski kurs złotego?

NBP aby umacniać złotego, może sprzedawać część rezerw w obcych walutach, co już zresztą zrobiło. Ponadto Rada Polityki Pieniężnej (której prezes NBP jest członkiem) ma możliwość podniesienie stóp procentowych, co zresztą prawdopodobnie dziś [08.03.2022] się wydarzy. Możliwe również, że rząd wykorzysta dobry wizerunek, jaki wypracował przez pomoc humanitarną dla Ukrainy i zakończy spór z Unią Europejską o finansowanie na Krajowy Plan Odbudowy.

Sonda
Czy wierzysz, że w tym roku uda się obniżyć inflację?
Najnowsze