Trzy fundamentalne cechy dobrego dziennikarza zdradza Akademii Zarządzania i Rozwoju ks. Andrzej Sochal

i

Autor: YouTube/Akademia Zarządzania i Rozwoju

Trzy fundamentalne cechy dobrego dziennikarza zdradza Akademii Zarządzania i Rozwoju ks. Andrzej Sochal

2020-10-21 0:00

- Od dziennikarza wymagana jest znaczna kreatywność, nie może być to praca odtwórcza - mówi ks. Andrzej Sochal, dyrektor Katolickiego Radia Podlasie i absolwent Teologii na Papieskim Uniwersytecie Św. Krzyża w Rzymie. W swoim wykładzie dla nowej platformy edukacyjnej Akademia Zarządzania i Rozwoju (www.azir.edu.pl) ten wieloletni dziennikarz wyróżnia trzy fundamentalne cechy decydujące o tym, że ktoś ma szanse osiągnąć sukces w dziennikarstwie.

Według  ks. Andrzeja Sochala, dziennikarstwo to z pozoru zawód wewnętrznie sprzeczny – z jednej strony wymagana jest kreatywność, zdolność do swobodnego posługiwania się piórem (czy też współcześnie właściwie klawiaturą) i znaczna doza artystycznego wręcz podejścia. Z drugiej zaś strony niezbędna jest również rzeczowość, umiejętność ustalania faktów i dochodzenia prawdy, a także świetna organizacja.

 – Osoba, która chce zostać dziennikarzem, musi być kontaktowa i nie może się bać relacji z innymi ludźmi – twierdzi dyrektor Katolickiego Radia Podlasie oraz redaktor portalu regionalnego Podlasie24.pl. Przypomina, że dziennikarz to zawód ściśle związany z pracą z ludźmi, a nie polegający wyłącznie na godzinach spędzanych przed monitorem komputera. Również pozostałe cechy, przytaczane przez rozmówcę Akademii Zarządzania i Rozwoju jako najważniejsze dla każdego dziennikarza, są bardzo uniwersalne:

Pomoc młodym ludziom w znalezieniu idealnej ścieżki rozwoju osobistego jest misją Akademii Zarządzania i Rozwoju – nowoczesnej platformy łączącej światy nauki oraz praktyków. Do grona ekspertów Akademii zaliczają się wybitni specjaliści z różnych dziedzin biznesu, nauki oraz sztuki. W krótkich, treściwych wykładach wideo na platformie azir.edu.pl dzielą się oni praktycznymi wskazówkami z osobami dopiero rozpoczynającymi karierę lub stojącymi przed wyborem kolejnego etapu nauki.

Akademia Zarządzania i Rozwoju

i

Autor: Materiały Prasowe

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

Najnowsze